DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa publikuje „Raport Autostradowy”
     2011.12.01

     Narodowy Instytut Dziedzictwa publikuje „Raport Autostradowy”

     Ukazał się długo oczekiwany, kolejny tom zawierający artykuły dotyczące wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z budową dróg krajowych i autostrad w Polsce. Wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, pod redakcją prof. dr hab. Sławomira Kadrowa publikacja zatytułowana „Raport 2005-2006”, jest kontynuacją i rozwinięciem publikacji wydawanych przez Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych oraz Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Pierwszy tom Raportów obejmujący lata 1996-1999 został wydany w 2001 r. Pełny tytuł tamtych wydawnictw brzmiał: „Raport, wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce”.

     Wysiłki redaktora tomu nakierowane są na osiągnięcie spójności i harmonijnego połączenia w jednym tomie tekstów poświęconych badaniom archeologicznym przeprowadzonym w latach 2005 i 2006, które wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (autostrady – A-1, A-2 i A-4 oraz obwodnice). Publikacja zawiera 27 artykułów autorstwa 49 uznanych badaczy, którzy prezentują wyniki swoich prac oraz dzielą się bardziej szczegółowymi rozważaniami na temat wybranych aspektów problematyki badanych stanowisk archeologicznych. W Raporcie zostały zaprezentowane informacje na temat geograficznego położenia stanowisk archeologicznych, historii odkrycia, dotychczas przeprowadzonych badań, opis odkrytych obiektów, a także materiały ilustracyjne w postaci map rozkładu przestrzennego obiektów, rycin, zdjęć obiektów i stanowisk.

     W składzie Komitetu Redakcyjnego znaleźli się: prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. dr hab. Bogusław Gediga, prof. dr hab. Aleksander Kośko oraz prof. dr hab. Janusz Kruk. Mamy nadzieję, że podzielają Państwo nasze przekonanie, iż niniejsza publikacja jest cennym źródłem informacji, stanowiącym inspirację i ożywienie naukowej dyskusji na temat ratowniczych badań archeologicznych na trasach budowy dróg w Polsce. W przygotowaniu jest Raport obejmujący lata 2007-2008, którego wydanie planowane jest z końcem 2012 r.