DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Spotkanie inspektorów ds. archeologii w Trzebinach
     2012.09.12

     Spotkanie inspektorów ds. archeologii w Trzebinach

     W dniach 5-7 września br. w pałacu w Trzebinach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, którego inicjatorem i organizatorem był Narodowy Instytut Dziedzictwa przy współudziale Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

     W spotkaniu wzięło udział ok. 50 inspektorów ds. archeologii będących pracownikami Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, jak również zajmujących się ochroną dziedzictwa archeologicznego w Urzędach Miast i Starostwach Powiatowych.

     Spotkanie poświęcone było najważniejszym i najbardziej aktualnym zagadnieniom związanym z ochroną dziedzictwa archeologicznego w Polsce. W części pierwszej spotkania (5-6 września) dyskusji poddane zostały najważniejsze problemy polskiego konserwatorstwa archeologicznego, z jakimi spotykają się na co dzień zarówno pracownicy urzędów ochrony zabytków, jak i badacze. W przedstawionych referatach i podczas dyskusji poruszono m.in. następujące kwestie:
      
     • ewidencja zabytków archeologicznych i rejestr zabytków,
     • nielegalne poszukiwania zabytków
     • przeciwdziałanie przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu
     • badania archeologiczne na terenie miast historycznych
     • problem rekonstrukcji stanowisk archeologicznych in situ
     • prawne aspekty ochrony dziedzictwa archeologicznego
     • standardy dokumentacji badań archeologicznych.

     Część druga spotkania przebiegała pod hasłem „Badania przyrodnicze w ochronie dziedzictwa kulturowego". Podkreślono w konieczność ścisłej współpracy archeologów i przedstawicieli nauk przyrodniczych oraz zachowania określonych standardów podczas badań i prowadzenia dokumentacji. Dzięki temu proces badawczy będzie prowadził do pełnego multidyscyplinarnego opracowania wyników badań archeologicznych.

     Program spotkania.pdf