DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Element wydawnictwa

     OCHRONA ZABYTKÓW 2019-2003 - informacje na temat wydawnictwa

     OCHRONA ZABYTKÓW 2019 NR 2

     OCHRONA ZABYTKÓW 2019 NR 1

     OCHRONA ZABYTKÓW 2018 NR 2

     OCHRONA ZABYTKÓW 2018 NR 1

     OCHRONA ZABYTKÓW 2017 NR 2

     Autor Dokument Strona
     Spis treści
     Jerzy Piekalski Archeologia historyczna w Europie Środkowej. Kilka wstępnych uwag - Historical archaeology in Central Europe. Some preliminary remarks 5
     Jan Kęsik Wykorzystanie archeologii industrialnej w badaniach nad dziedzictwem cywilizacyjnym XIX i XX wieku (w świetle wybranych przykładów) - Use of industrial archaeology in research on the civilizational heritage of the 19th and 20th centuries (...) 13
     Kornelia Kajda, Dawid Kobiałka Archeologie współczesności jako odpowiedź na kryzys dyscypliny - Archaeologies of the contemporary past as a response to the crisis of the discipline 27
     Anna Izabella Zalewska Archeologia czasów współczesnych i (nie)moc działania materialnych śladów Wielkiej Wojny w Polsce - Archaeology of the contemporaneous times and the power(lessness) of physical traces of the Great War in Poland 47
     Jakub Wrzosek Historyczne pole bitwy jako stanowisko archeologiczne. Wybrane problemy - Historical battlefield as an archaeological site. Selected issues 79
     Krzysztof Szwagrzyk Poszukiwanie ofiar systemu komunistycznego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy - Search for the victims of the communist system in Poland. Experiences and perspectives 99
     Tomasz Borkowski, Maciej Trzciński Metodyka badań archeologii sądowej – archeolog na miejscu przestępstwa - Research methodology in forensic archaeology – archaeologist at the crime scene 109
     Adam Grajewski Zastosowanie metod archeologicznych przy badaniu miejsca po katastrofie lub wybuchu ładunku wybuchowego - Application of archaeological methods to the survey of disaster or explosion sites 127
     Marcin Sabaciński Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym współczesności - Crime against contemporary archaeological finds 145
     Mariusz Wiśniewski Selekcja zabytków „masowych” w badaniach archeologicznych – założenia i uwagi konserwatorskie do zagadnienia - Selection of mass finds in archaeological research – assumptions and heritage inspector’s comments on the topic 155
     Paweł Duma, Anna Łuczak, Jerzy Piekalski Badania nad nowożytnym osadnictwem wiejskim w miejscowości Kopaniec w Górach Izerskich - Research on the modern period rural settlement in Kopaniec in the Jizera Mountains 175

     OCHRONA ZABYTKÓW 2017 NR 1

     Autor Dokument Strona
     Spis treści
     Małgorzata Rozbicka, Robert Kunkel, Wojciech Wółkowski Dzieje budowlane warszawskiego pałacu Adama Kazanowskiego w świetle badań architektonicznych - Construction history of the Adam Kazanowski palace in Warsaw in the light of architectural research 5
     Piotr Kilanowski Kamienica przy ulicy Marszałkowskiej 81 w Warszawie - Tenement house at 81 Marszałkowska street, Warsaw 49
     Andrzej Skalimowski, Zbigniew Tucholski Dworzec PKP Wawer – kolejowa architektura „odwilży” - Wawer railway station complex – railway architecture of the “thaw” 77
     Maurycy Hadrian Domino Retrowersja w Elblągu – próba krytycznego spojrzenia na tendencje w odbudowie miast historycznych - Retroversion in Elbląg – an attempt at a critical assessment of the tendencies in the reconstruction of historic towns 103
     Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski Czas na Nową Hutę – o planie ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta - Time for Nowa Huta – notes on the plan for the preservation of the Nowa Huta Cultural Park 129
     Massimo Preite Dziedzictwo przemysłowe na tle krajobrazów kulturowych przekształcających się w sposób organiczny w kontekście wpisu Zagłębia Górniczego Nord-Pas de Calais na Listę światowego dziedzictwa UNESCO-Le patrimoine industriel au sein des paysages culturels(...) 163
     Maria Rudy Problematyka badawczo-konserwatorska ozdobnego sarkofagu miedzianego Hedwig Elizabeth von Arnim z 1661 roku z bazyliki pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Bartłomieja Apostoła w Trzebnicy - The research and conservation aspects of the decorative copper (...) 183
     Bogusław Andres, Joanna Wojciechowska Wpływ grzybów pleśniowych na pigmenty stosowane w dekoracjach ścian i stropów na przykładzie drewnianego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach - The impact of mould fungi on the pigments used for wall and ceiling decoration (...) 223
     Katarzyna Obłąkowska-Kubiak Postawy społeczeństwa polskiego wobec zabytków i polityki ich ochrony w świetle badań ankietowych - Attitudes of Polish society towards monuments and monument protection policy based on surveys 239
     Jakub Szczepański Recenzja: Katarzyna Darecka, Okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności. Stolarka, oszklenie, okucia. 268

     Ochrona Zabytków 2017 - dodatek specjalny "Dziedzictwo w Polsce"

