DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Ruszył konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
     2020.04.09

     Ruszył konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

     Ruszył konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

     Zapraszamy do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00.

     Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

     Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

     W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:

     Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie

       Rethinking the implicit role of cultural heritage in society

     Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie

     Perspectives on and constructions of cultural heritage

     Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój

     Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and

     sustainable development goals

     Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego

     Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage

     Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne

     Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

      

     W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

     Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

     Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  http://jpi-ch.eu/

      

     Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives

     Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

     Aneta Budzałek

     Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

     Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

     abudzalek@nimoz.pl

     tel. (22) 256 96 21

     tel. kom. +48 601 999 336

      

     Radosław Brudnicki

     Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

     Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

     rbrudnicki@nimoz.pl

     tel. (22) 256 96 21

     tel. kom. + 48 721 121 220