DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
     NAJNOWSZE PUBLIKACJE
      
      
      
     Element wydawnictwa

     OCHRONA ZABYTKÓW 2017-2003 - informacje na temat wydawnictwa

     Ochrona Zabytków 2017 - dodatek specjalny "Dziedzictwo w Polsce"

     Autor Dokument Strona
     Spis treści
     Zbigniew Mirek Filozofia ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego - Philosophy of the protection of the natural and cultural heritage 17
     Robert Kunkel Krajobraz architektoniczny ziem Polski - The architectural landscape of Poland 27
     Dąbrówka Lipska Opieka i ochrona dziedzictwa kulturowego na ziemiach Polski - The protection and guardianship of cultural heritage in Poland 41
     Katarzyna Piotrowska Ochrona światowego dziedzictwa w Polsce - Protection of World Heritage in Poland 55
     Andrzej Siwek Historyczne centrum Krakowa (1978) - Historic Centre of Kraków (1978) 68
     Krzysztof Zięba Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni (1978, 2013) - Royal Salt Mines in Wieliczka and Bochnia (1978, 2013) 75
     Renata Krzyściak-Kosińska Puszcza Białowieska (1979, 1992, 2014) - Białowieża Forest (1979, 1992, 2014) 79
     Piotr M.A. Cywiński Auschwitz Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) (1979) - Auschwitz Birkenau, German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945) (1979) 83
     Ewa Popławska-Bukało Historyczne centrum Warszawy (1980) - Historic Centre of Warsaw (1980) 88
     Marcin Zamoyski Stare Miasto w Zamościu (1992) - Old City in Zamość (1992) 95
     Mirosława Romaniszyn Średniowieczne miasto w Toruniu (1997) - Medieval Town of Toruń (1997) 100
     Janusz Hochleitner Zamek krzyżacki w Malborku (1997) - Castle of the Teutonic Order in Malbork (1997) 107
     Barbara Furmanik Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno- -krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy (1999) Kalwaria Zebrzydowska: the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park (1999) 113
     Ulrich Schaaf Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001) - Churches of Peace in Jawor and Świdnica (2001) 119
     Anna Fortuna-Marek Drewniane kościoły południowej Małopolski (2003) - Wooden Churches of Southern Małopolska (2003) 125
     Renata Stachańczyk Muskauer Park / Park Mużakowski (2004) 130
     Grzegorz Grajewski Hala Stulecia we Wrocławiu (2006) - Centennial Hall in Wrocław (2006) 136
     Mariusz Czuba Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat (2013) - Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine (2013) 141
     Tomasz Lec Nieopisana kolonia artystów - Undescribed colony of artists 150
     Krzysztof Robert Górski Fenomen warszawskiej Starówki - The uniqueness of Warsaw’s Old Town 156
     Józef Mateusz Janiak Warszawskie Stare Miasto z perspektywy urzędnika - The Warsaw Old Town from the perspective of civil servant 161
     Marek Stokowski Nauka czytania świata - Learning to read the world 165
     Ewa Glińska-Holcer, Dominika Biesiada Jak Miasto Kraków opiekuje się zabytkami - How the City of Kraków takes care of monuments 169
     Aneta Augustyn Szansa, której nie zaprzepaściliśmy - A chance not squandered 172
     ks. Tomasz Stawiak Światowe dziedzictwo kultury z punktu widzenia zarządcy - Cultural World Heritage in the eyes of the site manager 177
     Tomasz Komorowski Zaangażowanie Polski w działania UNESCO dotyczące dziedzictwa dokumentacyjnego - The involvement of Poland in UNESCO activities regarding documentary heritage 183

     OCHRONA ZABYTKÓW 2016 NR 2

     Autor Dokument Strona
     Ewa Popławska-Bukało, Bogdan Popławski Wieżowy „chmuro drapacz” przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, czyli o drugim najwyższym budynku przedwojennej stolicy 5
     Bogusz Wasik Kształtka z rysunkiem sklepienia z zamku w Kowalewie Pomorskim 21
     Łukasz Konarzewski Wpływ administracji publicznej na jakość przestrzeni na przykładzie działań konserwatorskich w latach 90. XX wieku w Cieszynie 31
     Bartłomiej Gadecki Ochrona Znaku Polski Walczącej 55
     Jacek Brudnicki Stwierdzenie nieważności decyzji o wpisie do rejestru zabytków 69
     Rafał G. Nowicki Poznanie turystyczne jako element ochrony wartości dziedzictwa kultury 105
     Małgorzata Koropała Nowe w starym – o dosłownej interpretacji Karty Weneckiej na przykładzie wybranych aranżacji malowideł ściennych w zabytkach architektury 129
     Michał Aniszewski, Grzegorz Śnieżko Badania i konserwacja łodzi jednopiennej wydobytej z rzeki Bug w pobliżu wsi Stary Bubel 145
     Marzena Gałecka, Renata Sarzyńska-Janczak Zegary słoneczne astronoma Jana Baranowskiego – w Zamościu, Lublinie i Kozłówce 161
     Adriana Merta-Staszczak Rola gmin w zagospodarowaniu zabytkowych nieruchomości na Dolnym Śląsku 191
     Krzysztof Garbacz Zmienne losy starego cmentarza w Biłgoraju 219
     Anna Kozioł Monika Murzyn-Kupisz, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Seria specjalna: „Monografie”, nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 350 258

