DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
     2017.03.07

     Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

      
     Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa  
     Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

          Narodowy Instytut Dziedzictwa,      
      
     Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny,  
     Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie,
      
     Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  
     Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

      przy współudziale  
     Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej
      
      
     zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.
      
     Festiwale, konkursy, przeglądy  
     a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego,  

      
     która odbędzie się w Lublinie w dniach 7 – 8 grudnia 2017 roku.  
      
     Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności – czynimy przestrzenią naszych zainteresowań naukowych, definiując je jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji,  poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych. 

     Konferencja ma mieć wymiar interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, socjologów, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów czy pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

     Interesują nas festiwale, przeglądy, konkursy związane z różnymi dziedzinami, w których przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe. Przypomnijmy, że w rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 roku dziedzinami tymi są przekazy ustne, tradycje muzyczne, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne (np. obrzędy doroczne, rodzinne, folklor dziecięcy i in.), wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata (np. tradycyjne sposoby gospodarowania) oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem artystycznym (w tym np. kulinaria, często będące przedmiotem konkursów czy festiwali) (zob. art. 2 Konwencji).  
      
     Proponujemy następujące przykładowe zakresy tematyczne konferencji:  
     •    Festiwale – pojęcie, terminologia, teoria, historia, przemiany.  
     • Festiwale, przeglądy i konkursy jako forma ochrony dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku?
     •    Metodologia i metodyka badań festiwalologicznych.
     •    Próby typologii festiwali, przeglądów i konkursów.  
     •  Cechy i funkcje festiwali oraz ich rola w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
     •    Dla kogo są festiwale? Badanie publiczności festiwalowej.
     •    Niematerialne dziedzictwo kulturowe modelowane przez festiwal, przegląd, konkurs: selekcja, eliminacja, kreacja.  
     •  Festiwale, przeglądy i konkursy jako przestrzeń aktywności społeczności lokalnej  i współpracy międzyśrodowiskowej.  
     •   Tworzenie reprezentacji grupowej i sposoby manifestowania tożsamości grupowej.  
     •    Festiwal jako forma promocji miejsca, grupy, idei.
     •    Estetyka przestrzeni festiwalowej.
     •  Ochrona czy kreacja? Zagadnienia związane ze sposobami rejestracji i dokumentacji festiwali.
     •    Lekcja dziedzictwa niematerialnego? Walory edukacyjne festiwalu.  
      
     Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 15 czerwca 2017 r. na adres mailowy dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS (mail: K_Smyk@wp.pl). W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do 10 lipca 2017 r. 

     Obrady konferencji odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a. 

     Konferencja jest włączona w program odbywającego się w UMCS 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” – imprezy o charakterze interdyscyplinarnym, której celem jest popularyzacja kultury tradycyjnej, głównie muzycznej, poprzez współczesne jej interpretacje. Uczestnicy konferencji otrzymują zaproszenia na wydarzenia Festiwalu (www.mikolajki.folk.pl). 

     Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów druku materiałów konferencyjnych, kolację pierwszego dnia konferencji i serwis kawowy. Dojazd na miejsce obrad, noclegi i wyżywienie uczestnicy opłacają samodzielnie. Organizatorzy zapewnią miejsce wspólnego obiadu w barku w gmachu humanistyki. 

     Przewidujemy druk materiałów pokonferencyjnych w recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona.  Serdecznie zapraszamy!  
      
      
     Komitet Organizacyjny Konferencji   
     dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
     Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin, TKT Ziemi Lubelskiej (K_Smyk@wp.pl)

     dr Anna Weronika Brzezińska  
     Zarząd Główny PTL, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (awbrzez@amu.edu.pl

     dr Mariola Tymochowicz  
     Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (mariolate@wp.pl)  
      
      
     Konferencję dotychczas patronatem objęli:
     Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN
     Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny
      
     Patronat medialny:
     KulturaLudowa.Pl
     Pismo Folkowe muzykatradycyjna.pl

     Do pobrania:
     Konferencja - Festiwale - 7-8.12.2017 Lublin - karta zgłoszenia