DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Spotkanie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO
     2017.12.05

     Spotkanie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO

     W dniach 14-16 listopada 2017 w zabytkowej scenerii Krasiczyna odbyło się doroczne spotkanie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO – drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.

     W spotkaniu uczestniczyli ze strony polskiej przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod kierunkiem Zastępcy Dyrektora NID Mariusza Czuby, Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków Beata Kot oraz reprezentanci urzędów konserwatorskich z Podkarpacia i Małopolski, reprezentanci administracji samorządowej, duchowieństwa parafialnego oraz diecezjalni konserwatorzy zabytków z Przemyśla i Tarnowa. Stronie ukraińskiej przewodniczył dyrektor rezerwatu historyczno-architektonicznego w Żółkwi Włodzimierz Gerycz, a wśród licznej reprezentacji gospodarzy obiektów znaleźli się zarządcy muzeów w Drohobyczu i Rohatyniu, duchowieństwo kościoła wschodniego, przedstawiciele administracji obwodowej z Zakarpacia, Iwanofrankowska (dawniej Stanisławów) i Lwowa oraz specjaliści ochrony dóbr kultury ze Lwowa.

     W programie spotkania znalazły się prezentacje studiów konserwatorsko-krajobrazowych dla cerkwi w Chotyńcu oraz Powroźniku, jako części dobra światowego dziedzictwa, opracowane przez zespół pracowników NID. Są to opracowania wdrażające nową metodologię konserwatorską. Obejmują kompleksową analizę stanu zachowania, uwarunkowań prawnych oraz stanu krajobrazu w otoczeniu zabytku, a przede wszystkim zwierają wnioski i zalecenie co do dalszej polityki ochronnej wobec zabytkowej świątyni.

     Adresatami opracowań są gospodarze obiektu, ale i samorządy lokalne oraz urzędy konserwatorskie. Stąd prezentacja dokumentacji dla cerkwi w Chotyńcu odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy Radymno przy udziale Wójta i reprezentacji Rady Gminy. Uzupełnieniem prezentacji była wizyta studialna w Chotyńcu. W ramach podróży studialnej zapoznano się również z problemami konserwatorskimi drewnianej świątyni w Chłopicach, historycznej drewnianej zabudowy miejskiej w Pruchniku oraz zespołu zabytkowego Jarosławia.

     W części plenarnej spotkania gospodarze obiektów współtworzących wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zdawali relacje na temat bieżących dokonań i problemów. Kierowniczka muzeum w Rohatyniu przedstawiła postępy we wdrażaniu w życie wniosków studium konserwatorskiego opracowanego w ubiegłym roku przez zespół specjalistów NID dla tamtejszej cerkwi.

     Strona ukraińska zaprezentowała ponadto wnikliwe opracowania konserwatorskie dotyczące cerkwi w Drohobyczu i Potyliczu, wykonane przez specjalistów z Politechniki Lwowskiej. Dyskutowano o bieżących problemach zarządzania i konserwacji poszczególnych cerkwi. Spotkanie przebiegało w niezwykle merytorycznej atmosferze. Potwierdziło niezmienną potrzebę współpracy gospodarzy poszczególnych cerkwi współtworzących wpis, reprezentantów lokalnych administracji i specjalistów z zakresu ochrony dóbr kultury z obu stron granicy. Było okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji problemowych oraz zapoznania się z realnymi problemami konserwatorskimi. Zauważono, że dzięki pracom Rady poprawia się stan rozpoznania problematyki konserwatorskiej i dokumentacji poszczególnych obiektów.

     Ustalono, iż w wyniku posiedzenia Rady zostanie opracowane memorandum w sprawie pozyskiwania środków niezbędnych do przeprowadzenia pilnych prac konserwatorskich w cerkwiach po stronie Ukraińskiej. Podkreślono chęć dalszej współpracy w formule Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO – drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.