     OCHRONA ZABYTKÓW 2016 NR 1

     OCHRONA ZABYTKÓW 2015 NR 2

     Autor Dokument Strona
     Włodzimierz Witkowski Jasina – cerkiew Strukowska z Listy UNESCO na tle innych świątyń huculskich 7
     Aleksandra Marcinów Konserwacja i odbudowa zamków, pałaców i dworów Kotliny Jeleniogórskiej w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia 41
     Magdalena Skarżyńska-Wawrykiewicz, Leszek Wawrykiewicz Średniowieczne konstrukcje ciesielskie południowego skrzydła zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie. Przyczynek do historii zamku 65
     Piotr S. Szlezynger Nowy Wiśnicz, barokowa fara pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. Zarys problematyki 93
     Roman Marcinek, Zbigniew Moździerz Zapomniana willa generała 115
     Jerzy Borwiński Kasztel w Murowanej Goślinie. Odkrycie nieznanego dworu obronnego 133
     Magdalena Pielas-Witkowska Uwag kilka o dekoracjach i praktyce nawiedzania Grobów Pańskich w nowożytnej Polsce 143
     Żaneta Gwardzińska Wybrane aspekty ekonomiczno-prawne instytucji tzw. art rentalu 153
     Katarzyna Zalasińska Decentralizacja zadań z zakresu ochrony zabytków – stan obecny i perspektywy zmian ustroju administracji konserwatorskiej 163
     Magdalena Filipiak Identyfikacja pigmentów polichromii we wnętrzach kamienicy nr 43 na Starym Rynku w Poznaniu 171
     Dąbrówka Lipska Karta Wenecka a realizacja postanowień Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku – o pojęciu autentyczności 185
     Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek, Bogusław Szmygin Zarządzanie miejscami światowego dziedzictwa UNESCO w Szkocji – wybrane aspekty w świetle opracowania modelu planu zarządzania 199
     Katarzyna Kubiszewska Regionalne zróżnicowanie wydatków gmin na odnowę zabytków w Polsce 213
     Mariusz Drzewiecki Komputerowa baza stanowisk archeologicznych Jordanii 229
     Hubert Kowalski „Archeologiczny kilometr Wisły” Dziedzictwo narodowe wydobyte z Wisły w ramach interdyscyplinarnych badań 239
     Mirosław Olbryś Poland for World Heritage/La Pologne pour le patrimoine mondial 245
     Ligia Kwiatkowska „Notes Konserwatorski” 2015, nr 16 251 251
     Katarzyna Płażyńska II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego 255
     Marek Konopka Michał Gradowski – mistrz sztuk wszelakich 258

