DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2020
     27.10.2020 r.

     Zamieszczamy do wykorzystania instrukcje i wytyczne NID dotyczące realizacji i rozliczania zadań dofinansowanych w ramach programu MKiDN „Ochrona zabytków archeologicznych”
     1.    Instrukcja realizacji i rozliczania zadań 2020
     2.   Instrukcja generowania raportu rozliczeniowego 2020
     3.    Wzorzec raportu rozliczeniowego do umowy z 2020


     29.04.2020 r.

     Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programach MKiDN 2020 wprowadzono zmiany ułatwiające realizację projektów w trakcie obowiązywania stanu epidemii. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami:
     OGŁOSZENIE_MINISTRA_KIDN_ws_zmian_w_Programach_MKiDN_2020

     18.03.2020 r.
     Szanowni Państwo,
     zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania złożone w tegorocznym naborze do programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Złożono 23 odwołania, z których Minister pozytywnie rozpatrzył i przyznał dofinansowanie na realizację dodatkowo 3 projektów. Pełna lista zadań dofinansowanych w 2020 r. znajduje się poniżej:

     Ochrona zabytków archeologicznych 2020 wyniki naboru z odwołaniami - .pdf
     - Ochrona zabytków archeologicznych 2020 wyniki naboru z odwołaniami - .xls

     18.02.2020 r.
     Szanowni Państwo,
     uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Jeżeli Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale łącznie uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI, wskazówki techniczne znajdują się w Instrukcji Krok po kroku (krok 13).

     Uwaga! Odwołania należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (do końca dnia).  Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

     Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

     Do pobrania:
     - wyniki naboru pdf
     - wyniki naboru xls


     _______________________________________________________
     Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – edycja 2020. Ponownie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu archeologii - w ramach programu  „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Ogłoszona właśnie edycja programu wprowadza dwie poważne zmiany związane z naborem wniosków:
     1)    Uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku).  Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.
     2)    Modyfikacji ulega forma prezentacji procedur – zasady ubiegania się o wsparcie zostały zawarte w Ogłoszeniu Ministra KiDN w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020. Komplet informacji na temat danego programu jest dostępny pod linkiem Regulamin i specyfikacja.

     Zmianie uległ także zakres rzeczowy programu, tj. jeden z rodzajów kwalifikujących się zadań. Prosimy o uważne zapoznanie się z opublikowanymi materiałami.

     Niezmiennie - strategicznym celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na rozpoznaniu i dokumentowaniu zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.
     Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu i specyfikacji programu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie.

     Regulamin zakłada przeprowadzenie tylko jednego naboru wniosków – do 29 listopada 2019 r.  Zadania mogą być realizowane w formule jednorocznej (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.) lub dwuletniej (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.).
     Wnioski obowiązkowo muszą być składane za pomocą systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI), na formularzu, który jest już aktywny pod adresem  https://esp.mkidn.gov.pl/

     Informacja na temat programu zamieszczone są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych2  ).

      Do pobrania:
     - Regulamin i specyfikacja programu „Ochrona zabytków archeologicznych” 2020
     - Wytyczne do programów MKiDN
     - Wytyczne do prowadzenia badań nieinwazyjnych 2019
     - Wytyczne 2019_zal_1_KEZAL
     - Wytyczne 2019_zal_2_KEZAL
     - Wytyczne 2019_zal_3_SHP
     - Wytyczne 2019_zal_4_SHP
     - Wytyczne do prowadzenia badań inwazyjnych 2019
     - Wzorcowy wniosek 2020

     Informacje i materiały dotyczące ogłoszonej edycji programu będą sukcesywnie uzupełniane.

     Kontakt:
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych
     ul. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa
      
     Małgorzata Brzozowska
      (022) 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112
     mbrzozowska@nid.pl