DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zaproszenie do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Architektura miast”. Architektura przemysłowa/Architektura poprzemysłowa w XIX i XX wieku.
     2021.07.30

     Zaproszenie do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Architektura miast”. Architektura przemysłowa/Architektura poprzemysłowa w XIX i XX wieku.


     Serdecznie zapraszamy do udziału w

     IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST”. ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA/ARCHITEKTURA POPRZEMYSŁOWA W XIX i XX WIEKU, która odbędzie się 29-30 września 2021 roku
     w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

     Patronat: Prezydent Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

     Komitet naukowy: prof. dr hab. Jacek Woźny, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr hab. Marek Romaniuk

     IDEA KONFERENCJI:
     Kolejna edycja konferencji z cyklu „Architektura miast” przywoła architekturę, bez której trudno wyobrazić sobie XIX- i XX- wieczne miasto. Industrializacja była impulsem dla dynamicznego rozwoju wielu miast, w tym Bydgoszczy, gospodarza tegorocznej konferencji.
     Zakłady przemysłowe wznoszone w XIX i w XX wieku na obrzeżach miast, obecnie znajdują się na obszarach śródmiejskich. Architekci musieli dostosowywać swoje projekty do funkcji, pamiętać o bezpieczeństwie, ale też w takich obiektach eksperymentowali z nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wprowadzanymi następnie na szeroką skalę w budownictwie.
     Coraz powszechniejsze jest docenianie dziedzictwa poprzemysłowego – zwłaszcza w aspekcie kulturowym: historycznym i społecznym. Pojawiają się jednak kwestie dotyczące wartościowania, estetyki i wyburzeń w celu pozyskiwania terenów pod współczesną zabudowę – warto o nich dyskutować. Interesujące będą omówienia kompleksów fabrycznych w kontekście historycznym i socjologicznym oraz przedstawienie współczesnych zmian funkcji dla obiektów poprzemysłowych.

     CELE KONFERENCJI:

     Konferencja ma na celu pogłębienie tematyki dotyczącej architektury przemysłowej/poprzemysłowej, zwrócenie uwagi na jej walory zabytkowe, przedstawienie udanych/nieudanych projektów rewitalizacyjnych na terenach postindustrialnych.
     Tematy związane z regionem kujawsko-pomorskim zostaną pokazane na tle zjawisk w Polsce i w Europie. Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie zjawisk do tej pory nie znanych i najnowszych wyników badań związanych z zaproponowanym tematem.
     Konferencja będzie kontynuacją zorganizowanych w latach 2008, 2009, 2012, 2016‒2020 sesji naukowych odbywających się pod hasłem: Architektura Miast (poprzednie dotyczyły m.in. oper, filharmonii, teatrów, architektury mieszkaniowej, szpitalnej, architektury sakralnej i terenów zielonych w miastach w XIX i XX wieku).

     UWAGA:
     Ze względu na sytuację związaną z pandemią Organizatorzy są przygotowani na przeprowadzenie obrad konferencji w trybie on-line.

     Organizator:
     Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

     Informacje organizacyjne:
     Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zabytki@kpck.pl do 30 lipca 2021 roku. (znajduje się na stronie kpck.pl)

     O zakwalifikowaniu się na konferencję zawiadomimy Państwa do 10 sierpnia 2021 roku.

     W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (ok. 600 znaków).

     Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 150 zł.

     Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut.

     Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej kpck.pl.

     Informacje na temat wydarzenia można również śledzić na naszym profilu na Facebooku – facebook.com/pracownia dziedzictwa kulturowego kpck

     Pytania prosimy kierować na adres email: zabytki@kpck.pl lub na numer telefonu:  52 585 15 02. 

     Osoba do kontaktu: mgr Bogna Derkowska  Kostkowska.

     Załącznik: karta zgłoszeniowa