DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku
     2012.09.05

     Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku

                 logo PTL.jpg nid_logo.jpg logo STL.jpg

     Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają na WARSZTATY DLA EKSPERTÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.

     Lublin, 25-26 października 2012 roku
     Miejsce spotkania: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


     Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO
     Patronat medialny: KulturaLudowa.pl

     Warsztaty stanowią kontynuację spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, które miało miejsce 18 czerwca w Warszawie (UW), cieszyło się dużym zainteresowaniem i zostało ocenione jako bardzo efektywne, tak przez środowisko praktyków zajmujących się ochroną kultury tradycyjnej, jak i przez przedstawicieli instytucji powołanych do wdrażania w Polsce Konwencji UNESCO z 2003 roku.

     Cele warsztatów

     Lubelskie spotkanie przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie realizacji Konwencji UNESCO ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma na celu:
      
     • dyskusję dotyczącą propozycji konkretnych wpisów na listy regionalne i listę krajową NDZK;
     • dyskusję nad propozycjami ram formalno-prawnych wpisów na listy regionalne i listę krajową NDZK oraz na polską listę dobrych praktyk;
     • ciąg dalszy wypracowywania wspólnego stanowiska dot. sposobów realizacji Konwencji oraz zintegrowania ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury jako praktyków zainteresowanych współuczestniczeniem w jej realizacji.

     W programie warsztatów przewidujemy także prezentację informacji o bieżących działaniach podejmowanych w kwestii realizacji Konwencji przez MKiDN oraz NID.

     Dobór uczestników spotkania zostanie dokonany w oparciu o dziedziny/obszary wymienione w Konwencji, by zachować równowagę pomiędzy poszczególnymi dziedzinami. Wzięte zostanie pod uwagę także kryterium geograficzne, by zachować równomierną reprezentację wszystkich regionów kulturowych Polski.

     Spotkanie jest integralną częścią konferencji pt. Niematerialne dziedzictwo kultury: wartości – źródła – ochrona, organizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jej program otrzymają uczestnicy warsztatów, by móc wziąć udział w obradach, do czego zachęcamy.

     Wstępny ramowy program warsztatów


     Miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gmach Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

     Otwarcie warsztatów: 25 października, czwartek, godz. 16.00.

     Praca w grupach: 25 października, godz. 16.00 – 20.00 i 26 października, godz. 9.00 – 14.00.

     Godziny podawane są orientacyjnie i nieznacznie mogą ulec zmianie w trakcie napływania zgłoszeń oraz w wyniku synchronizacji programów warsztatów i konferencji.

     Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają obiad 26 października i przerwy kawowe. Nie zapewniają noclegu i kolacji 25 października.

     Zgłoszenia

     Na wypełnione formularze zgłoszeń czekamy do 25 września 2012 r. pod adresem: K_Smyk@wp.pl.

     Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach otrzymają Państwo do 5 października 2012.

     Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz warsztatowy charakter spotkania, prosimy o delegowanie z każdej organizacji po 1 osobie.

     Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów
     Dr Katarzyna Smyk – adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, członek Rady Naukowej STL oraz członek PTL o/Lublin. Kontakt: K_Smyk@wp.pl.

     Serdecznie zapraszamy!

     Komitet organizacyjny
     dr Anna Weronika Brzezińska (Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego)
     dr Hanna Schreiber (Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych)
     dr Katarzyna Smyk (Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie)