DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Edycja 2018

     05 kwietnia 2018

     Szanowni Państwo,

     uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Jeżeli Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale łącznie uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI, wskazówki techniczne znajdują się w Instrukcji Krok po kroku (krok 13).

     Uwaga! Odwołania należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r. Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

     Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

     Do pobrania:

     - wyniki naboru (.xls)

     - wyniki naboru (.pdf)


     __________________________________________________________________


     Szanowni Państwo, 

     Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – edycja 2018. Ponownie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu archeologii - w ramach programu  „Ochrona zabytków archeologicznych”. 

     Ogłoszona właśnie edycja programu nie wprowadza znaczących zmian jeśli chodzi o rodzaje zadań czy wydatki, na które mogą być przeznaczone środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwracamy jednak uwagę, że w związku ze zmianami przepisów o pomocy publicznej, nastąpiła zmiana procedur – szczegóły w komunikacie dot. pomocy publicznej. Prosimy o uważne zapoznanie się z opublikowanymi materiałami.

     Niezmiennie - strategicznym celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na niedestrukcyjnym rozpoznaniu i dokumentowaniu zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. 

     Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu programu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie. 

     Regulamin zakłada przeprowadzenie tylko jednego naboru wniosków – do 31 stycznia 2018 r.  Przesunięcie terminu w stosunku do lat ubiegłych wynika ze wspomnianych wyżej zmian przepisów i konieczności dostosowania procedur. Nie zmienia to jednak tego, że zadania jednoroczne muszę być zrealizowane do 31 grudnia 2018 r. Proszę wziąć to pod uwagę przy konstruowaniu zakresów i harmonogramów zadań. 

     Wnioski obowiązkowo muszą być składane za pomocą systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI), na formularzu, który zostanie aktywowany pod adresem https://mkidn.eboi.pl/  po zakończeniu fazy testowej. Na razie formularza jeszcze nie ma, prosimy o cierpliwość.

     Informacja na temat programu zamieszczone są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
       
     Do pobrania: 
     Regulamin programu „Ochrona zabytków archeologicznych” 2018
     Komunikat dot. pomocy publicznej
     Wytyczne do Programów MKiDN na 2018 r. 
     Instrukcja AZP
     Instrukcja AZP zał. 1 KEZA
     Instrukcja AZP zał. 2 KEZA edytowalna
     Instrukcja AZP zał. 3 zawartość pliku SHP
     Instrukcja AZP zał. 4 plik SHP
     Instrukcja krok po kroku - składanie wniosków w EBOI
     - wniosek wzorcowy jednoroczny 2018
     - wniosek wzorcowy dwuletni 2018
     - wzór potwierdzenia złożenia wniosku

     Informacje i materiały dotyczące ogłoszonej edycji priorytetu będą sukcesywnie uzupełniane. 

     Kontakt: 
     Narodowy Instytut Dziedzictwa 
     Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych 
     ul. Kopernika 36/40 
     00-924 Warszawa 

     Małgorzata Brzozowska 
      (022) 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112 
     mbrzozowska@nid.pl 

     Katarzyna Asińska-Paluch 
      (022) 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112 
     kasinska@nid.pl