DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
     NAJNOWSZE PUBLIKACJE
      
      
      
     Zasoby archiwalne w siedzibie głównej
     W Zespole ds. Archiwaliów znajdują się materiały wytworzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i jego poprzedników oraz materiały uzyskane w wyniku użyczenia, zakupu, przekazania lub daru. Są to głównie spuścizny zw. tekami i zbiory prywatne badaczy, określane od nazwisk ich twórców oraz fototeka. Ponadto w dziale zgromadzone są wypisy, odpisy i notaty archiwalne dotyczące zabytków architektury polskiej, pochodzące z kwerend z lat 1945-1959, a także fotograficzne materiały ikonograficzne pozyskane w wyniku kwerend z lat 1967-1971, przeprowadzonych w zbiorach polskich archiwów, muzeów i bibliotek, stanowiące bazę źródłową do opracowania i wydania 12 tomów katalogów rysunków architektonicznych, dekoracyjnych, planów i widoków z XVIII – XX wieku (BMiOZ seria A, Warszawa 1967-1993).

     Na fototekę składają się zbiory dokumentacji fotograficznej oraz mikrofilmy i negatywy z materiałów własnych zespołu i ze zbiorów obcych. Dokumentacja fotograficzna z terenu Polski obejmuje różnorodne zabytki architektury i budownictwa, sztuki i rzemiosła artystycznego, zabytkowe układy i zespoły urbanistyczne oraz architektoniczne miast, wsi i osiedli, a także inne struktury przestrzenne krajobrazu kulturowego objęte ochroną konserwatorską, zespoły pałacowo-ogrodowe, parki itp. Dokumentacja fotograficzna po OOZK pochodzi z większości krajów europejskich, w tym Ukrainy, oraz Sri Lanki, Izraela i USA zawiera ujęcia parków, ogrodów, zabytków architektury i innych elementów krajobrazu kulturowego.

     Przewodnik po zasobie pdf