DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     XXVIII SEJMIK TEATRÓW WSI POLSKIEJ W TARNOGRODZIE
     2011.10.20

     XXVIII SEJMIK TEATRÓW WSI POLSKIEJ W TARNOGRODZIE

     Autor zdjęć: Lech Laskowski

     Spośród przedsięwzięć promujących w Polsce niematerialne dziedzictwo kulturowe, Sejmiki Teatrów Wiejskich należą do najważniejszych. Wyrazem wysokiego prestiżu, którym cieszy się od lat ta inicjatywa, jest włączenie jej do tegorocznego programu kulturalnego prezydencji Polski w Radzie Europejskiej. Ogólnopolskie edycje Sejmików odbywają się od dwudziestu ośmiu lat w Tarnogrodzie na Lubelszczyźnie, gdzie, tradycyjnie jesienią, zjeżdżają amatorskie zespoły teatralne z terenu całego kraju, będące laureatami uprzednio przeprowadzonych eliminacji międzywojewódzkich. Sejmiki posiadają charakter przeglądów, gdzie nagradza się widowiska za szczególne walory wskazane przez komisję artystyczną. Teatrolodzy, reżyserzy, folkloryści i etnomuzykolodzy podczas kilkudniowych prezentacji i zajęć warsztatowych z zespołami, podkreślają walory zaprezentowanych spektakli i sugerują wiejskim artystom kierunki poszukiwań twórczych. Członkowie społeczności lokalnych podczas prezentacji scenicznych przedstawiają obrzędy, zwyczaje, prace domowe i polne, a także codzienną obyczajowość środowisk wiejskich. Często zdarzają się również próby podejmowania repertuaru dramatycznego i nierzadko – kabaretowego. Inspiracje tradycją wsi polskiej wydają się w tym kontekście jednym z najważniejszych nurtów. Ilustracje sceniczne wiejskich tradycji są formą ratowania przed zanikiem pamięci o dawnej obyczajowości i stanowią przykład praktycznej realizacji zaleceń ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

     Tegoroczny Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej, który odbył się w dniach 14-15 października, zgromadził dwanaście amatorskich zespołów teatralnych z terenu ośmiu województw, a wśród tytułów znalazły się m.in. następujące spektakle: Wydawanie sieroty za mąż, Wieczór panieński – od kuchni, Powrót parobków z jarmarku godnego, Wesele Świętokrzyskie – wprowadziny i ocepiny, Pranie.

     Głównymi organizatorami przedsięwzięcia są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, który dwa dni przed rozpoczęciem tegorocznego Sejmiku został laureatem Nagrody Honorowej im. Oskara Kolberga wręczanej za zasługi dla kultury ludowej.

     Tarnogrodzkie spotkania i poprzedzające je międzyregionalne eliminacje przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych w dziele utrwalania tradycji, wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej i przekazu międzypokoleniowego. Od lat, patronatu i wsparcia finansowego udziela tej inicjatywie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.