DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2017
     Szanowni Państwo,

     uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Jeżeli Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale łącznie uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI, wskazówki techniczne znajdują się w Instrukcji Krok po kroku (krok 13 – strona 27).

     Uwaga! Odwołania należy składać w terminie do dnia 3 marca 2017 r. Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

     Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

     Do pobrania:
     Wyniki Ochrona zabytków archeologicznych 2017.pdf

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Szanowni Państwo,

     Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – edycja 2017. Ponownie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu archeologii - w ramach programu  „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Ogłoszona właśnie edycja programu nie wprowadza zmian jeśli chodzi o rodzaje zadań czy wydatki, na które mogą być przeznaczone środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwracamy jednak uwagę, że w br. środki finansowe Ministra nie mogą przekraczać 80% budżetu zadania.

     Niezmiennie - strategicznym celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na niedestrukcyjnym rozpoznaniu i dokumentowaniu zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

     Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu programu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie.

     Pierwszy termin naboru wniosków do programu upływa 30 listopada 2016 r., zakończenie drugiego naboru planowane jest na dzień 31 marca 2017 r.

     Wnioski obowiązkowo muszą być składane za pomocą systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI), na formularzu, który został już aktywowany pod adresem https://mkidn.eboi.pl/.

     Informacja na temat programu zamieszczone są na stronie Ministerstwa http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php
      
     Do pobrania:
     - Regulamin 
     - Wytyczne
     - Instrukcja AZP 2016
     - Instrukcja AZP 2016 zał. 1
     - Instrukcja AZP 2016 zał. 2
     - Instrukcja AZP 2016 zał. 3
     - Instrukcja AZP 2016 zał. 4

     Informacje i materiały dotyczące ogłoszonej edycji priorytetu będą sukcesywnie uzupełniane.

     Kontakt:
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych
     ul. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa

     Małgorzata Brzozowska
      (022) 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112
     mbrzozowska@nid.pl


     Katarzyna Asińska-Paluch
      (022) 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112
     kasinska@nid.pl