DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja „Historia przyrodnicza lasu – jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach”
     2012.02.16

     Konferencja „Historia przyrodnicza lasu – jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach”

     Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży zapraszają na konferencję pod tytułem: „Historia przyrodnicza lasu – jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach”, która odbędzie się 28 lutego br., w Białowieży.

     Konferencja będzie próbą przybliżenia słuchaczom dynamicznie rozwijającej się interdyscyplinarnej dziedziny badawczej – historii przyrodniczej. Wśród prezentowanych zagadnień znajdą się: (1) badania historii przemian przyrodniczych w lesie (2) korzystanie z zasobów leśnych przez dawne społeczności (3) rozpoznawanie, identyfikowanie i ochrona historycznego dziedzictwa w lasach (4) przykłady prowadzonych badań z regionu północno-wschodniej Polski oraz z zagranicy.

     W konferencji weźmie udział około 100 uczestników. Reprezentowane będą: Narodowy Instytut Dziedzictwa i jego oddziały terenowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych i ich nadleśnictwa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i jej regionalne oddziały, Generalny i Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, instytucje naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe.

     Konferencja realizowana jest przez Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku – PREFEKT (Podlasie Regional Forum for Environmental Knowledge Transfer). Regionalne Forum PREFEKT powołane zostało w ramach projektu pt. „Potencjał Badawczy w Rozwoju i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością – BIOCONSUS”, finansowanego przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Celem Forum PREFEKT jest umożliwienie regionalnym instytucjom, podmiotom i grupom społecznym (m.in. władze i samorządy, organy ochrony przyrody, uczelnie i jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, itp.) stworzenie możliwości do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz upowszechniania dobrych praktyk wspierających zrównoważony rozwój regionu Podlasia. W ramach Podlaskiego Forum PREFEKT w latach 2011-2013 zostaną zorganizowane seminaria tematyczne, profesjonalne szkolenia i warsztaty oraz konferencje. W zakresie zainteresowań Forum PREFEKT są między innymi następujące zagadnienia:
      
     • Lokalne i regionalne dziedzictwo naturalne i kulturowe a zrównoważony rozwój usług turystycznych (ekoturystyka, agroturystyka) na obszarach wiejskich.
     • Konflikty między ochroną zwierząt a rolnictwem i leśnictwem - jak udoskonalać działania prewencyjne i systemy kompensacji szkód oraz zwiększać społeczną akceptację ochrony przyrody?
     • Perspektywy gmin o wysokiej proporcji obszarów chronionych - przeszkody we wzroście gospodarczym czy szanse na zrównoważony rozwój?
     • Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej (korytarze ekologiczne) w północno-wschodniej Polsce.
     • Monitorowanie liczebności populacji zwierzyny łownej i zrównoważone łowiectwo.
     • Wielofunkcyjne, zrównoważone leśnictwo w kontekście globalnych zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności oraz zmian w sektorze leśnictwa w zakresie regionalnego i lokalnego zatrudnienia i gospodarki.
     • Edukacja ekologiczna w Lasach Państwowych i parkach narodowych - jak przekazywać społeczeństwu zaawansowaną wiedzę o ochronie środowiska w sposób atrakcyjny i skuteczny?

     Więcej informacji o Forum PREFEKT znajduję się na stronie internetowej http://www.forumpodlaskie.pl/.

     Do pobrania:
     program konferencji.pdf
     komunikat - historia lasów.pdf

     Dodatkowych informacji udzielają:

     Dorota Ławreszuk – IBS PAN koordynator PREFEKT
     tel. 85- 692 77 68, e-mal: dlawreszuk@ibs.bialowieza.pl

     oraz

     Dariusz Bogacz – NID Warszawa
     Tel. 22- 826-02-39 wew. 137, e-mail: dbogacz@nid.pl