DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Badania archeologiczne - zestawienia
     W tym miejscu prezentujemy zestawienie wydanych pozwoleń na badania archeologiczne, które wpłynęły do naszej instytucji. Prowadzenie takiej ewidencji jest jednym z zadań statutowych Działu Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, realizowanych jako jeden z elementów wspierania działań Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Ewidencja dziedzictwa archeologicznego, w tym prowadzonych badań archeologicznych, służy statystykom i analizom, niezbędnym do kreowania standardów służących skutecznej polityce konserwatorskiej w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego. Uzyskane dane wykorzystane zostały m.in. przy przygotowywaniu ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz licznych referatów dotyczących ochrony dziedzictwa.

     Pomimo, iż informacje te służą przede wszystkim Generalnemu Konserwatorowi Zabytków, nie wszystkie Urzędy Ochrony Zabytków przysyłają do NID kopie pozwoleń na badania archeologiczne, albo dostarczają tylko ich wybór. W tym zakresie niewiele zmieniło rozesłane do Urzędów Ochrony Zabytków, pismo Generalnego Konserwatora Zabytków nr DOZ-SK(KOBiDZ)-072/3/8/10 z dnia 10 marca 2010 roku, z prośbą o przesyłanie kopii pozwoleń do ówczesnego KOBiDZ. Ze względu na to, iż w tabeli zostały wyszczególnione wszystkie Urzędy Ochrony Zabytków, te z nich, od których nie otrzymujemy materiałów zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Problemem przy analizowaniu danych jest również fakt, iż niektóre urzędy wydając pozwolenia nie rozróżniają rodzaju prac informując ogólnie, że pozwolenie wydane jest na „badania archeologiczne”.

     W tabeli wyróżniliśmy podział ze względu na rodzaj badań, podmiot prowadzący badania, badania finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz badania prowadzone przy stanowiskach wpisanych lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W kolumnie „badane przez instytucje publiczne” uwzględnione zostały badania prowadzone przez, uczelnie, muzea i PAN, w rubryce „badane przez organizacja społeczne” uwzględnione są badania prowadzone przez różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje.

     Z analizy pozwoleń, które wpłynęły do naszej instytucji wynika, że liczba wydawanych pozwoleń w latach 2008-2012 wrastała rocznie o około 8-10 %, w 2012 wzrosła bardzo nieznacznie. Jeśli chodzi o rodzaj prowadzonych badań, to najwięcej pozwoleń wydawanych jest ogólnie na badania archeologiczne, bez podania ich rodzaju. W drugiej kolejności są pozwolenia na prowadzenie nadzorów archeologicznych, a następnie na prowadzenie badań ratowniczych. Aż 15-19 % pozwoleń wydawanych jest na badania przy zabytkach wpisanych do rejestru, przy czym dużą liczbę ich stanowią niestety nadzory. Kolejnym narzucającym się wnioskiem jest to, iż zdecydowana większość, bo aż około 80 - 90 % badań prowadzona jest przez firmy i osoby prywatne.

     Pliki do pobrania:
     2008.xls
     2009.xls
     2010.xls
     2011.xls
     2012.xls