DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja „Stop przestępczości archeologicznej i sakralnej”
     2012.03.12

     Konferencja „Stop przestępczości archeologicznej i sakralnej”

     7 marca 2012 r.  w Sali Opackiej Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie odbyła się konferencja pt. „Stop przestępczości archeologicznej i sakralnej”. Jej głównym celem było zwrócenie uwagi i omówienie zachowań przestępczych dotyczących obiektów sakralnych oraz aktów wandalizmu na terenach wykopalisk archeologicznych mieszczących się na terenie powiatu słupeckiego. 

     Konferencja była skierowana do księży z parafii mieszczących się na terenie powiatu słupeckiego, pracowników muzeów, pracowników samorządu lokalnego, inspektorów Urzędu Ochrony Zabytków, przedstawicieli jednostek policji i straży pożarnej, dziennikarzy.

     Pomysł konferencji zrodził we wrześniu 2011 r. podczas prowadzonych corocznych kontroli obiektów sakralnych. Kontrole takie są przeprowadzane przez zespół złożony z przedstawiciela Policji, Straży Pożarnej i Inspektora Ochrony Zabytków. Pomysłodawcą i odpowiedzialnym za realizację i przebieg konferencji był mł.asp Dariusz Nowicki – Asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Całe przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki wsparciu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatowego w Słupcy, Burmistrza Miasta Słupca, Burmistrza Miasta i Gminy Zagórów, Wójta Gminy Słupca, Wójta Gminy Lądek oraz Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie.

     Zaproszeni prelegenci zapoznali zaproszonych gości z tematyką konferencji:

      
     • podinsp. Henryk Gabryelczyk – ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na temat: „Działania Wielkopolskiej Policji w zakresie bezpieczeństwa zabytków i dóbr kultury Narodowej, w tym związanym z dużym przemieszczaniem się ludności w ramach EURO 2012.”
     • mr inż. Jan Szubert z Instytutu Technologii Budowlanej Oddział Wielkopolska – „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie obiektów sakralnych”
     • st.kpt Tomasz Wiśniewski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu- „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów sakralnych. Studium przypadku”
     • dr Michał Brzostowicz z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – „Walory archeologiczne Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej”
     • dr hab. Maciej Trzciński z Muzeum Miejskie Wrocławia – „ Przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Praktyczne uwagi na temat zwalczania i zapobiegania.”
     • mgr Marcin Kabaciński z Działu Archeologii Narodowej Instytutu Dziedzictwa w Warszawie – „Zasady ochrony dziedzictwa archeologicznego. Doktryna konserwatorska i zagrożenia”.

     Na konferencję przybyli także przedstawiciele poniższych instytucji:

     • Urząd Marszałkowski w Poznaniu
     • Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
     • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
     • Komenda Wojewódzka PSP w Pozaniu
     • Komenda Powiatowa PSP w Słupcy
     • Komenda Powiatowa Policji w Słupcy, Wrześni,
     • Komenda Miejska Policji w Koninie
     • Muzeum Miejskie w Słupcy, Pyzdrach, Koninie
     • Konserwator Zabytków oddział Konin
     • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
     • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
     • Muzeum Miejskie Wrocławia
     • Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
     • Urzędy Gmin i Miast w Słupcy, Zagórowie, Lądku, Strzałkowie
     • Starostwo Powiatowe w Słupcy
     • Instytut Technologii Budowlanej Oddział Wielkopolska
     • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej
     • Prasa: Kurier Słupecki, Gazeta Słupecka, Głos Słupcy, Przegląd Koniński, Przewodnik Katolicki
     • Radio Planeta
     • Telewizja WTK Konin
     • Parafia Ewangelicko - Augsburska w Koninie
     • Parafie z terenu powiatu słupeckiego
     • Salezjanie z Lądu
     • Biblioteka Miejska w Zagórowie
     • Dyrektor Biura Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka
     • Przedstawiciel Prymasa Polski

     Łącznie 82 gości.

     Konferencja z pewnością przyczyni się do bezpieczeństwa obiektów sakralnych, parafii i mieszkających tam księży, a także do bezpieczeństwa stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego, oraz do zwiększenia świadomości na temat bogactw archeologicznych ich eksploatacji i zabezpieczenia.