DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Seminarium „Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku”
     2013.09.17

     Seminarium „Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku”

     14 września 2013 w Krakowie, na Wawelu, z udziałem Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzaty Rozbickiej, odbyło się seminarium „Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku”. Współorganizatorami spotkania było Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Uniwersytet Jana Pawła II.

     Wydarzenie było objęte programem tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Część konferencyjną poprzedziły uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych, które Prezydent Bronisław Komorowski nadał osobom zasłużonym dla ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, nagród Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

     Odznaczenia państwowe zasłużonym członkom SKZ, urzędującym wojewódzkim konserwatorom zabytków, ludziom nauki i praktykom wręczał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak. Wręczono też Nagrodę Ks. Prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE”, którą w tym roku, w uznaniu zasług pokładanych dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, otrzymał JE Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego.

     Wśród nagrodzonych znaleźli się autorzy prac naukowych, publikacji oraz programów konserwatorskich o szczególnym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa w Polsce. Nagrody wręczali Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Małgorzata Omilianowska oraz w imieniu SKZ Prezes ZG prof. Andrzej Kadłuczka i Sekretarz Generalny ZG Jacek Rulewicz.

     W części konferencyjnej ks. dr Andrzej J. Nowobilski Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie opowiedział o wybranych problemach konserwacji zabytków sakralnych Krakowa, prof. Jacek Gyurkovich, Dziekan Wydziału Architektury PK mówił o realizacjach sakralnych w architekturze współczesnej, a prof. Andrzej Kadłuczka przywołał postać i misję ks. Janusza Pasierba.

     Kameralne seminarium korespondowało z uroczystym charakterem spotkania, tworząc atmosferę konserwatorskiego święta. Odznaczonym gratulujemy tym serdeczniej, że wśród nich znaleźli się Jacek Rulewicz, niegdyś Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Kolega Jerzy Szałygin z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.