DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Dokumentacja PP PKZ

     DOKUMENTACJA PP PKZ

     Na polecenie Ministra Kultury i Sztuki w latach 1995-2001 Ośrodek Dokumentacji Zabytków przejął na terenie całego kraju w użyczenie materiały archiwalne dawnych jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków. Po wygaśnięciu umowy z 1995 roku, nowa umowa użyczenia wspomnianych archiwaliów - zawarta została z ich następcą prawnym PP PKZ, Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. Najnowsza umowa użyczenia zawarta została 24 czerwca 2016 roku pomiędzy Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. a Narodowym Instytutem Dziedzictwa (następca prawny Ośrodka Dokumentacji Zabytków oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków). Przyjęte materiały pochodzą z lat 1948-2002 i obejmują teren całego kraju. W miarę porządkowania użyczonego zasobu ustalono, że użyczone archiwalia przechowywane w NID i w jego oddziałach terenowych obejmuje około 2300 mb, stanowiących około 118 000 j.a. oraz fototekę około 600 000 j.a. (negatywów) i 1881 pudełek płyt fotogrametrii.

     ARCHIWUM NID JEST ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA.

     Narodowy Instytut Dziedzictwa nie przechowuje dokumentacji płacowej po PP PKZ. Nie dysponujemy także informacją, gdzie została przekazana.

     Użyczone materiały są sukcesywnie porządkowane i ewidencjonowane. Dokładamy wszelkich starań, aby materiały te miały jak najlepsze warunki przechowywania.

     Wszystkie materiały, które są w dobrym stanie konserwatorskim, są nieodpłatnie udostępniane zgodnie z regulaminem udostępniania NID, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu.

     Regulamin udostępniania.pdf

     Wniosek o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych NID.doc
     Formularz zamówienia usług fotograficznych w NID.doc
     Cennik.pdf

     Zespół ds. archiwaliów

     tel. tel. (22) 826 02 39 wew. 135; e-mail: archiwum@nid.pl

     Materiały przechowywane są w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 28


     Przyjęte materiały pochodzą z lat 1948-1998. Obejmują one tereny Warszawy i dawnych województw: warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, częstochowskiego, siedleckiego, sieradzkiego, a także województw sprzed 1975 roku, tj. gdańskiego, białostockiego, bydgoskiego, katowickiego, kieleckiego, koszalińskiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, opolskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i poszczególnych obiektów z zagranicy. W ich skład wchodzi przede wszystkim dokumentacja historyczno-architektoniczna, historyczno-urbanistyczna, badań archeologicznych, architektonicznych, etnograficznych; dokumentacja konserwatorska różnorodnych zabytków i zakresów merytorycznych; dokumentacja i ekspertyzy mykologiczne, statyczne, zawilgoceń i inne; studia i opracowania badawcze, laboratoryjne, metod konserwatorskich, wyników badań środków i surowców; dokumentacja projektowa rewaloryzacji zespołów urbanistycznych i zespołów zabytkowych oraz dokumentacja projektowo-techniczna różnych branż, a także matryce dokumentacji projektowej; ponadto dokumentacja fotogrametryczna i fotograficzna rozmaitych zabytków i prac konserwatorskich oraz materiały archiwalne sesji, konferencji i wystaw PP PKZ, wydawnictwa własne i o PP PKZ, varia dokumentacyjne i akta administracyjne.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Zespole ds. archiwaliów obejmują około 460 mb dokumentacji aktowej (około 31 000 j.a.) oraz około 250 000 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywy i pozytywy), 950 tubusów dokumentacji projektowej i 1881 pudełek płyt fotogrametrii.

     OT w Białymstoku

     tel. (85) 748 22 20, (85) 748 22 22; e-mail: ot.bialystok@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Białystok pochodzą z lat 1962-1990. Obejmują one terenów dawnych województw: białostockiego, bialsko-podlaskiego, łomżyńskiego i suwalskiego. W ich skład wchodzą przede wszystkim studia historyczno-urbanistyczne, historyczno-architektoniczne i wystroju wnętrz, projekty, inwentaryzacje, kosztorysy.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Białymstoku obejmują ok. 71 mb dokumentacji aktowej (około 6492 j.a.) oraz 100 tubusów matryc dokumentacji technicznej i około 6000 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywów i pozytywów).