     OCHRONA ZABYTKÓW 2015 NR 1

     Autor Dokument Strona
     Janina Babinicz-Witucka Nałęczów w czasie I wojny światowej – wybrane wydarzenia 5
     Marzena Gałecka Wielka Wojna na Lubelszczyźnie. Zniszczenia historycznych miast i losy zabytków 23
     Krzysztof Garbacz Los rodziny Antoniego Mysakowskiego w pierwszym roku Wielkiej Wojny 43
     Michał Dudkowski Odbudowa dworców Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i linii Warszawsko-Kaliskiej po I wojnie światowej: Pruszków – Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów – Radziwiłłów oraz Teresin/Szymanów – wybrane wydarzenia 77
     Agnieszka Partridge W stulecie hekatomby. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w dawnej Galicji Zachodniej jako unikatowy zespół sepulkralny. Dzieje, twórcy, symbolika, stan zachowania, problemy ochrony 95
     Marcin Sabaciński Relikty archeologiczne Wielkiej Wojny. Znikające dziedzictwo, poza nawiasem nauki i konserwatorstwa 131
     Dominika Sarkowicz Obraz Ruiny willi rzymskiej Henryka Siemiradzkiego w świetle ostatnich badań 141
     Janina Dzik Obrazy wizji św. Bonawentury i św. Franciszka z Asyżu (1. poł. XVIII w.) z klasztoru Franciszkanów reformatów w Przemyślu. Nowe rozpoznanie ikonograficzne 153
     Bogusz Wasik Zamek w Radzyniu Chełmińskim. Technika i etapy budowy siedziby krzyżackich komturów i konwentu 167
     Jerzy Borwiński Kanonia i mury obronne przy ul. Ostrów Tumski 11 w Poznaniu 183
     Piotr Kilanowski Dokumenty Biura Odbudowy Stolicy jako podstawowe źródło wiedzy na temat architektury, konstrukcji i wyposażenia niezachowanych kamienic warszawskich projektu Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa oraz Wacława Heppena i Józefa Napoleona Czerwińskiego 195
     Wojciech Kurpik, Matthias Farke Wyposażenie sejfu chroniącego wizerunek Matki Boskiej na Jasnej Górze w nową szybę kuloodporną, system klimatyzacyjny i specjalne oświetlenie 213
     Janusz Mróz Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 508 218

     OCHRONA ZABYTKÓW 2014 NR 2

     OCHRONA ZABYTKÓW 2014 NR 1

     Autor Dokument Strona
     spis treści
     Sławomir Ratajski Niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego 5
     Elżbieta Berendt „Migrująca lokalność”. Niematerialne dziedzictwo kulturowe wobec kulturowej zmiany. Etnologiczne pytania o materię badawczą 19
     Ewa Klekot Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego: archeologia pojęć 31
     Artur Gaweł Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej – współczesny stan zachowania oraz główne problemy jego ochrony 41
     Andrzej Gliwa Doświadczenie inwazji tatarskich w narracjach ludowych i pamięci zbiorowej jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Polski południowo-wschodniej 53
     Vasyl Slobodian Odkrycie najstarszej datowanej drewnianej cerkwi w Ukrainie 75
     Andrzej Laskowski Wieś Bartne w powiecie gorlickim – konserwatorska klęska bez happy endu 89
     Bartosz Podubny Drewniane świątynie odzyskują blask – prace konserwatorskie przy wybranych zabytkach północno-wschodniego dorzecza Sanu (północnej części województwa podkarpackiego) na przykładzie Ulanowa, Dąbrówki, Krzeszowa i Huty Krzeszowskiej 119
     Włodzimierz Witkowski Wierbiąż Niżny – huculska(?) cerkiew na Liście UNESCO 141
     Olha Neshta Proporcje ukraińskich drewnianych świątyń na przykładzie szkoły architektonicznej regionu Opola 165
     Iwona Górska Meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach pomnikiem historii 175
     Barbara Wójtowicz Dawne koszary ułanów w Toruniu z 1884 roku – przegląd wybranych problemów badawczych 185
     Tomasz Kozielec Fotografie na papierach solnych – wybrane zagadnienia technologiczne i konserwatorskie 195
     Bogusław Szmygin Polska a światowe dziedzictwo UNESCO – dokonania i perspektywy 213
     Andrzej Laskowski Ludzie zasług niepospolitych. Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012) 225
     Wspomnienie Wojciech Fijałkowski (1927-2014) 241
     Paulina Gwoździewicz-Matan Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler 244

