DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     16. posiedzenie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Parku Mużakowskiego/Muskauer Park i Parku Branitz
     2012.11.28

     16. posiedzenie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Parku Mużakowskiego/Muskauer Park i Parku Branitz

     16 posiedzenie Międzynarodowej Rady odbyło się w Bad Muskau/Łęknicy w dn. 23-24 listopada. Głównym tematem dotyczącym obu stron Parku Mużakowskigo była praktyka konserwatorska w kształtowaniu układu roślinnego i pielęgnacji drzewostanów. Członkowie Rady zapoznali się ze specyfiką postępowania w tym zakresie zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, m. in. z praktyką odtwarzania istotnych elementów kompozycji roślinnej poprzez nasadzenia następcze w pierwotnym miejscu, sztuką kształtowania krzewów z niektórych gatunków drzew, stosowaniem zasady zgodności gatunkowej, regionalnej, a w niektórych przypadkach genetycznej w odtwarzaniu elementów struktury roślinnej, zasadą poszanowania reliktów roślinnych w procesie konserwacji.

     Zaprezentowano przykłady potwierdzające istnienie w Parku Mużakowskim specyficznego, historycznego warsztatu ogrodniczego, ukierunkowanego na osiągnięcie efektów „naturalnego” kształtowania zarówno drzew pojedynczych, jak i układu roślinnego jako całości. Jednym z bardziej charakterystycznych elementów są kształtowane „oszyjki” masywów drzewostanów, czyli nasadzenia brzegowe pełniące w kompozycji rolę kulis dla widoków z określonych miejsc, szczególnie dobrze zachowane w polskiej części parku.

     Międzynarodowa Rada potwierdziła zasadność kontynuowania historycznych zasad kształtowania drzewostanów w procesie konserwacji.
     Rada zapoznała się również z najnowszymi projektami w otoczeniu parku m.in. otwartym w październiku br. Geoparkiem Łuk Mużakowa.