DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Skany 3D na ratunek kościoła Św. Anny w Warszawie
     2011.12.20

     Skany 3D na ratunek kościoła Św. Anny w Warszawie

     W grudniu br., Narodowy Instytut Dziedzictwa wykonuje skany 3D kościoła Św. Anny w Warszawie. Przy użyciu nowoczesnych urządzeń i oprogramowania komputerowego powstanie trójwymiarowy obraz świątyni.

     Działania prowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa są związane z pogarszającym się stanem zabytku. Stabilność świątyni jest zagrożona z powodu osuwającej się skarpy, która przyczyniła się do powstania pęknięć w ścianach. Obraz 3D wraz z precyzyjną geolokalizacją umożliwi identyfikację wszystkich pęknięć murów budowli, a tym samym pozwoli na zaplanowanie koniecznych prac konserwatorskich.

     Tworzona trójwymiarowa dokumentacja świątyni będzie zawierała m.in.: obraz kościoła, przekroje poprzeczne, układ prezbiterium, nawę i kaplicę Loretańską, widok wszystkich elewacji oraz elementy zabytkowego wystroju i dekoracji sztukatorskiej, malarskiej również na elewacjach zewnętrznych. Opracowana przez NID dokumentacja 3D zostanie przekazana Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków.

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 28 z dnia 24 maja 2011 r., pełni funkcję Centrum Kompetencji w ramach programu wieloletniego „KULTURA+” w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów.

     Jako Centrum Kompetencji, Narodowy Instytut Dziedzictwa przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i oprogramowania (skaner laserowy 3D, GPS) m.in. wykonuje również skany 3D najcenniejszych lub najbardziej zagrożonych zabytków.

     Digitalizacja ma na celu uzyskanie cyfrowego obrazu zabytków i archiwaliów, który w połączeniu z budowaną bazą danych o zabytkach stanie się doskonałym narzędziem dla ochrony dziedzictwa kulturowego Polski. Otwarty dostęp do elektronicznej bazy zabytków i archiwaliów, usprawni działania służb konserwatorskich, przyczyniając się do tworzenia optymalnych warunków ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Digitalizacja jest również formą ochrony materiałów oryginalnych, źródłowych, które ze względu na wiek, jakość lub czynniki zewnętrzne są często w złym stanie technicznym. „Kopie” cyfrowe zastępują potrzebę sięgania po oryginał, a w przypadku ich losowej utraty służą jako wiarygodne źródło wiedzy, dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

     Dokumentacja trójwymiarowa umożliwia stworzenie bardzo dokładnej dokumentacji zabytków. Obok czysto wizualnych korzyści płynących z możliwości tworzenia komputerowych wizualizacji, przestrzenna forma rejestracji pozwala na szczegółową analizę materiałową i typologiczną dokumentowanych zabytków. W porównaniu z klasycznymi metodami dokumentacji, obraz 3D jest pełniejszym i dokładniejszym merytorycznym źródłem informacji. Uzyskane dane przestrzenne pozwalają na prowadzenie nie tylko prac projektowo – rekonstrukcyjnych, ale także są podstawą do ewentualnego wykonania fizycznych replik zeskanowanych obiektów. Drugim obszarem zastosowania modeli 3D jest popularyzacja informacji o zabytkach. NID uczestnicząc w projekcie pilotażowym CARARE dostarczy zawartość w postaci modeli 3D do biblioteki cyfrowej EUROPEANA.

     Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż opracowane do tej pory skany 3D zostały docenione w Hiszpanii, podczas spotkania uczestników projektu CARARE, gdzie omawiano m.in. stan prac nad przygotowaniem modeli 3D do prezentacji w portalu Europeana. CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana) to projekt typu Best Practice Network, finansowany z Programu Komisji Europejskiej na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Projekt jest ściśle związany z rozbudową internetowego portalu dedykowanego europejskiemu dziedzictwu kulturowemu – Europeana.

     ***

     Kościół św. Anny to jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy. Ufundowany w roku 1454 przez księżnę Annę Mazowiecką, służyć miała zakonowi bernardynów. Świątynia była wielokrotnie przebudowywany w następnych stuleciach, stąd wyjątkowa różnorodność jej stylów. Ma gotycką absydę i fragmenty ścian bocznych, neorenesansową dzwonnicę, barokowy szczyt, barokowo-rokokowe wnętrza i klasycystyczną fasadę (zaprojektowaną w 1788 r. przez Stanisława Kostkę Potockiego i Chrystiana Piotra Aignera).

     Kościół był dwukrotnie niszczony - podczas Potopu Szwedzkiego i podczas II wojny światowej. W 1928 r. świątyni nadano rangę kościoła akademickiego, którą ma do dziś. W okresie okupacji była jednym z ośrodków działalności niepodległościowej.
      
     ***

     Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszą misją jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa, poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. W myśl tej zasady nasze funkcjonowanie nie może umniejszać możliwościom przyszłych pokoleń, a nadrzędnym celem realizowanej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego winno być założenie, że jest ono ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego i spójności społecznej. Dziedzictwo jest naszym wspólnym, ponadczasowym dobrem, źródłem poznania naszej wspólnej przeszłości i fundamentem, na którym buduje się tożsamość narodu.