     OCHRONA ZABYTKÓW 2013 NR 1-4

     Autor Dokument Strona
     Spis treści
     Paweł Dettloff Tak zwany Zajazd Kościuszkowski w Krakowie. Burzliwe dzieje jednego zabytku 7
     Magdalena Kwiatkowska Problemy współczesnej restauracji polichromii klasycystycznej na przykładzie komputerowej aranżacji malowideł w kamienicy Pod Aniołkiem w Krakowie 25
     Małgorzata Laskowska-Adamowicz, Ewa Popławska-Bukało Pałac i ogród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy Krakowskim Przedmieściu 39
     Andrzej Skalimowski, Zbigniew Tucholski Zabytkowe bulwary wiślane na Wybrzeżu Kościuszkowskim i Gdańskim w Warszawie 77
     Jadwiga Stęchły Zagospodarowanie przestrzenne Wzgórza Świętego Mikołaja w Jarosławiu w latach 1782-1914 87
     Władysław Sobucki, Grażyna Macander-Majkowska, Joanna Kurkowska, Katarzyna Królikowska-Pataraja Odkwaszanie akwarel i pasteli 115
     Aleksandra Trochimowicz Pomiary krzywizny powierzchni malowidła skanerem optycznym ATOS na przykładzie kopii obrazu Petera Paula Rubensa Znalezienie Erichtoniosa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 123
     Alicja Biranowska-Kurtz I co dalej z tym zabytkiem? Problemy konserwatorskie zabudowy mieszkaniowej zespołu Braunsfelde w Szczecinie, pochodzącej z początków XX wieku, na przykładzie budynku przy ul. Marii Konopnickiej 27 129
     Piotr S. Szlezynger Nowy kościół parafialny w Niegowici projektu Bogdana Tretera i przemiany jego otoczenia 147
     Bogusław Szmygin Światowe dziedzictwo UNESCO z perspektywy 40 lat 169
     Marcin Wiewióra Studia nad średniowiecznym warsztatem budowlanym zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim 181
     Maria Lubryczyńska Konserwacja i restauracja renesansowych malowideł ściennych drewnianego kościoła pw. św. Stanisława biskupa w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej 201
     Maciej Prarat Koncepcja Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Głos w dyskusji o roli skansenów w ochronie zabytków architektury drewnianej 235
     Bożena Stanek-Lebioda Modelowe zagrody chłopskie w aktach Rządu Gubernialnego Lubelskiego z 1907 roku 265
     Jerzy Szałygin Dziedzictwo drewnianej architektury w Polsce 283
     Dominika Kuśnierz-Krupa Przekazy ikonograficzne Jana Matejki jako źródło wiedzy o miejscowościach Zachodniej Galicji. Uwagi wstępne 301
     Michał Maksymiuk, Roman Marcinek Małopolska architektura drewniana w grafice artystycznej Dwudziestolecia (1918-1939) 311
     Ewa Skotniczna Popularyzacja zabytków ojczystych w grafice polskiej XIX wieku 327
     Dominika Kostrzewa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki”, Bydgoszcz, 24-25 października 2013 r. 348

     OCHRONA ZABYTKÓW 2012 NR 3/4

     Autor Dokument Strona
     Barbara Bielinis-Kopeć Drewniany kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – badania i prace konserwatorskie jednej z najstarszych drewnianych świątyń w Polsce 5
     Anna Smoleńska, Monika Florczyk Charakterystyka i stan zachowania kamienia użytego do budowy oraz dekoracji kościoła kolegiackiego pw. św. Anny w Krakowie 27
     Bogdan Kokot, Kajetan d’Obyrn, Jan Kucharz Rewitalizacja nadszybia szybu „Górsko” w kopalni soli „Wieliczka” 37
     Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. św. Klemensa w Trzemeśni – dzieło szkoły praskiej z około 1600 roku. Uwagi konserwatora 43
     Regina Kozik Odnalezienie zaginionego obrazu autorstwa Andrzeja Wróblewskiego pod tytułem Portret z wnętrzem podczas prac konserwatorskich przy obrazie Pejzaż górski 53
     Katarzyna Kubiszewska Finansowanie odnowy zabytków w Polsce przy wykorzystaniu pomocy UE 59
     Rafał G. Nowicki Zasoby zabytków architektury oraz ich użytkowanie i ochrona w turystyce na podstawie badań w Sudetach 75
     Kazimiera Orzechowska-Kowalska Szlak kulturowy formą ochrony dziedzictwa przeszłości. Szlaki św. Jakuba 89
     Waldemar Cudny, Rafał Rouba Hotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z XIX i XX wieku [ 107
     Renata Pernak Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego na przykładzie projektu dla nauczycieli realizowanego przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu 123
     Katarzyna Zalasińska Ochrona miejsc światowego dziedzictwa w prawie polskim – plan naprawczy 127
     Bogna Kaczorowska Ocena dobrej wiary nabywcy dzieła sztuki przy nabyciu od nieuprawnionego 135
     Janina Dzik Historyczny wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Żabnie 151
     Beata Sebzda Inwentaryzacja dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego w dawnym klasztorze Cystersów w Krzeszowie 161
     Daniel Therond 4. Europejskie Forum Dziedzictwa. Wrocław, 10-12 października 2011 rok 165
     Alessandro Senesi Doceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwój gospodarczy 168
     Christopher Young Dziedzictwo w dobie kryzysu finansowego – luksus czy konieczność? 171
     Terje Nypan Ekonomiczny potencjał dziedzictwa – nie tylko turystyka. Biznesowa przygoda Li-Pena i jaką rolę odegrało dziedzictwo kulturowe 175
     Maciej Trzciński, Marek Łuczak Policja w walce o zabytki. Zbiór zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom. Katalog zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego 179

     << <
     1 2 3 4
     > >>