DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Instrukcje, wytyczne, zalecenia
     Do pobrania:

     Standard i przewodnik po najlepszych praktykach sporządzania i przechowywania dokumentacji badań archeologicznych oraz pozyskanych źródeł w Europie:

     - standardy EAC_dokumentacja i zrodla_2017_10_23.pdf
      
     "Standard i przewodnik…" opracowany został przez grupę roboczą EAC (Europejskiej Rady Archeologicznej) pn. „Archaeological Archives”. Powstał w ramach projektu ARCHES przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program Kultura 2007-2013). Jest sumą doświadczeń i najlepszych praktyk stosowanych w Europie. Stanowi praktyczną odpowiedź na problemy związane ze sporządzaniem i przechowywaniem dokumentacji badań archeologicznych w każdej możliwej formie oraz postępowaniem z pozyskanymi w trakcie badań źródłami archeologicznymi. Prowadzi użytkownika przez całość projektu archeologicznego, od fazy planowania aż do przekazania pełnej dokumentacji i źródeł do miejsca ich długoterminowego przechowywania. Autorzy "Standardu i przewodnika…" zdają sobie sprawę, że dla niektórych archeologów opisywane praktyki są normą, podczas gdy dla innych są jeszcze poza zasięgiem (jak np. w Polsce, chociażby ze względu na brak centralnego repozytorium cyfrowego). Ich założeniem było jednak wskazanie celów, do których należy dążyć, a które mają służyć ulepszaniu istniejących repozytoriów i procedur lub też tworzeniu ich w oparciu o spójne europejskie standardy.
      
     Polska wersja językowa jest tłumaczeniem i adaptacją wersji anglojęzycznej uznawanej za podstawową. Pozostałe wersje językowe znajdują się na stronie https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/eac-guidlines 

     Archeologiczne Zdjęcie Polski. Instrukcja sporządzania dokumentacji badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego 2016 wraz z załącznikami:

     Instrukcja_AZP_NID_2016.pdf
     Instrukcja_AZP_NID_2016_zal_1_KEZA.pdf
     Instrukcja_AZP_NID_2016_zal_2_KEZA.doc
     Instrukcja_AZP_NID_2016_zal_3_SHP.pdf
     Instrukcja_AZP_NID_2016_zal_4_SHP.zip 

     Powyższa Instrukcja jest dokumentem uzupełnionym zgodnie z sugestiami badaczy, którzy korzystali z dotychczasowej wersji. Ewentualne uwagi do Instrukcji prosimy zgłaszać na adres: archeologia@nid.pl
     Wypracowane rozwiązania zgłaszanych problemów oraz aktualne ustalenia będą kolejno publikowane w tym miejscu (w osobnych dokumentach), dlatego prosimy o zaglądanie na stronę NID przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji ewidencyjnej.

     Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP.

     2017 Instrukcja LIDAR.pdf

     Karta Ewidencyjna Podwodnego Stanowiska Archeologicznego wraz z instrukcją, opracowane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:  

     Instrukcja wypełniania Karty Ewidencyjnej Podwodnego Stanowiska Archeologicznego.pdf
     Karta Ewidencyjna Podwodnego Stanowiska Archeologicznego - do instrukcji.pdf
     Karta Ewidencyjna Podwodnego Stanowiska Archeologicznego.doc