DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
     NAJNOWSZE PUBLIKACJE
      
      
      
     PRIORYTET - OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
     Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     „Dziedzictwo kulturowe” priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”
     mkidn_01_cmyk.jpg        nid.jpg
     Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza środki ze swojego budżetu na dofinansowanie różnego rodzaju zadań w dziedzinie kultury – wsparcie to jest udzielane w ramach rokrocznie ogłaszanych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadania związane z ochroną dziedzictwa archeologicznego ujęte są w programie „Dziedzictwo kulturowe” priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju. Cel ten jest realizowany przez wspieranie zadań polegających na ewidencjonowaniu i dokumentowaniu zabytków archeologicznych, badaniu ich metodami nieinwazyjnymi oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

     Kolejne edycje priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”

     Edycja 2019

     Edycja 2018    

     Edycja 2017

     Edycja 2016

     Edycja 2015

     Edycja 2014

     Edycja 2013

     Edycja 2012

     Edycja 2011

     Informacje o Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego można znaleźć TUTAJ.