DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     e-Archeo
     W systemie e-ARCHEO istnieją trzy możliwe dla użytkownika poziomy dostępu i odpowiadające im trzy statusy użytkownika:
     • gość - status umożliwia wyłącznie przeglądanie całej bazy danych w ograniczonym zakresie (informacje ogólne o stanowiskach archeologicznych). Nadawany jest automatycznie w momencie zalogowania się do systemu.
     • badacz - status umożliwia przeglądanie całej bazy danych bez ograniczeń oraz wprowadzanie nowych stanowisk i dokonywania w nich zmian. Nadawany jest czasowo na pisemny umotywowany wniosek użytkownika (status nadaje się tylko czynnym zawodowo archeologom).
     • konserwator - status umożliwia przeglądanie całej bazy danych w zakresie statusu "gościa", wprowadzanie nowych stanowisk i dokonywania w nich zmian, dokonywanie zmian w stanowiskach już wprowadzonych, dostęp do pełnej informacji o zasobach dziedzictwa archeologicznego dla obszaru danego województwa. Nadawany jest na pisemny wniosek WKZ lub Kierownika Delegatury.
     Aby uzyskać status badacza lub konserwatora należy pobrać Wniosek o nadanie statusu, wypełnić go i przesłać do Działu Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa. UWAGA! Aby możliwe było uzyskanie statusu badacza lub konserwatora, należy najpierw utworzyć swoje konto, umożliwiające zalogowywanie się do bazy ze statusem gościa.

     Pobierz plik: wniosek_e-archeo.pdf [88.48 KB]

     Przed zalogowaniem się do systemu proszę zapoznać się z Instrukcją wypełniania formularzy

     Aby zalogować się do systemu e-Archeo proszę skorzystać z panelu logowania

     Kontakt: archeologia@nid.pl