DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wyniki konkursu w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”!
     2018.07.03

     Wyniki konkursu w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”!

     Informujemy, że nabór do Programu „Wspólnie dla dziedzictwa” w roku 2018 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu złożono 151 wniosków, w tym 50 wniosków w kategorii „Wolontariat dla dziedzictwa” oraz 101 wniosków w kategorii „Upowszechnianie dziedzictwa”.

     Z powodów błędów formalnych odrzucono ogółem 36 wniosków.

     Zgodnie z Regulaminem Programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskały 64 wnioski, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie § 9 ust. 15 Regulaminu, Dyrektor NID podjął decyzję po podniesieniu progu punktowego do 77 pkt.

     Wskutek powyższego dofinansowanie otrzymało 18 Zadań w kategorii „Wolontariat dla dziedzictwa” oraz 18 Zadań w kategorii „Upowszechnianie dziedzictwa”.

     Poniżej publikujemy listy rankingowe dla obu kategorii wraz z przyznanym dofinansowaniem.

     Wolontariat dla dziedzictwa
     Wyniki naboru upowszechnianie dziedzictwa_korekta

     6.07.2018
     Aktualizacja

     Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną Listą rankingową kategorii Upowszechnianie dziedzictwa. Potrzeba aktualizacji wynika z korekty pozycji jednego z Wnioskodawców.

     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     mkidn_01_cmyk.jpg