DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2014

     Program „Dziedzictwo kulturowe”

     priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”

     edycja 2014


     23 maja 2014 r.

     Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana danych kontaktowych w sprawie priorytetu:

     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych
     ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

     Małgorzata Brzozowska
     (22) 826-92-47, 826-02-39, 826-93-52 - wew. 112
     mbrzozowska@nid.pl

     12 marca 2014 r.

     Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania złożone w tegorocznej edycji priorytetu, wykaz odwołań rozpatrzonych pozytywnie zawiera tabela.

     Ponadto zawiadamiamy, że tegoroczny nabór wniosków został zakończony. Środki przeznaczone na realizację priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” zostały w całości rozdysponowane.

     Informacje o kolejnych edycjach Programów Ministra znajdziecie Państwo na naszej stronie jesienią.

     27 stycznia 2014r.

     Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Wyniki I naboru na 2014 r. zawiera plik Wyniki naboru.

     Jeżeli Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI, wskazówki techniczne znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

     Uwaga! Odwołania należy składać w terminie do dnia 6 lutego 2014 r. Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

     Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

     Informacje są też zamieszczone na stronie MKiDN http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php


     Szanowni Państwo,

     Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – edycja 2014. Ponownie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu archeologii - w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Ogłoszona właśnie edycja priorytetu nie wprowadza większych zmian jeśli chodzi o rodzaje zadań, które mogą być dofinansowane, czy też wydatków, na które mogą być przeznaczone środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Niezmiennie strategicznym celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na ewidencjonowaniu i dokumentowaniu zabytków archeologicznych, badaniu ich metodami nieinwazyjnymi oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Wprowadzony został nowy warunek w odniesieniu do publikacji wyników badań – mają być one obowiązkowo wydawane w języku polskim, pożądane są wersje wielojęzyczne.

     Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu priorytetu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie.

     Pierwszy termin naboru wniosków do programu upływa 30 listopada 2013 r., zakończenie drugiego naboru planowane jest na dzień 31 marca 2014 r.

     Wnioski obowiązkowo muszą być składane za pomocą systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI), który w pierwszych dniach października będzie aktywowany pod adresem https://mkidn.eboi.pl/.

     Informacja na temat priorytetu zamieszczone są na stronie Ministerstwa: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014.php

     Do pobrania:

     - instrukcja realizacji i rozliczania zadania 2014

     - regulamin priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”

     - wytyczne do Programów Ministra na 2014 r.

     - wniosek wzorcowy 2014

     - potwierdzenie złożenia wniosku

     - Instrukcja KEZA

     - Instrukcja Krok po kroku 

     - Logo NID

     - Logo MKiDN

     Informacje i materiały dotyczące ogłoszonej edycji priorytetu będą sukcesywnie uzupełniane.

     Kontakt:

     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych
     ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

     Małgorzata Brzozowska
     (22) 826-92-47, 826-02-39, 826-93-52 - wew. 112
     mbrzozowska@nid.pl