DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Białowieży
     2011.02.14

     Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Białowieży

     10 lutego 2011 roku w Białowieży, w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, odbyło się seminarium dotyczące problemów konserwatorskich w planowanym procesie rewaloryzacji Parku Pałacowego. Udział w nim wzięli między innymi: Dyrekcja i pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, Dyrekcja i pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i służby konserwatorskie, Dziekan Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej (Zamiejscowy Wydział w Hajnówce) i studenci tego wydziału oraz lokalne władze. Licznie przybyli również mieszkańcy Białowieży i przedstawiciele Towarzystwa Ochrony Krajobrazu i biur turystycznych.


     Głównym punktem seminarium była prezentacja opracowania „Park pałacowy w Białowieży. Studium kompozycyjno-historyczne oraz wnioski konserwatorskie do projektu rewaloryzacji parku”, wykonanego na zlecenie Dyrekcji BPN, przez Iwonę Wildner-Nurek i Katarzynę Balik, pracownice Działu Analiz Konserwatorskich.

     W przedstawionych Wytycznych Konserwatorskich, stanowiących podstawę do projektu rewaloryzacji, został określony kierunek postępowania i zakres niezbędnych działań oraz dopuszczalnych przekształceń przy adaptacji zabytkowego obiektu do współczesnego użytkowania.

     Praca została przyjęta z dużym uznaniem zarówno przez zleceniodawcę jak i Zastępcę Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

     Park pałacowy w Białowieży wpisany jest do rejestru zabytków oraz znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa. Jest zarówno Dziedzictwem Narodowym jak i Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabytkowa wartość tego obiektu jest wyjątkowa. Począwszy od połowy osiemnastego wieku, miejsce to było związane z lokalizacją, pierwotnie dworu królów polskich a następnie pałacu rosyjskich carów. Na przełomie XIX i XX wieku powstało w tym miejscu założenie pałacowo-parkowe z eklektycznym pałacem i oryginalną kompozycją ogrodową zaprojektowaną w duchu naturalistycznym przez jednego z czołowych polskich projektantów, Waleriana Kronenberga. Poza tym obiekt zlokalizowany jest w granicach Białowieskiego Parku Narodowego, w sąsiedztwie ścisłego rezerwatu, co w znacznym stopniu podnosi jego rangę.