DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja i warsztaty na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Lublin, 25-26 października 2012
     2012.10.09

     Konferencja i warsztaty na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Lublin, 25-26 października 2012

     Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona”. Ma ona na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozumieniem zakresu i sposobów funkcjonowania ochrony dziedzictwa niematerialnego w warunkach polskich. Cieszy się znaczącym zainteresowaniem, dlatego – mimo selekcji zgłoszeń – Komitet organizacyjny włączył do programu 65 referatów badaczy ze wszystkich ośrodków naukowych kraju, kilku – z zagranicy oraz wybranych ważnych instytucji kultury z terenu Polski. W sumie uczestnicy reprezentują wiele różnorodnych dziedzin, jak antropologia, etnologia, folklorystyka, etnomuzykologia, kulturoznawstwo, językoznawstwo czy prawo, co sprawia, że konferencja będzie spotkaniem interdyscyplinarnym.

     Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa realizują Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku (Cz. 2). Lista uczestników jest już zamknięta. Warsztaty odbędą się równolegle do Konferencji, co ma służyć integracji środowiska animatorów i badaczy kultury. Warsztaty stanowią kontynuację spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, które miało miejsce 18 czerwca br. w Warszawie (UW). Tym razem zajęcia warsztatowe będą poświęcone dwu zagadnieniom:
     - zasady i kształt systemu ochrony NDZK w Polsce;
     - konsultacje społeczne wniosku o wpis zjawiska na krajową listę NDZK – założenia, specyfika i możliwości realizacji.

     Patronat honorowy Konferencji i Warsztatów: Polski Komitet ds. UNESCO
     Patronat medialny: KulturaLudowa.pl

     Czas: 25-26 października 2012
     Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A
     Kontakt: dr Katarzyna Smyk – K_Smyk@wp.pl

     Do pobrania:
     - program Konferencji i Warsztatów (z listą instytucji zakwalifikowanych na Warsztaty)