DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     W Łodzi odbyło się 7. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii
     2017.06.02

     W Łodzi odbyło się 7. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii

     30 maja 2017 roku w Łodzi odbyło się się już 7. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii. Temat przewodni tegorocznej edycji – „Zabytki techniki – jak wykorzystać ich potencjał” miał skłonić do dyskusji nad wyzwaniami, jakie stoją przed zarządcami obiektów technicznych i inżynieryjnych w dobie wzmożonego zainteresowania architekturą industrialną zarówno wśród osób prywatnych, jak i wielu przedsiębiorców, a także nad zastosowaniem strategii edukacyjno-popularyzatorskiej z zachowaniem i poszanowaniem tych zabytków dla przyszłych pokoleń. 

     Organizatorem Spotkania był Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Łódź, na terenie którego znajduje się jeden z najmłodszych Pomników Historii, wpisany na listę w 2015 roku jako wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego.

     Obrady Spotkania odbyły się we wtorek 30 maja w siedzibie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Podczas dwóch sesji wykładowych właściciele i zarządcy zabytkowych obiektów przybliżyli ich historię oraz podzielili się refleksją na temat przyszłości, jaka stoi przed tymi obiektami. Dodatkowo, przed pierwszą sesją obrad odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Szlakiem miejsc niezwykłych: Pomniki Historii” poświęcony właśnie Łodzi. Odcinki cyklu powstają we współpracy NID z TVP Kultura.

     Podczas spotkania zostało wygłoszonych sześć referatów:
     1. „Adaptacja, konserwacja, restauracja, kreacja - różnorodne podejście do zachowania poprzemysłowej tkanki architektonicznej Łodzi” (Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi)
     2. „Potencjał turystyczno-kulturowy zabytkowych dróg wodnych w Polsce” (Cezary Wawrzyński, Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego)
     3. „Średniowieczna kopalnia Soli Bochnia - intrygujące świadectwo myśli technicznej i sztuki” (Krzysztof Zięba, doradca zarządu Kopalni Soli w Bochni)
     4. „Przykład zagospodarowania tarnogórskich obiektów górniczych do celów turystycznych” (Marek Kandzia, Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej)
     5. "Uwaga! Tu Gliwice! Radiostacja znajduje się w polskich rękach" (Mikołaj Ratka, kierownik Radiostacji Gliwice)
     6. „Potencjał zabytków techniki i przemysłu – żyrardowskie inspiracje, poszukiwania, doświadczenia, realizacje” (Maria Badeńska-Stapp, Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie)

     Celem dorocznych Spotkań jest wymiana doświadczeń i budowanie współpracy pomiędzy opiekunami obiektów, które mocą zarządzenia Prezydenta RP zostały uznane za Pomnik Historii, a także wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu tymi wyjątkowymi miejscami oraz upowszechnianie wiedzy o ich potencjale i roli w rozwoju lokalnym. W ciągu ostatnich kilku lat Spotkania odbyły się między innymi w Łańcucie, Częstochowie i  Paczkowie. 
        
     Spotkania adresowane są do opiekunów Pomników Historii, służb konserwatorskich, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, właścicieli i zarządców zabytków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i naukowców.

     Pomnik Historii to niezwykle prestiżowe wyróżnienie ustanawiane od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie na liście Pomników Historii znajduje się 70 obiektów.