DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja "Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego”
     2012.09.19

     Konferencja "Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego”

     W dniach 13-15 września br. odbyła się w Krakowie ogólnopolska konferencja naukowa „Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego” zorganizowana przez PKN ICOMOS.

     Do udziału w konferencji zaproszono środowiska związane z ruinami zamkowymi: przedstawicieli służb konserwatorskich, naukowców z ośrodków akademickich z całego kraju a także właścicieli zabytkowych ruin.

     Utrzymanie historycznych ruin i ich współczesne zagospodarowanie jest jednym z trudniejszych problemów w ochronie zabytków architektury.

     Ruiny historyczne, to specyficzny i pełnoprawny rodzaj zabytku. Powstały w tak długim procesie niszczenia, że w pamięci społecznej funkcjonują jako ruiny, a nie obiekty kubaturowe. Pozbawione są też współczesnych funkcji użytkowych. Ich autentyczna forma i substancja pozwala prowadzić dyskusję konserwatorską nad definiowaniem wartości zabytkowej (historycznej, naukowej, artystycznej) i sposobami ochrony tej wartości.

     Liczba ruin zamkowych w Polsce jest niewielka stąd też każda interwencja i każde przekształcenie którejkolwiek z zamkowych ruin jest zauważane i dyskutowane zarówno w środowisku konserwatorskim jak i przez społeczeństwo.

     W ostatnich latach odbyło się siedem konferencji, na których przedstawiciele wielu dyscyplin i różnych środowisk dyskutowali o sposobach ochrony ruin: zamkowych, sakralnych, fortyfikacji nowożytnych, murów miejskich (Janowiec 2005, Lublin 2006, Działdowo 2007, Gubin 2008, Ciechanowiec 2009, Kożuchów 2010).

     Na konferencji w Krakowie dyskutowano nad trzema głównymi tematami:
     - Jakie cechy zamków w ruinie decydować powinny o zasadach postępowania konserwatorskiego?
     - Jakie metody należy stosować w ochronie, konserwacji i zagospodarowaniu zamków w ruinie?
     - Które zamki w ruinie służyć mogą jako przykłady „dobrych praktyk” w ochronie i zagospodarowaniu?

     Podczas konferencji zostały też omówione efekty dwuletniego programu badawczego prowadzonego przez Politechniki: Warszawską i Lubelską w wybranych ruinach zamków średniowiecznych.

     Na zakończenie obrad przyjęto dokument, sporządzony i dyskutowany w Ciechanowcu w 2009 roku. Dokument nazwany „Zasady ochrony ruin historycznych” wskazuje sposoby postępowania konserwatorskiego w stosunku do tego specyficznego typu obiektów zabytkowych.

     Konferencji towarzyszył objazd naukowy. Uczestnicy zapoznali się z prowadzonymi pracami i planami działań konserwatorskich w ruinach zamku Lipowiec w Wygiełzowie, Tenczyn w Rudnie oraz Korzkwi.

     Ukazała się też w wersji drukowanej publikacja „Zamki w ruinie-zasady postępowania konserwatorskiego” wydana przez Politechnikę Lubelską i PKN ICOMOS, zawierająca teksty referatów wygłoszonych na tej konferencji. Publikacje tę, w wersji elektronicznej, można znaleźć na stronie: http://bc.pollub.pl/Content/994/zamki.pdf

     Część referatów, w rozszerzonej wersji bogatej w ilustracje, można znaleźć na stronie PKN ICOMOS.