DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2019

     (28.03.2019 r.)

     Szanowni Państwo,
     Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania złożone po rozstrzygnięciu pierwszego naboru wniosków.

     Łącznie zostało złożonych 28 odwołań, pozytywne rozpatrzenie uzyskało 6 projektów. Pełna lista dofinansowań przyznanych w 2019 r. znajduje się tutaj:

     - Karta publikacji 2019 Ochrona zabytków archeologicznych z odwołaniami (PDF)
     - Karta publikacji 2019 Ochrona zabytków archeologicznych z odwołaniami (XLS)


     (25.02.2019 r.)

     Szanowni Państwo,

     uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Jeżeli Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale łącznie uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI, wskazówki techniczne znajdują się w Instrukcji Krok po kroku (krok 13).

     Uwaga! Odwołania należy składać w terminie do dnia 7 marca 2019 r. (do końca dnia).  Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

     Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

     Do pobrania:

     - wyniki naboru (PDF)

     - wyniki naboru (xlsx)


     Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – edycja 2019. Ponownie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu archeologii - w ramach programu  „Ochrona zabytków archeologicznych”. 

     Ogłoszona właśnie edycja programu nie wprowadza dużych zmian jeśli chodzi o rodzaje zadań czy wydatki, na które mogą być przeznaczone środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto zwrócić uwagę, że w odniesieniu do publikacji wyników badań archeologicznych wymogiem jest zamieszczenie przetłumaczonych na język obcy streszczeń i podpisów pod ilustracjami. Co do procedur dotyczących pomocy publicznej – w tegorocznej edycji informacje na ten temat są bardziej rozbudowane. Prosimy o uważne zapoznanie się z opublikowanymi materiałami.

     Niezmiennie - strategicznym celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na niedestrukcyjnym rozpoznaniu i dokumentowaniu zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. 

     Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu programu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie. 

     Regulamin zakłada przeprowadzenie tylko jednego naboru wniosków – do 30 listopada 2018 r.  Zadania mogą być realizowane w formule jednorocznej (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.) lub dwuletniej (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.). 

     Wnioski obowiązkowo muszą być składane za pomocą systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI), na formularzu, który jest już aktywny pod adresem https://mkidn.eboi.pl/ .

     Informacja na temat programu zamieszczone są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019.php ).

      Do pobrania: 

     - Regulamin programu „Ochrona zabytków archeologicznych” 2019

     - Wytyczne do programów MKiDN na 2019 r.

     - Instrukcja AZP

     - Instrukcja AZP zał. 1 KEZA

     - Instrukcja AZP zał. 2 KEZA edytowalna

     - Instrukcja AZP zał. 3 zawartość pliku SHP

     - Instrukcja krok po kroku – składanie wniosków w EBOI

     - wniosek wzorcowy 2019 jednoroczny

     - wniosek wzorcowy 2019 dwuletni

     - wzór Potwierdzenia złożenia wniosku.

      Informacje i materiały dotyczące ogłoszonej edycji priorytetu będą sukcesywnie uzupełniane. 

     Kontakt: 

     Narodowy Instytut Dziedzictwa 

     Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych 

     ul. Kopernika 36/40 

     00-924 Warszawa 

      

     Małgorzata Brzozowska 

      (022) 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112 

     mbrzozowska@nid.pl