DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Seminarium „Metodyka inwentaryzacji oraz rejestracji obiektów dziedzictwa kulturowego oraz przygotowania zabytku do robót restauracyjnych”
     2011.12.02

     Seminarium „Metodyka inwentaryzacji oraz rejestracji obiektów dziedzictwa kulturowego oraz przygotowania zabytku do robót restauracyjnych”

     W dniach 22-23 listopada br. we Lwowie i Rzeszowie odbyło się międzynarodowe seminarium adresowane do pracowników instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków w powiatach Obwodu Lwowskiego, zorganizowane w ramach współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Międzynarodowym Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Żółkwi.

     Celem seminarium było zapoznanie uczestników spotkania z zagadnieniami związanymi z formami, zakresem i metodami dokumentacji zabytków. W pierwszym dniu obrad, miały miejsce warsztaty dokumentacyjne a także - po wprowadzeniu w tematykę spotkania przez wicedyrektora NID Mariusza Czubę - zaprezentowane zostały referaty m.in. poświęcone dokumentowaniu zabytków w Polsce (referat pt. „Ewidencja zabytków w Polsce. Formy, zakres i metody” wygłosił Jerzy Szałygin, kierownik Działu Rejestru i Ewidencji Zabytków NID) oraz szczegółowym potrzebom rozpoznania badawczego zabytków w kontekście opracowania na potrzeby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eksperckiej opinii dotyczącej zabytkowego drewnianego kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wójtowej, woj. małopolskie (wystąpił z nim Andrzej Siwek, kierownik Oddziału Terenowego NID w Krakowie).

     Druga część seminarium odbyła się w dniu 23 listopada w Rzeszowie. Seminarzyści zostali zapoznani z efektami prac konserwatorskich prowadzonych w ostatnich latach w obiektach i zespołach zabytkowych na terenie Rzeszowa. Podczas zwiedzania rzeszowskich zabytków pracownicy NID - Oddziału Terenowego w Rzeszowie opowiedzieli o zakresie prowadzonych prac, opracowaniach studialnych, badawczych i projektowych je poprzedzających. Zaprezentowane zostały m.in. następujące obiekty:
      
     • Zespół dawnego Zamku Lubomirskich, ob. siedziba Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Budynek oraz fortyfikacje bastionowe zostały po wyprowadzeniu więzienia w 1981 roku gruntownie wyremontowane. Odrestaurowano także wnętrza, w szczególności reprezentacyjną salę na drugim piętrze oraz zamkową kaplicę, która pełni obecnie funkcję sali rozpraw. Podczas zwiedzania zwrócono uwagę na zakres przeprowadzonych prac – omówiono i przedstawiono: inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, badania architektoniczne i archeologiczne fortyfikacji oraz w budynku, prace projektowe, odkrycia dokonane podczas tych prac. Na zakończenie zwiedzania, dzięki uprzejmości gospodarzy, goście zostali zaprowadzeni na górną kondygnację zamkowej wieży, gzie znajduje się odnowiony zegar wieżowy wyprodukowany w 1904 r. przez krośnieńską firmę Michała Mięsowicza.
       
     • Zabytkowa zabudowa ulicy 3 Maja z odrestaurowanymi kamienicami, budynkami banków, zespołem klasztornym oo. Pijarów (kościół p.w. Św. Krzyża, klasztor oraz kolegium pijarskie). Omówiono badania architektoniczne budynku klasztoru prowadzone przez pracowników OT NID w Rzeszowie podczas remontu elewacji oraz problemy rozwiązywane przez pracowników oddziału w ramach nadzoru konserwatorskiego.
       
     • Zespół kościoła farnego p.w. śś. Stanisława i Wojciecha. Omówiono problemy konserwatorskie i badawcze oraz ustalenia dotyczące sposobu przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich, a także efekty tych prac, m.in. odrestaurowany oryginalny gotycki wątek murów kościoła.
       
     • Zespół klasztorny oo. Bernardynów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z wyremontowanymi elewacjami, klasztor z aktualnie dobudowanym nowym skrzydłem oraz dawne ogrody klasztorne, które po ostatniej wojnie przekształcono na plac defilad, następnie parking. Na tym obszarze aktualnie prowadzona jest duża inwestycja (podziemny parking, na którego stropie realizowane są według nowego projektu ogrody klasztorne). Zapoznano się m.in. z ustaleniami dotyczącymi formy architektonicznej podczas opiniowania koncepcji projektowej przez służbę konserwatorską (z udziałem pracowników oddziału).
       
     • Budynek „Sokoła” ob. Teatr im. W. Siemaszkowej z zrekonstruowaną niedawno elewacją frontową.
       
     • Budynek dawnej Rady Powiatowej, ob. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z odrestaurowanymi niedawno elewacjami i dachem (projekt wykonał zespół autorski w ówczesnym ROBiDZ w Rzeszowie).
       
     • Zabytkowy zespół zabudowy Rynku w Rzeszowie – odrestaurowane i odbudowane kamienice, ratusz, studnia z odrestaurowaną cembrowiną i nowo zaprojektowanym (w 2002 r. przez zespół autorski w byłym ROSiOŚK w Rzeszowie) pawilonem. Kierownik Delegatury WUOZ w Rzeszowie omówił historię ratowania rzeszowskiej starówki od lat 70-tych XX w. do dzisiaj.
       
     • Kamienica Rynek nr 19, ob. siedziba Domu Polonii, który przeszedł kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie podczas których odsłonięto i wyeksponowano m in. oryginalną polichromię w klatce schodowej.
       
     • Kamienica ul. Mickiewicz nr 7, siedziba rzeszowskiej Delegatury WUOZ. Budynek ten był jednym z pierwszych wyremontowanych budynków w obrębie zabytkowego centrum miasta. Gospodarz budynku, szef Delegatury przyjął nieco zmarzniętych gości gorącym poczęstunkiem a następnie zaprezentował przykładowe dokumentacje projektowe i studialne z archiwum WUOZ.
       
     Na zakończenie pobytu seminarzyści z Ukrainy przejechali do Łańcuta, gdzie zostali przyjęci przez Dyrektora Muzeum Zamku, a następnie zwiedzili wnętrza zamkowe, kolekcję powozów oraz Dział Sztuki Cerkiewnej.