     OT w Gdańsku

     tel. (58) 301 77 12, (58) 301 47 86, (58) 301 75 22; e-mail: ot.gdansk@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Gdańsk pochodzą z lat 1951-1993. Obejmują one tereny dawnych województw: gdańskiego, elbląskiego, koszalińskiego, słupskiego i olsztyńskiego. W ich skład wchodzi przede wszystkim dokumentacja naukowo-historyczna oraz badawczo-konserwatorska zabytków ruchomych i nieruchomych, dokumentacje projektowe obiektów zabytkowych głównie z terenu województwa pomorskiego (nieliczne jednostki z województw ościennych); dokumentacje naukowo-badawcze i projektowe pojedynczych obiektów zagranicznych z terenu Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Francji i Algierii.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Gdańsku obejmują około 176,5 mb (około 11 593 j.a.) oraz około 5 500 j.a. matryc dokumentacji projektowej i około 119 178 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywów). Patrz inwentarz.

     OT w Kielcach

     tel. (41) 343 02 72, (41) 301 14 31; e-mail: ot.kielce@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Kielce pochodzą z lat 1960-1997. Obejmują one tereny dawnych województw: kieleckiego, piotrkowskiego i radomskiego. W ich skład wchodzi przede wszystkim dokumentacja etnograficzna i materiały badawczo-archeologiczne, studia historyczno-urbanistyczne, wykazy cmentarzy żydowskich i innych wyznań, dokumentacje techniczne obiektów zabytkowych w Rydze i Moskwie (obcojęzyczną), dokumentacje kosztorysowe i akta administracyjne.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Kielcach obejmują około 135 mb (około 5676 j.a.), około 43 j.a. materiałów wielkoformatowych oraz około 75 000 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywów).

     OT w Krakowie

     tel. (12) 429 10 11; e-mail: ot.krakow@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Kraków i po Pracowni Badań Archeologicznych PP PKZ w Tarnowie pochodzą od lat 50. XX wieku do 1995 roku. Obejmują one tereny dawnych województw: krakowskiego, kieleckiego, katowickiego, nowosądeckiego, przemyskiego, tarnowskiego, tarnobrzeskiego i m. Krakowa. W ich skład wchodzi przede wszystkim dokumentacja projektowo-techniczna, dokumentacja naukowo-historyczna, naukowo-konserwatorska, badań architektonicznych, archeologiczno-konserwatorska, konserwacji dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego oraz kamienia i metalu, a także dokumentacja polowa, matryce, ozalidy.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Krakowie obejmują około 480 mb (około 16 000 j.a.) oraz około 60 000 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywów).

     OT w Lublinie

     tel. (81) 743 62 24, 743 70 88; e-mail: ot.lublin@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Lublin i Oddział Zamość pochodzą z okresu od lat 60. XX wieku do 1991 roku. Obejmują one tereny dawnych województw: lubelskiego, bialsko-podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego. W ich skład wchodzi przede wszystkim dokumentacja naukowo-konserwatorska, prac konserwatorskich dzieł sztuki, badań archeologicznych, studia historyczno-urbanistyczne i ruralistyczne miast, wsi i osad, dokumentacje monograficzne naukowo-historyczne kamienic, pałaców, dworów, architektury sakralnej, przemysłowej, zabudowy wiejskiej; inwentaryzacje obiektów zabytkowych, dokumentacje projektowe techniczne (przechowywane w Oddziale Terenowym w Lublinie) oraz dokumentacje naukowo-badawcze, konserwatorskie, naukowo-historyczne i projektowo-techniczne (przechowywane w Pracowni Terenowej w Zamościu).

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Lublinie obejmują 261,35 mb (około 17 400 j.a.), 23 734 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywów) oraz ponad 50 000 j.a. matryc dokumentacji projektowej.

     OT w Łodzi

     tel. (42) 682 62 44; e-mail: ot.lodz@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Łódź pochodzą z lat 1970-1995. Obejmują one tereny dawnych województw: gdańskiego, kaliskiego, katowickiego, kieleckiego, konińskiego, m. Krakowa, lubelskiego, łódzkiego, m. Łodzi, nowosądeckiego, płockiego, radomskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, warszawskiego, m. Warszawy oraz miast za granicą: Tallinna, Rygi, Moskwy i Poczdamu. W ich skład wchodzi przede wszystkim dokumentacja: naukowo-historyczna, powykonawcza zabytków architektury, etnograficzna, archeologiczna, projektowo-techniczna, konserwatorska malarstwa, mebli, tkanin oraz matryce dokumentacji projektowej i akta administracyjne.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Łodzi obejmuje około 52,52 mb (około 18 779 j.a.)