     Autor Dokument Strona
     Spis treści
     Zbigniew Mirek Filozofia ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego - Philosophy of the protection of the natural and cultural heritage 17
     Robert Kunkel Krajobraz architektoniczny ziem Polski - The architectural landscape of Poland 27
     Dąbrówka Lipska Opieka i ochrona dziedzictwa kulturowego na ziemiach Polski - The protection and guardianship of cultural heritage in Poland 41
     Katarzyna Piotrowska Ochrona światowego dziedzictwa w Polsce - Protection of World Heritage in Poland 55
     Andrzej Siwek Historyczne centrum Krakowa (1978) - Historic Centre of Kraków (1978) 68
     Krzysztof Zięba Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni (1978, 2013) - Royal Salt Mines in Wieliczka and Bochnia (1978, 2013) 75
     Renata Krzyściak-Kosińska Puszcza Białowieska (1979, 1992, 2014) - Białowieża Forest (1979, 1992, 2014) 79
     Piotr M.A. Cywiński Auschwitz Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) (1979) - Auschwitz Birkenau, German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945) (1979) 83
     Ewa Popławska-Bukało Historyczne centrum Warszawy (1980) - Historic Centre of Warsaw (1980) 88
     Marcin Zamoyski Stare Miasto w Zamościu (1992) - Old City in Zamość (1992) 95
     Mirosława Romaniszyn Średniowieczne miasto w Toruniu (1997) - Medieval Town of Toruń (1997) 100
     Janusz Hochleitner Zamek krzyżacki w Malborku (1997) - Castle of the Teutonic Order in Malbork (1997) 107
     Barbara Furmanik Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno- -krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy (1999) Kalwaria Zebrzydowska: the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park (1999) 113
     Ulrich Schaaf Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001) - Churches of Peace in Jawor and Świdnica (2001) 119
     Anna Fortuna-Marek Drewniane kościoły południowej Małopolski (2003) - Wooden Churches of Southern Małopolska (2003) 125
     Renata Stachańczyk Muskauer Park / Park Mużakowski (2004) 130
     Grzegorz Grajewski Hala Stulecia we Wrocławiu (2006) - Centennial Hall in Wrocław (2006) 136
     Mariusz Czuba Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat (2013) - Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine (2013) 141
     Tomasz Lec Nieopisana kolonia artystów - Undescribed colony of artists 150
     Krzysztof Robert Górski Fenomen warszawskiej Starówki - The uniqueness of Warsaw’s Old Town 156
     Józef Mateusz Janiak Warszawskie Stare Miasto z perspektywy urzędnika - The Warsaw Old Town from the perspective of civil servant 161
     Marek Stokowski Nauka czytania świata - Learning to read the world 165
     Ewa Glińska-Holcer, Dominika Biesiada Jak Miasto Kraków opiekuje się zabytkami - How the City of Kraków takes care of monuments 169
     Aneta Augustyn Szansa, której nie zaprzepaściliśmy - A chance not squandered 172
     ks. Tomasz Stawiak Światowe dziedzictwo kultury z punktu widzenia zarządcy - Cultural World Heritage in the eyes of the site manager 177
     Tomasz Komorowski Zaangażowanie Polski w działania UNESCO dotyczące dziedzictwa dokumentacyjnego - The involvement of Poland in UNESCO activities regarding documentary heritage 183

     OCHRONA ZABYTKÓW 2016 NR 2

     Autor Dokument Strona
     Ewa Popławska-Bukało, Bogdan Popławski Wieżowy „chmuro drapacz” przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, czyli o drugim najwyższym budynku przedwojennej stolicy 5
     Bogusz Wasik Kształtka z rysunkiem sklepienia z zamku w Kowalewie Pomorskim 21
     Łukasz Konarzewski Wpływ administracji publicznej na jakość przestrzeni na przykładzie działań konserwatorskich w latach 90. XX wieku w Cieszynie 31
     Bartłomiej Gadecki Ochrona Znaku Polski Walczącej 55
     Jacek Brudnicki Stwierdzenie nieważności decyzji o wpisie do rejestru zabytków 69
     Rafał G. Nowicki Poznanie turystyczne jako element ochrony wartości dziedzictwa kultury 105
     Małgorzata Koropała Nowe w starym – o dosłownej interpretacji Karty Weneckiej na przykładzie wybranych aranżacji malowideł ściennych w zabytkach architektury 129
     Michał Aniszewski, Grzegorz Śnieżko Badania i konserwacja łodzi jednopiennej wydobytej z rzeki Bug w pobliżu wsi Stary Bubel 145
     Marzena Gałecka, Renata Sarzyńska-Janczak Zegary słoneczne astronoma Jana Baranowskiego – w Zamościu, Lublinie i Kozłówce 161
     Adriana Merta-Staszczak Rola gmin w zagospodarowaniu zabytkowych nieruchomości na Dolnym Śląsku 191
     Krzysztof Garbacz Zmienne losy starego cmentarza w Biłgoraju 219
     Anna Kozioł Monika Murzyn-Kupisz, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Seria specjalna: „Monografie”, nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 350 258

     OCHRONA ZABYTKÓW 2016 NR 1


     << <
     1 2 3 4 5
     > >>