DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Szkolenie "Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne"
     2018.07.12

     Szkolenie "Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne"

     W swoich działaniach inspirujesz się lokalnością? Chcesz wiedzieć, jak znaleźć i zidentyfikować zasoby dziedzictwa kulturowego w swoim otoczeniu? A może jesteś ciekawy, w jaki sposób je twórczo wykorzystać i chcesz poznać edukacyjne i animacyjne metody interpretacji dziedzictwa?

     Narodowe Centrum Kultury oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają na cykl dwóch jednodniowych szkoleń, podczas których dowiesz się więcej o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym oraz przydatnych narzędziach pracy.

     Daty szkoleń:
     •    30 lipca (rekrutacja: od 2 do 16 lipca)
     •    27 sierpnia (rekrutacja: od 1 do 14 sierpnia)

     Uwaga!

     Na każde ze szkoleń prowadzona jest oddzielna rekrutacja. Pierwszeństwo udziału w drugim szkoleniu będą jednak mieli wszyscy zainteresowani uczestnicy pierwszego szkolenia.

     Na szkolenie zapraszamy pracowników instytucji kultury i organizacji, animatorów i edukatorów zainteresowanych wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego w swoich działaniach.
     ________________________________________
     Prowadzący: Anna Czyżewska, Paulina Kobza (NCK), Anna Kozioł (NID), Katarzyna Sadowska-Mazur (NID), Aleksandra Chabiera (NID)
     Miejsce prowadzenia szkoleń: Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury, ul. Prosta 69, Warszawa
     Liczba uczestników każdego szkolenia: 15 osób
     Koszt szkolenia dla uczestnika: 100 zł netto (123 zł w przypadku braku zwolnienia z VAT).

     W cenę wliczone są:
     •    Udział w szkoleniu
     •    Catering (przerwy kawowe, obiad)
     •    Materiały szkoleniowe
     •    Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

     Cele szkolenia:
     • Poszerzenie wiedzy dotyczącej materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz form jego ochrony;
     • Poznanie sposobów na wykorzystanie tej wiedzy w działaniach kulturalnych;
     • Promocja dobrych praktyk i inspiracja;
     • Zaprezentowanie programów szkoleniowych i grantowych NCK i NID dotyczących włączania w działania zasobów dziedzictwa.
     Kompetencje, które zdobędzie uczestnik szkolenia:
     • Znajomość pojęć związanych z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym;
     • Znajomość podstawowych form ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce;
     • Umiejętność wyszukiwania i identyfikacji lokalnego dziedzictwa kulturowego;
     • Znajomość narzędzi edukacyjnych pozwalających na wykorzystywanie zasobów dziedzictwa w pracy animacyjnej;
     • Znajomość teorii interpretacji dziedzictwa i sposobów na wykorzystanie jej w działaniach kulturalnych.

     Rekrutacja:
     Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
     •    wypełnić ANKIETĘ ELEKTRONICZNĄ (https://dziedzictwo1.webankieta.pl/), która dostępna będzie w dniach 2-16 lipca 2018 roku.
     •    w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę: przesłać skan podpisanego i prawidłowo wypełnionego FORMULARZA na adres pkobza@nck.pl do 16 lipca 2018 roku. Oryginał formularza należy przesłać na adres NCK po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Bez formularza zgłoszenie uznajemy za niekompletne i nieważne.

     Przeczytaj REGULAMIN SZKOLEŃ 2018

     Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:
     •    pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
     •    NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
     •    dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety elektronicznej) oraz motywacja kandydata.  

     Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 17 lipca 2018 roku.

     Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatorkę szkolenia.

     Kontakt: Paulina Kobza, pkobza@nck.pl,  22 350 95 44