     OT w Poznaniu

     tel. (61) 851 73 64; e-mail: ot.poznan@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Poznań i Oddział Zielona Góra pochodzą z lat 1954-1987. Obejmują one tereny dawnych województw: poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, piotrkowskiego, leszczyńskiego i zielonogórskiego (obecnych zaś województw: wielkopolskiego i lubuskiego oraz łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego), a także Niemiec (Poczdam, Münchengladbach), Czech (Bardejov), Rosji (Moskwa), Austrii i USA. W ich skład wchodzą przede wszystkim studia architektoniczne i urbanistyczne miast, dokumentacja konserwatorska malarstwa, rzeźby, mebli i wyposażenia oraz dokumentacja fotograficzna (przechowywane w Oddziale Terenowym w Poznaniu); dokumentacja techniczna jak plany, projekty, inwentaryzacje, kosztorysy, dzienniki prac itp. (przechowywane w Pracowni Terenowej w Trzebinach).

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Poznaniu obejmuje około 330 mb (około 11 229 j.a.) oraz ponad 80 000 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywy i mikrofilmy).

     OT w Rzeszowie

     tel. (17) 853 29 43, (17) 853 67 76; e-mail: ot.rzeszow@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Rzeszów pochodzą z lat 1970-1990. Obejmują one tereny dawnych województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego.  W ich skład wchodzi dokumentacja: historyczno-architektoniczna, historyczno-urbanistyczna, projektowa, badań archeologicznych i konserwatorskich oraz matryce dokumentacji projektowej.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Rzeszowie obejmuje około 110 mb (około 8042 j.a.) oraz 53 241 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywów i pozytywów).

     OT w Szczecinie

     tel. (91) 433 61 67; e-mail: ot.szczecin@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Szczecin pochodzą z lat 1956-1990. Obejmują one tereny dawnych województw: szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego, słupskiego, pilskiego i zielonogórskiego, pochodzące z lat 1956-1990. W ich skład wchodzi dokumentacja projektowo-techniczna, historyczno-architektoniczna i historyczno-urbanistyczna; ewidencje dendrologiczno-techniczne zabytkowych zespołów zieleni; dokumentacje badań archeologicznych, architektonicznych, urbanistycznych i etnograficznych oraz dokumentacje konserwatorskie dzieł sztuki.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Szczecinie obejmuje ok. 184,7 mb (około 12 738 j.a.) oraz około 86 688 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywy z wglądówkami).

     OT w Toruniu

     tel. (56) 663 55 88; e-mail: ot.torun@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Toruń pochodzą z lat 1955-1991. Obejmują one tereny dawnych województw: toruńskiego, bydgoskiego i włocławskiego. W ich skład wchodzi dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja konserwatorsko-architektoniczna i naukowo-historyczna oraz inwentaryzacje.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID w Toruniu obejmują około 65,21 mb (około 9118 j.a.) oraz około 1037 j.a. matryc dokumentacji projektowej.

     OT we Wrocławiu

     tel. (71) 322 16 40; e-mail: ot.wroclaw@nid.pl

     Materiały przyjęte po PP PKZ Oddział Wrocław pochodzą z lat 1956-1993. Obejmują one tereny dawnych województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego i wałbrzyskiego, a także pojedyncze obiekty z terenów obecnych województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz misji zagranicznych w Estonii (Tallin, Tartu), Niemczech (Bonn, Poczdam) i na Słowacji (Koszyce). W ich skład wchodzą studialne opracowania naukowo-historyczne urbanistyczne, architektoniczne i stylistyczne; opracowania badawcze architektoniczne; opracowania konserwacji dzieł sztuki; inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, projekty techniczne, koncepcje, programy, ekspertyzy.

     Ogółem archiwalia użyczone przechowywane w Oddziale Terenowym NID we Wrocławiu obejmują około 135 mb (około 7950 j.a.) oraz około 48 000 j.a. dokumentacji fotograficznej (negatywów). Patrz inwentarz