DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Element wydawnictwa

     OCHRONA ZABYTKÓW 2009 nr 3

     OCHRONA ZABYTKÓW 2009 nr 2

     OCHRONA ZABYTKÓW 2009 nr 1

     OCHRONA ZABYTKÓW 2008 nr 4

     OCHRONA ZABYTKÓW 2008 nr 3

     OCHRONA ZABYTKÓW 2008 nr 2

     Autor Dokument Strona
     KATARZYNA ZALASIŃSKA „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI w.” Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 27 lutego 2009 r. 5
     JAKUB WRZOSEK „Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych – wyzwania i osiągnięcia”. Konferencja, Warszawa, 5-7 marca 2009 r. 6
     ALEKSANDRA CHABIERA Drugie Europejskie Forum Dziedzictwa „Kreatywność i Innowacje: Brama do Dziedzictwa” Pierwsze Spotkanie Robocze, Paryż, 16 marca 2009 r. 7
     MARGERITA SZULIŃSKA „Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo” Konferencja UNESCO i MKiDN, Warszawa, 30 marca 2009 r. 8
     DOMINIK MĄCZYŃSKI Program „Roofs of Europe II” Międzynarodowe warsztaty, Republika Czeska, 20-23 kwietnia 2009 r. 9
     ANDRZEJ LASKOWSKI „Witraże secesyjne. Tendencje i motywy” Konferencja naukowa, Łódź, 13-15 maja 2009 r. 11
     MARCIN GAWLICKI European Heritage Heads Forum Wiedeń – Bratysława, 27-29 maja 2009 r. 14
     ELŻBIETA JAGIELSKA „Małe miasta w polskiej przestrzeni kulturowej” Konferencja w Cedyni, 20-22 maja 2009 r. 15
     JOANNA SZPOR, ZUZANNA SOIŃSKA Para nieznanych literaturze portretów z kręgu szlacheckiego końca XVIII w. pędzla Józefa Faworskiego. Konserwacja i pierwsze badania techniki malowania 17
     KAROL GUTTMEJER Ewidencja zabytków architektury Warszawy w systemie SEZAM 33
     JANUSZ NOWIŃSKI Tryptyk z Lądu – nieznane dzieło późnogotyckiej snycerki 39
     SIMON THURLEY Zasady ochrony zabytków 51
     MARCIN GAWLICKI Rejestr zabytków w praktyce ochrony konserwatorskiej 55
     KATARZYNA ZALASIŃSKA Interes indywidualny a interes publiczny – konflikt wartości w prawnej ochronie zabytków 83
     BARTŁOMIEJ GADECKI Przestępstwo zbycia falsyfikatu. Komentarz do art. 109b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 88
     EUGENIUSZ SZUMAKOWICZ Fenomenologiczna definicja zabytku 93

     OCHRONA ZABYTKÓW 2008 nr 1

     Autor Dokument Strona
     KATARZYNA PIOTROWSKA-NOSEK 32. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Quebec, 2-10 lipca 2008 r. 5
     BARBARA FURMANIK „The European Heritage Network”. Spotkanie robocze w Chaumont-sur-Loire, Francja, 24-27 września 2008 r. 6
     MARCIN SABACIŃSKI „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa” IX Międzynarodowa Konferencja, Wrocław, 25 września 2008 r. 8
     WERONIKA BORGOSZ Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, 13-14 i 20-21 września 2008 r. 9
     ELŻBIETA CHMIELEWSKA „Potrzeby informacyjne współczesnej Polonii” Międzynarodowa konferencja, Francja, 14-16 października 2008 r. 11
     AGNIESZKA ONISZCZUK-RAKOWSKA „Rewaloryzacja Wilanowa. Nowe kierunki badawcze i dokumentacyjne stosowane przy renowacji historycznych rezydencji i ogrodów” Konferencja międzynarodowa, 15-17 października 2008 r. 12
     ANETTA KĘPCZYŃSKA-WALCZAK „Wirtualne systemy i multimedia w dziedzictwie kulturowym” Konferencja międzynarodowa, Cypr, 20-25 października 2008 r. 14
     ALEKSANDRA CHABIERA Pierwsze Europejskie Forum Dziedzictwa „Dziedzictwo i Dialog” oraz doroczne spotkanie koordynatorów EDD Bruksela, 22-25 października 2008 r. 15
     WOJCIECH ECKERT „Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji” Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gubin, 6-8 listopada 2008 r. 16
     MAGDALENA LISOWSKA Spotkanie grupy roboczej państw regionu bałtyckiego Wilno, 5-6 listopada 2008 r. 17
     ADAM LISIECKI „The Children and Cultural Heritage Education” Spotkanie grupy roboczej, Wilno, 11-12 listopada 2008 r. 19
     ANNA SYLWIA CZYŻ, BARTŁOMIEJ GUTOWSKI Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Kresów Wschodnich – założenia 21
     KRZYSZTOF MASZEWSKI Rozbudowa katakumb Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie 31
     TOMASZ WUJEWSKI Renesansowe malowidła ścienne na zamku w Krajence 45
     BOGUMIŁA J. ROUBA Projektowanie konserwatorskie 57
     JAN TAJCHMAN W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury 79
     BARTŁOMIEJ GADECKI Przestępstwo fałszerstwa zabytku 107
     MONIKA DRELA Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i francuskim 111
     ANDRZEJ BUCHNER Pobierz plik 119

