DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości” Poznań/online, 21-22.10.2021 roku
     2021.10.15

     Konferencja „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości” Poznań/online, 21-22.10.2021 roku


     Poznańskie Centrum Dziedzictwa we współpracy z Narodowym Centrum Dziedzictwa zapraszają do udziału w konferencji „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości”. Konferencja to spotkanie profesjonalistów z różnych dziedzin, naukowców i praktyków, którzy zaprezentują swoje refleksje na temat problematyki wartości w ochronie i interpretacji dziedzictwa. Przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa 22 października poprowadzą panel „Co Polacy sądzą o dziedzictwie”.     Wartości
     Tematem wiodącym tegorocznego spotkania są wartości. Łączenie dziedzictwa ze zbiorem wartości to podstawa klasycznie rozumianej ochrony materialnych, przyrodniczych i niematerialnych śladów przeszłości. Poprzez analizę, komunikację i edukację zasobom przypisywane są różne wartości: te uniwersalne lub kontekstowe, uzależnione od uwarunkowań kulturowych. Te społeczne, funkcjonalne czy symboliczne oraz indywidualne i skojarzeniowe. Część z nich można sytuować w dyskursie ekonomii, inne przynależą do sfery etyki. Wszystkie jednak ujawniają się w relacji z odbiorcą, a tu ważną rolę pośrednika odgrywa interpretacja dziedzictwa.

     W swojej pierwotnej formie, interpretacja rozumiana jest jako metoda mająca na celu „odkrycie znaczeń i powiązań pomiędzy poszczególnymi treściami”. Skonceptualizowana została przez Freeman Tildena w 1957 roku i od tego czasu pojawia się w praktyce edukacyjnej, turystycznej i narracyjnej wielu instytucji na świecie. Głównym obszarem rozwoju interpretacji stał się namysł nad sposobami przekazywania treści, które realizować będą tildenowski postulat „pobudzania do myślenia” (not instruction but provocation). Otwartym i ważnym aspektem pozostaje omówienie wpływu i roli interpretacji w kształtowaniu tożsamości zbiorowych.

     Krytyczne studia nad dziedzictwem, powstanie nowych muzeów i atrakcji turystycznych, a także społeczne przemiany początków XXI wieku, znacząco wpływają na zakres zadań i celów interpretacji. Jej pierwotna, deskrypcyjna funkcja, staje się coraz częściej działaniem preformatywnym, kreującym wartości i „możliwości indywidualnej wolności od ciężaru dziedzictwa” (Neil Silberman).

     Jak wygląda współczesne wykorzystanie interpretacji? Czy nadal zwraca uwagę na dziedzictwo, jako przestrzeń wartości? W jakich kontekstach sytuuje wartości i samo dziedzictwo? To główne zagadnienia tegorocznej konferencji.


     Co Polacy sądzą o dziedzictwie?
     Co Polacy sądzą o dziedzictwie - zapraszamy do dyskusji na temat tego, jak komunikować o dziedzictwie kulturowym, jego wartościach i historii w kontekście popkulturyzacji komunikacji społecznej i oczekiwań odbiorców, które ewoluują w kierunku krótkich, prostych w odbiorze form graficzno-tekstowych – memów. Jako inspirację do dyskusji przedstawimy wyniki zrealizowanych na zlecenie NID w 2020 r. segmentacyjnych badań psychograficznych Polaków.

     W dyskusji wezmą udział: Anna Gołębicka, strateg komunikacji i zarządzania, ekspert Centrum im. Adama Smitha, dr Monika Herkt, Dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwo i Ochrony Zbiorów, dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, Robert Zydel, Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
      

     Goście specjalni
     Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Neil Silberman, który wygłosi wykład pt. „Interpretation as Shared Heritage: New Directions in a Time of Change”.

     Ponadto, w trakcie drugiego dnia konferencji, prof. Marek Nowacki wygłosi wykład prowadzający pt. „Efektywność interpretacji dziedzictwa jako narzędzia zarządzania ruchem zwiedzających: metaanaliza wyników dotychczasowych badań”.


     Szczegółowy program: https://pcd.poznan.pl/article/180