DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pierwsza część jubileuszowego XXV Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska”
     2019.11.08

     Pierwsza część jubileuszowego XXV Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska”

     W dniach od 7 do 20 października br. odbyła się w Mińsku na Białorusi pierwsza część jubileuszowego XXV kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Ochrona i zagospodarowanie zabytkowych zespołów pałacowych i dworskich”. Współorganizatorem projektu ze strony białoruskiej był Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, a słuchaczami tegorocznego kursu byli profesjonaliści zajmujący się ochroną zabytków pochodzący z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy.

     Uroczysta inauguracja kursu miała miejsce 7 października br. w zamku Radziwiłłów w Nieświeżu. Tegoroczne zajęcia obejmowały wykłady specjalistów polskich i białoruskich oraz wizyty studialne prezentujące zagadnienia związane z ochroną i konserwacją zabytkowych zespołów pałacowych i dworskich, a także z problematyką ich zagospodarowania i użytkowania w praktyce.

     Tematyka wykładów dotyczyła podstaw prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego, znaczenia pałaców i dworów Białorusi w kontekście wieloletniej tradycji i współczesnej kultury, aktualnych aspektów związanych z ochroną i konserwacją zabytkowych pałaców i zespołów dworskich w Białorusi, specyfiki konserwacji i adaptacji zespołów pałacowych oraz dworskich wynikających z doświadczeń białoruskich, typów majątków dworskich i cech konstrukcyjnych dworu szlacheckiego na Białorusi w okresie od XVI do XVIII wieku, charakterystyki dworów ziemiańskich w Polsce, określenia ich genezy, rozwoju i zasobu, zabytkowych rezydencji w Polsce w kontekście zmian praw majątkowych po II wojnie światowej, wpływu zmian społeczno-gospodarczych na ochronę oraz zagospodarowanie zabytkowych zespołów pałacowych i dworskich na przykładzie obiektów Suwalszczyzny oraz Mazur, krytycznej analizy planów rekonstrukcji pałacu Paca w Dowspudzie w kontekście doktryny konserwatorskiej, problemu granic ochrony zespołów rezydencjonalnych, zasad adaptacji zespołu rezydencyjnego i związanych z tym wyzwań oraz uwarunkowań konserwatorskich, prac badawczych, projektowych, konserwatorskich oraz rewaloryzacji zamku w Mirze, określania wartości dziedzictwa architektonicznego, problemów związanych z konserwacją i rekonstrukcją zabytków na przykładzie zespołów pałacowo-parkowych na Białorusi, metodologii rewitalizacji obszarów zabytkowych, nowych trendów w dziedzinie ochrony i zagospodarowania historycznych zespołów pałacowych i dworskich na Białorusi, dylematów konserwatorskich związanych ze współczesnym wykorzystaniem zabytkowych dworów i pałaców Małopolski, problemu zabezpieczania i ekspozycji ruin dworów i pałaców, prawa międzynarodowego w zakresie ochrony zabytkowych zespołów pałacowych i dworskich na wypadek szczególnych zagrożeń, polskich doświadczeń w ochronie zabytkowych zespołów pałacowych i dworskich podczas konfliktów zbrojnych, charakterystyki uszkodzeń biologicznych występujących w zabytkach architektury, stref ochrony zespołów dworskich, zasad określenia zasobu, waloryzacji, wytycznych konserwatorskich i planu ochrony dla zabytkowych zespołów dworskich i pałacowych, zasad konserwacji drewnianej zabytkowej architektury rezydencjonalnej na przykładzie dworu Karniewskich w Warszawie, podstaw racjonalnej ochrony i konserwacji obiektu zabytkowego na przykładzie projektowej dokumentacji konserwatorskiej dworu Rejtanów w Hruszówce, zasad opracowania dokumentacji ewidencyjnej z uwzględnieniem specyfiki zabytkowych zespołów pałacowych i dworskich, jako podstawy do obejmowania ochroną prawną, przechowania dziedzictwa pałaców i dworów w nowych funkcjach muzealnych, muzeifikacji zespołów dworsko-parkowych na Białorusi jako środka mającego na celu zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego, perspektyw ochrony i prezentacji zespołów dworsko-parkowych jako części dziedzictwa historycznego i kulturowego Białorusi.

     Podczas pierwszej części XXV Kursu „Akademii Nieświeskiej” odbyło się sześć wyjazdów studialnych do Nieświeża, do Skoków, Wysokiego, Prużanej, Różanej, Kosowa, do Zalesia, Kulszlan i Lubczy, do dworu Przeździeckich i dworu Wańkowiczów w Mińsku, do zespołu dworsko-parkowego Lubańskich w Łoszycy oraz do Muzeum architektury drewnianej w Oziercu. Celem wizyt studialnych było praktyczne zapoznanie się na miejscu z zabytkowymi zespołami dworskimi oraz pałacowymi, problematyką ich ochrony i konserwacji, a także z pracami adaptacyjnymi związanymi z zagospodarowaniem tych zabytków dla współczesnych celów. Przedstawione podczas wizyt studialnych zagadnienia dotyczyły konserwacji i zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Nieświeżu – zabytku architektury z XVI–XVII wieku, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, środków architektonicznych i urbanistycznych w restaurowaniu historycznych majątków Białorusi na przykładzie obiektów obwodu brzeskiego, problematyki adaptacji zabytku na cele muzealne na przykładzie osiemnastowiecznego dworu Przeździeckich i dworu Wańkowiczów w Mińsku, ochrony i zagospodarowania zespołu dworskiego w Łoszycy, zasad konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych parków na przykładzie parku w Łoszycy, koncepcji rewitalizacji z częściową rekonstrukcją XIX-wiecznego zespołu dworskiego Ogińskich w Zalesiu,  konserwacji i zagospodarowania zabytku architektury drewnianej na przykładzie dworu Franciszka Boguszewicza w Kuszlanach, współpracy państwa z organizacjami społecznymi w zakresie przywracania wartości historycznej i kulturowej na przykładzie konserwacji i odbudowy zespołu zamkowo-pałacowego w Lubczy, zasad ekspozycji zespołu dworskiego w muzeum architektury drewnianej.

     Druga część XXV kursu „Akademii Nieświeskiej” planowana jest latem 2020 r. w Polsce.

     Koordynatorką Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” jest Lidia Klupsz, Narodowy Instytut Dziedzictwa