DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Misja monitorująca ekspertów UNESCO - ICOMOS w Hali Stulecia we Wrocławiu
     2011.11.09

     Misja monitorująca ekspertów UNESCO - ICOMOS w Hali Stulecia we Wrocławiu

     Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że w dniach 15-16 listopada br., w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się monitorująca misja ekspertów UNESCO.

     Celem spotkania jest zapoznanie się ekspertów Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO i ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc) z wykonanymi pracami w Hali Stulecia we Wrocławiu oraz działaniami planowanymi w obszarze miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO i jego otoczeniu. Misja o charakterze zamkniętego spotkania, stanowi odpowiedź na decyzję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 35 COM 7B101, dotyczącą stanu zachowania Hali Stulecia we Wrocławiu. Informacja na temat wyniku misji i ocenia zachowania stanu miejsca UNESCO zostanie sformułowana i udostępniona wiosną 2012r, przed kolejną sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

     Zgodnie z Konwencją w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, wpis miejsca na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest równoznaczny z podjęciem przez dane państwo międzynarodowego zobowiązania do zapewnienia mu odpowiedniej ochrony. Realizację tego zobowiązania monitoruje Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do swojej dyspozycji ma kilka mechanizmów, m.in. monitoring kontrolny uruchamiany doraźnie w celu wyjaśnienia sytuacji miejsca światowego dziedzictwa i oceny zarządzania danym obszarem.

     Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje część zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO z 1972 r. NID zapewnia standardy ochrony, konserwacji i prezentacji miejsc Światowego Dziedzictwa. Monitoruje i ocenia stan miejsc Światowego Dziedzictwa, koordynuje prace nad przygotowaniem planów zarządzania dla poszczególnych miejsc oraz czuwa nad ich realizacją. Instytut koordynuje także prace nad raportami okresowymi dotyczących polityki państwa w zakresie realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO.