DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wniosek w sprawie wpisania karpackich cerkwi na listę UNESCO
     2012.01.05

     Wniosek w sprawie wpisania karpackich cerkwi na listę UNESCO

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył prace nad wnioskiem w sprawie wpisania zespołu cerkwi z polskiego i ukraińskiego regionu Karpat na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Idea zgłoszenia obiektów na Listę UNESCO zrodziła się w 2009 r., w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa).

     Wniosek jest wynikiem kilkuletniej współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z przedstawicielami strony ukraińskiej: Państwowym Historyczno-Architektonicznym Rezerwatem w Żółkwi oraz Naukowo- Badawczym Instytutem badania Zabytków w Kijowie. Zgodnie z procedurą, wniosek nominacyjny po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, został przekazany władzom Ukrainy, które złożą dokument w Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu.

     Prace związane z przygotowaniem wniosku były finansowane niemal w całości ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Wniosek dotyczy 16 obiektów:

     Polska:
     1. Radruż, Cerkiew św. Paraskiewy
     Polska, woj. podkarpackie, gmina Horyniec Zdrój
     (obecnie filia Muzeum Kresów w Lubaczowie)
     2. Chotyniec, Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
     Polska / woj. Podkarpackie, gmina Radymno
     (obecnie filialna cerkiew greckokatolicka)
     3. Smolnik, Cerkiew św. Michała Archanioła
     Polska, województwo podkarpackie, gmina Lutowiska
     (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki)
     4. Powroźnik, Cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła
     Polska, woj. Małopolskie, gmina Muszyna
     (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła)
     5. Owczary (do 1949 r. Rychwałd), Cerkiew Opieki Bogurodzicy
     Polska, woj. Małopolskie, gmina Sękowa
     (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki)
     6. Kwiatoń, Cerkiew św. Paraskiewy
     Polska, woj. Małopolskie, gmina Uście Gorlickie
     (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki)
     7. Brunary Wyżne, Cerkiew św. Michała Archanioła
     Polska, województwo małopolskie, gmina Uście Gorlickie
     (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. NMP Wniebowziętej)
     8. Turzańsk, Cerkiew św. Michała Archanioła
     Polska, woj. Podkarpackie, gmina Komańcza
     (obecnie filialna cerkiew prawosławna)

     Ukraina:
     9. Potylicz, Cerkiew Zesłania Ducha Świętego
     Ukraina, obwód lwowski, rejon zółkiewski
     (obecnie parafia greckokatolicka)
     10. Rohatyn, Cerkiew św. Ducha
     Ukraina, obwód iwanofrankowski, rejon rohatyński
     (obecnie oddział Iwanofrankowskiego Muzeum Sztuki)
     11. Drohobycz, Cerkiew św. Jerzego
     Ukraina, obwód lwowski, miasto Drohobycz
     (obecnie część Regionalnego Muzeum Tradycji Ludowych w Drohobyczu)
     12. Żółkiew, Cerkiew św. Trójcy
     Ukraina, obwód lwowski, rejon żółkiewski
     (obecnie parafia greckokatolicka)
     13. Werbiąż Niżny, Cerkiew Narodzenia Theotokos
     Ukraina, obwód iwanofrankowski, rejon kołomyjski
     (obecnie parafia prawosławna Patriarchatu Kijowskiego)
     14. Jasina, Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego
     Ukraina, obwód zakarpacki, rejon rachowski
     (obecnie wspólnie użytkowana przez parafię Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego i Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego)
     15. Użok, Cerkiew św. Michała Archanioła
     Ukraina, obwód zakarpacki, rejon wielkoberezneński
     (obecnie parafia prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego)
     16. Matków, Cerkiew św. Dymitra
     Ukraina, obwód lwowski, rejon turkowski
     (obecnie parafia greckokatolicka)


     W Europie budownictwo sakralne rozwijało się na różnych zasadach i w różnych formach. O wyjątkowości sakralnej architektury drewnianej z terenu polskich i ukraińskich Karpat świadczy m.in. różnorodność stylistyki i formy, stanowiąca jednocześnie powiązaną ze sobą spójną całość. Wyjątkowe uniwersalne wartości wytypowanych grup obiektów spełniają warunek autentyczności i integralności. Cerkwie są zachowane w historycznej postaci, dzięki czemu stanowią zabytki o szczególnym znaczeniu. Ich walory prezentują cechy charakterystyczne dla regionu, a jednocześnie wyróżniają budowle w skali ponadregionalnej. Stanowią doskonały przykład integracji walorów kulturowych i przyrodniczych lokalnego krajobrazu. To właśnie drewniane budownictwo sakralne stało się wyznacznikiem odmienności kulturowej polskich i ukraińskich Karpat. Jak w żadnym do tego przyczyną obok słowiańskiej tradycji budowlanej była niezwykła obfitość doskonałej jakości drewnianego budulca, jakiego dostarczały olbrzymie połacie leśne. Wznoszone tu budowle sakralne niemal wyłącznie budowano w typowej dla ludów słowiańskich technice zrębowej, głównie z drewna iglastego, na kamiennym podmurowaniu, a ich dachy kryto drewnianymi gontami. Tradycyjne rozwiązania ciesielskie i konstrukcyjne dostosowywano do potrzeb wyznaczonych przez liturgię i tradycję Kościoła, tworząc dzieła awangardowe i niepowtarzalne w żadnym innym miejscu naszego globu.

     Najstarsze zachowane drewniane cerkwie w obszarze polskich i ukraińskich Karpat pochodzą z przełomu XV i XVI wieku. Świątynie te stanowią najdoskonalsze osiągnięcia drewnianej architektury cerkiewnej swych czasów, po dziś dzień zdumiewając skomplikowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

     Niedoceniana dotychczas wartość architektury drewnianej, od kilku lat jest na nowo odkrywana, stanowiąc tym samym obiekt szczególnego zainteresowania społeczności międzynarodowej. Potwierdzeniem tej tezy są kolejne wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W roku 2001 na Listę UNESCO wpisano kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, natomiast w 2003 r., kościoły drewniane południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Sękowa, Haczów, Lipnica Murowana.

     Zespół proponowanych do wpisu drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat, będąc unikatową spuścizną kulturową, ma wypełnić nader istotną lukę w reprezentacji tradycyjnych drewnianych budowli sakralnych Europy, obecnych na Liście UNESCO.

     W ramach akcji informacyjnej o inicjatywie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Narodowy Instytut Dziedzictwa opracował wystawę prezentującą obiekty nominowane do wpisu. Wystawa była prezentowana we wrześniu i październiku 2011 r., na zamku w Krasiczynie podczas konferencji poświęconej sprawie wpisu oraz w listopadzie 2011 r. w Kancelarii Prezydenta w Kijowie.
      
     ******

     Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje część zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO z 1972 r. NID zapewnia standardy ochrony, konserwacji i prezentacji miejsc Światowego Dziedzictwa. Monitoruje i ocenia stan miejsc Światowego Dziedzictwa, koordynuje prace nad przygotowaniem planów zarządzania dla poszczególnych miejsc oraz czuwa nad ich realizacją. Instytut koordynuje także prace nad raportami okresowymi dotyczących polityki państwa w zakresie realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO.

     Więcej informacji na temat Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz nowe polskie propozycje wpisów na Listę, znajdują się w zakładce „Zabytki w Polsce”.