DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
     NAJNOWSZE PUBLIKACJE
      
      
      
     Dokumentacja PP PKZ
     Na polecenie Ministra Kultury i Sztuki w latach 1995-2001 Ośrodek Dokumentacji Zabytków przejął na terenie całego kraju w użyczenie materiały archiwalne dawnych jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków. Po wygaśnięciu umowy z 1995 roku, nowa umowa użyczenia wspomnianych archiwaliów - zawarta z ich następcą prawnym Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków SA - przedłuża czas ich użyczenia do 2015 r.

     Przejęte materiały pochodzą z lat 1948-1998. Obejmują one tereny Warszawy i dawnych województw: warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, częstochowskiego, siedleckiego, sieradzkiego, a także województw sprzed 1975 roku, tj. gdańskiego, białostockiego, bydgoskiego, katowickiego, kieleckiego, koszalińskiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, opolskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i poszczególnych obiektów z zagranicy. W skład przedmiotu użyczenia wchodzą głównie następujące grupy i rodzaje materiałów: dokumentacje historyczno-architektoniczne, historyczno-urbanistyczne, badań archeologicznych, architektonicznych, etnograficznych; dokumentacje konserwatorskie różnorodnych zabytków i zakresów merytorycznych; dokumentacje i ekspertyzy mykologiczne, statyczne, zawilgoceń i inne; studia i opracowania badawcze, laboratoryjne, metod konserwatorskich, wyników badań środków i surowców; dokumentacje projektowe rewaloryzacji zespołów urbanistycznych i zespołów zabytkowych oraz dokumentacje projektowe techniczne różnych branż, a także matryce dokumentacji projektowych; ponadto także dokumentacje fotogrametryczna i fotograficzna rozmaitych zabytków i prac konserwatorskich oraz materiały archiwalne sesji, konferencji i wystaw PP PKZ, wydawnictwa własne i o PP PKZ, varia dokumentacyjne i akta administracyjne.

     Ogółem archiwalia użyczone obejmują ok. 750 mb zawierających ok. 31 000 j.a. oraz fototekę ok. 250 000 j.a. (negatywów) i 1881 pudełek płyt fotogrametrii.