     OCHRONA ZABYTKÓW 2007 nr 4

     OCHRONA ZABYTKÓW 2007 nr 3

     Autor Dokument Strona
     MAGDA STEC Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2008 5
     LAURA BAKALARSKA „W stronę nowoczesnego muzeum” konferencja międzynarodowa, Warszawa, 6-7 marca 2008 r. 7
     BARBARA FURMANIK „Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych” Międzynarodowa konferencja naukowa, Niepołomice, 8-10 maja 2008 r. 8
     MICHAŁ GRABOWSKI „Listing archaeological sites, Protecting the Historical landscape” konferencja, Târgovişte, 6-8 marca 2008 r. 10
     BARTOSZ SKALDAWSKI Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków szkoli policję 11
     MARGERITA SZULIŃSKA Piątki konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie 13
     BARBARA BIELINIS-KOPEĆ III Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków 15
     ELŻBIETA WYSOCKA Sztuka ruchomego obrazu. Ochrona, konserwacja i rekonstrukcja w dobie mediów cyfrowych 17
     ANDRZEJ CICHY Znaczenie ozdobnego deskowania w periodyzacji drewnianej architektury w Paśmie Otwockim. Problematyka badawcza i konserwatorska 35
     ELŻBIETA SZMIT-NAUD Farby dla konserwatorów malarstwa – właściwości aplikacyjne i stabilność 59
     MICHAŁ MATUSZCZYK Wybrane migrujące i lotne inhibitory korozji w konserwacji i restauracji obrazów współczesnych z elementami metalowymi 69
     ANNA DOBRZYN Ochrona dziedzictwa kultury we Francji 79
     IWONA WILDNER-NUREK Z dziejów ewidencjonowania zabytkowych parków i ogrodów w Polsce 87
     KAMIL ZEIDLER Jan Piotr Pruszyński (1941-2008) 107
     SZYMON NOWACZYK Projektowany biskupiński Park kulturowy jako forma ochrony dziedzictwa archeologicznego 109
     WOJCIECH KURPIK Jubileusz 80-lecia profesora Jerzego Ważnego, członka rzeczywistego Polskiej akademii nauk 116
     BARBARA TUCHPŁKA-WŁODARSKA Dorota Szymczak, „Srebrny ołtarz darłowski. Der Rügenwalder Silberaltar” 118

     OCHRONA ZABYTKÓW 2007 nr 2

     Autor Dokument Strona
     KATARZYNA PIOTROWSKA-NOSEK Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce 5
     MARCIN GAWLICKI Konferencja wojewódzkich konserwatorów zabytków w Nieborowie, 10-11 grudnia 2007 r. 6
     IWONA SZMELTER „Cesare Brandi (1906-1988), jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji-restauracji w Polsce”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 5-6 paędziernika 2007 r. 8
     PAULINA FLORJANOWICZ, BARTOSZ WIŚNIEWSKI „Dziedzictwo kulturowe i turystyka: potencjał, oddziaływanie, partnerstwo i zarządzanie”. 3. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego, Wilno, 26-28 września 2007 r. 12
     PAULINA FLORJANOWICZ, BARTOSZ WIŚNIEWSKI „Nielegalny obrót skradzionymi dobrami kultury w Europie Środkowej i Wschodniej”. 5. Międzynarodowa Konferencja Interpolu, Wieliczka, 18-20 września 2007 r. 13
     ANNA HANAKA Współpraca Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków z Ukrainą 15
     EUGENIUSZ KUS, BEATA MAKOWSKA Wspólne dziedzictwo na Pomorzu 17
     IWONA SZMELTER „Ochrona światowego Dziedzictwa Fotografii. Wyzwanie dla XXI wieku”. Konferencja, Warszawa, 4 października 2007 r. 20
     MAŁGORZATA MAKSYMIUK „W fabryce, salonie, teatrze i kawiarni – Łódzkie wnętrza XIX i XX wieku”. Sesja naukowa, Łódź, 8-9 listopada 2007 r. 22
     WERONIKA BORGOSZ „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułcze”. Podsumowanie konkursu plastycznego Europejskich Dni Dziedzictwa 2007 24
     PIOTR M. STĘPIEŃ Rekonstrukcja i kreacja w odnowie zamku na Wawelu 27
     JERZY KOWALCZYK Przygotowania do edycji inwentaryzacji Kazimierza Stronczyńskiego 51
     HENRYKA HADUCH, ANDRZEJ SIWEK Wnętrza dworu z Drogini – utracone i odzyskane 67
     ZBIGNIEW KOBYLIŃSKI, AGNIESZKA PACZUSKA Poglądy młodzieży liceów warszawskich na temat zabytków: czy teorie konserwatorskie są zgodne z oczekiwaniami społecznymi? 81
     BEATA MAKOWSKA Stanisław Latour (1927-2007) 93
     EWA KIELAR Forteczny Park Kulturowy – Twierdza Kłodzko 97
     ZBIGNIEW MYCZKOWSKI Park kulturowy jako forma obszarowej ochrony zabytków 105
     BOGUMIŁA J. ROUBA Sztuka konserwacji i restauracji 117

     << <
     1 2 3 4 5
     > >>