DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     8. Spotkanie Opiekunów Pomnikow Historii
     2018.05.23

     8. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii - Katowice / Pszczyna

     5 czerwca 2018 r. w Katowicach w Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w ramach 8. Spotkania Opiekunów Pomników Historii odbędzie się konferencja pt. „Po co nam Pomnik Historii? Czy duma i troska o zabytki stają się wyznacznikiem współczesnego patriotyzmu?”.

     Konferencja jest podzielona na dwa panele dyskusyjne, na których zostanie podjęta debata nt. roli jaką zabytki noszące tytuł Pomnika Historii odgrywają w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturowym regionu, w którym są położone.

     Spotkania Opiekunów Pomników Historii stanowią forum wymiany doświadczeń i budowania współpracy pomiędzy opiekunami obiektów, które mocą rozporządzenia Prezydenta RP zostały uznane za Pomnik Historii. Tradycją  jest, że Spotkania zawsze odbywają się w miejscu uznanym za Pomnik Historii.
     W tym roku wybór Katowic na miejsce Spotkania organizowanego w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wiąże się ze szczególną rangą tego miasta w kontekście zbliżającej się rocznicy. Historia tego miejsca, jego charakter oraz najważniejsze zabytki, jak m.in. gmach Województwa i Sejmu Śląskiego, zespół katedralny czy zespół architektury modernistycznej, są nieodłącznym następstwem wydarzeń po 1918 r.

     Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

     Organizatorzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Śląski Urząd Wojewódzki.

     Program konferencji:

     5 czerwca 2018 r.
     Gmach Śląskiego Urzędu Województwa i Sejmu Śląskiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice, Sala Sejmu Śląskiego

     14.00 – 14.30
     Wystąpienia powitalne:
     •    Prof. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
     i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
     •    Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
     •    Bartosz Skaldawski – p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

     14.30 – 16.00
     Panel I „Patriotyzm a dziedzictwo”
     Moderator: dr Andrzej Krzystyniak – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. obchodów stulecia niepodległości,
     •    prof. Antoni Barciak – Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
     •    dr hab. Aneta Borowik – Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego
     •    dr hab. Agnieszka Przybyła-Dumin – Muzeum Górnośląskie Park Etnograficzny
     •    prof. Zygmunt Woźniczka – Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

     16.30 – 18.00
     Panel II „Pomniki Historii – nasze wspólne dziedzictwo”
     Moderator: Roman Marcinek – ekspert, Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie
     •    dr Maciej Ambrosiewicz – Kierownik Muzeum Wigier,
     •    Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa,
     •    Wit Karol Wojtowicz – Dyrektor Muzeum – Zamek w Łańcucie,
     •    Marta Sztwiertnia – Fundacja Chronić dobro,
     •   dr hab. Michał Gronowski OSB – Kustosz Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

     Następnego dnia uczestnicy 8. Spotkania Opiekunów Pomników Historii będą mieli okazję zwiedzić Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

     Uprzejmie informujemy, że 8 Spotkanie Opiekunów Pomników Historii będzie rejestrowane. Powstały w ramach rejestracji materiał fotograficzny i/lub video, zostanie zamieszczony m. in. w na stronie internetowej NID, w mediach społecznościowych, w relacjach podsumowujących SOPH. Uczestnictwo w 8. Spotkaniu Opiekunów Pomników Historii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.