DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
     NAJNOWSZE PUBLIKACJE
      
      
      
     Informacje o Archiwum
     141_1.jpgAdres archiwum:

     ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
     tel. 22 826 02 39 wew. 135 lub 672
     e-mail: archiwum@nid.pl


     Godziny udostępniania archiwaliów:
     Poniedziałek 9-14

     Dokumentacja b. PP PKZ

     Narodowy Instytut Dziedzictwa nie przechowuje dokumentacji płacowej po PP PKZ. Nie dysponujemy informacją gdzie została przekazana.


     ul. Bartniaka 28
     Grodzisk Mazowiecki

     Przed skorzystaniem z materiałów przechowywanych w Grodzisku Maz. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

     Zasoby Zespołu ds. Archiwaliów znów dostępne.
     Zakończyła się akcja dezynfekcji materiałów archiwalnych. Zapraszamy Państwa do korzystania z archiwaliów znajdujących się w zasobie Zespołu. Warunki udostępniania pozostają bez zmian.

     Regulamin udostępniania.pdf
     Formularz zamówienia usług fotograficznych w NID.doc
     Cennik.pdf
     Wniosek o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych NID.doc

     Przewodnik po zasobie pdf

     Kierownik Zespołu ds. Archiwaliów:

     Anna Zubkiewicz
     tel. 22 826 02 39 wew. 135
     e-mail: archiwum@nid.pl

     Narodowy Instytut Dziedzictwa jest kontynuatorem działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu oraz Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego i ich poprzedników.

     Archiwum istniało od początku działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Na początku współtworzyło Dział Archiwum i Wydawnictw a następnie od 1967 roku istniało już jako byt samodzielny. Sytuacja zmieniła się w 1997 roku kiedy po prawie trzydziestoletnim okresie swej działalności Archiwum utraciło status samodzielnego działu w wyniku reorganizacji ODZ i przekształciło się w Pracownię Archiwaliów, która wraz z Fototeką i Pracownią Dokumentacji Fotograficznej weszła w skład Zespołu Dokumentacji Archiwalnej. Zespół ten był jednostką równorzędną formalnie innym działom, a od 1 lutego 1996 r. otrzymał nową, obowiązującą do października 2002 r., nazwę Dział Archiwaliów i Zbiorów Naukowych. Wraz z utworzeniem KOBiDZ główne zadania Działu przejął nowopowstały Dział Kwerend Źródłowych z którego już w 2005 roku wydzielił się Dział Archiwaliów. Nie trwało to długo gdyż po następnej reorganizacji w 2007 roku jako Zespół ds. Archiwalnych wszedł w skład Działu Strategii Ochrony Zabytków. Następnie w 2010 roku powstał Dział Biblioteki i Archiwum gdzie Zespół ds. Archiwaliów funkcjonuje do dziś.

     Wspominając historię archiwum nie można zapomnieć o wybitnych specjalistach i archiwistach którzy nim kierowali. Byli to m.in. Barbara Lenard, Leszek Kwiatkowski, Małgorzata Merkel-Masse, Marta Michałowska.

     archiwum1.JPG
     Obecnie nasz Zespół dysponuje różnorodnymi materiałami wytworzonymi przez NID i jego poprzedników oraz materiałami uzyskanymi w wyniku zakupu, przekazania, daru lub użyczenia. Wszystkie te materiały są na bieżącą udostępniane w naszej siedzibie głównej oraz w naszym magazynie w Grodzisku Mazowieckim.