DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zakończyło się I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej
     2011.07.12

     Zakończyło się I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

     W dniach 7-9 lipca br. w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbyło się I FORUM DZIEDZICTWA EUROPY ŚRODKOWEJ.

     To pierwsze wielkie wydarzenie zorganizowane w Krakowie pod auspicjami Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

     Trzydniowe debaty ujęte były w ramy czterech głównych tematów: „Współczesne znaczenie dziedzictwa”, „Odpowiedzialność publiczna za ochronę dziedzictwa”, „Dziedzictwo i społeczeństwo” oraz „Co się dzieje w terenie? Zarządzanie obiektami i miejscami w środkowoeuropejskich krajach Unii”.

     Pierwszego dnia debatę otworzył prof. Jacek Purchla, wyrażając zadowolenie, że udział w Forum biorą nie tylko eksperci z państw Grupy Wyszegradzkiej, ale także z Ukrainy, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i innych. Następnie odczytany został list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego skierowany do uczestników Forum. Minister podkreślił wysoką rangę tego wydarzenia: „Rozpoczynająca się dziś I edycja Forum odbywa się w wyjątkowym dla nas okresie pierwszej w historii polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Warto podkreślić tę zbieżność czasową, gdyż oznacza ona, iż obrady będą odbywały się na najwyższym poziomie europejskim i staną się częścią dokonań całej Unii w bieżącym roku.” Odczytano także listy od ministrów kultury Słowacji, Węgier oraz Czech, w których podkreślano potrzebę stworzenia wspólnego głosu w sprawie dziedzictwa tej części Europy, aby był on bardziej słyszany i respektowany w Brukseli.

     Podczas debaty zauważono, że poznanie specyfiki pojęcia Europa Środkowa stanowi znakomity klucz do zrozumienia historii i kultury poszczególnych krajów Grupy Wyszegradzkiej. Zaznaczono że Europa Środkowa jest pojęciem o charakterze światopoglądowym, poczuciem tożsamości, a nie terytorium o ściśle wyznaczonych granicach. Zasoby dziedzictwa Europy Środkowej są ogromne i bardzo różnorodne, ale wiedza o tym nie jest dostatecznie znana i doceniona na świecie, stąd ważka rola Forum.

     Forum pokazało że dziedzictwo jest szansą prorozwojową, a wspólny głos reprezentantów państw Grupy Wyszegradzkiej w tej sprawie to ważny punkt na starcie polskiej prezydencji w Radzie UE. Jednomyślnie przyjęto deklarację końcową, która będzie przekazana na ręce Androulli Vassiliou, komisarza UE odpowiedzialnej za sprawy kultury.

     Do 14 lipca trwać jeszcze będzie trzecia edycja programu Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries, odbywająca się w ramach SZKOŁY LETNIEJ MCK. W programie biorą udział pracownicy służb ochrony zabytków oraz osoby zaangażowane w procesy ochrony dziedzictwa kulturowego. Celem programu jest przede wszystkim wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania miejscami wpisanymi na Listę UNESCO w państwach V4.

     Forum odbywało się w ramach spotkań eksperckich Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

     Partnerami tego wydarzenia byli: Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej (Praga), Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej (Bratysława) oraz Państwowy Urząd Dziedzictwa Kulturowego (Budapeszt).

     Do pobrania:
     Deklaracja 1. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.pdf