DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków maj-czerwiec 2021
     2021.07.01

     Wykaz nabytków maj-czerwiec 2021

     1. Architektura w służbie medycyny : ewolucja układów architektoniczno-urbanistycznych szpitali dla psychicznie chorych na przykładzie pruskich prowincjonalnych zakładów leczniczo-opiekuńczych z XIX i początku XX stulecia / Daria Bręczewska-Kulesza. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
     2. Cultural Heritage in the European Union : a Critical Inquiry into Law and Policy / edited by Andrzej Jakubowski, Kristin Hausler, Francesca Fiorentini. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2019.
     3. Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu / Mateusz Michalski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
     4. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie : szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 10, Adolf van der Laan - Lucas van Leyden / Magdalena Adamska, Jan Motyka ; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2020.
     5. Pałace Dolnego Śląska. 1 , Powiat trzebnicki : gmina Trzebnica i Zawonia / Damian Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwo CM, 2020.
     6. Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego / Jolanta Sroczyńska. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
     7. Przestrzeń podmiejska : wybrane zagadnienia struktury funkcjonalno-przestrzennej / Tomasz Bajwoluk. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
     8. Stary Fordon : synergia w rewitalizacji / Ewa Raczyńska-Mąkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
     9. Ustawa o muzeach : komentarz / Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Irena Lipowicz, Andrzej Matan, Kamil Zeidler ; [wstęp prof. dr hab. Stanisław Waltoś]. - Stan prawny na 1 marca 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.
     10. Dziedzictwo architektoniczne : badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
     11. Dziedzictwo architektoniczne : badania podstawowe i ich dokumentowanie / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
     12. Dziedzictwo architektoniczne : rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.
     13. Dziedzictwo architektoniczne : restauracje i adaptacje zabytków / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
     14. Dziedzictwo architektoniczne : w kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
     15. Dziedzictwo architektoniczne : z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
     16. Dzieje Zamku Królewskiego w Sandomierzu / Bożena Ewa Wódz. - Sandomierz : Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,.
     17. Górzno : szlakiem gminnych kapliczek i krzyży / red: Krzysztof Magdziak, Dariusz Pudełko.
     18. Ustawa o muzeach : komentarz / Adam Barbasiewicz. - Stan prawny: listopad 2020. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021.
     19. W Gdańsku i w szerokim świecie / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2021.
     20. Domek Młynarzy i inne gdańskie różności / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2018.
     21. Gdański Król Żurawi / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2010.
     22. Gdańskie Spichlerze : piękno zapomniane / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Marpress, 2017.
     23. Kościół Świętego Józefa w Gdańsku : dzieje i zabytki / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2020.
     24. Od Aksamitnej do Żytniej : ulice Starego Gdańska / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Wydawnictwo "Marpress", 2017.
     25. Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdańska : dzielnice Gdańska : nazwy, historia / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Marpress, 2018.
     26. Opowieści Starego Gdańska / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Wydawnictwo "Marpress", 2009.
     27. Sto jeden razy Gdańsk / Andrzej Januszajtis. - Gdańsk : Wydawnictwo "Marpress", 2017.
     28. Inowrocław na tle polityki historycznej Polski : z okazji 700-letniej rocznicy wyroku w procesie polsko-krzyżackim w Inowrocławiu / Stanisław Koc. - Inowrocław : Drukarnia Totem s.c., 2021.
     29. Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności = La ville et le processus de transition de l'époque moderne à nos jours / pod redakcją Magdaleny Gibiec, Doroty Wiśniewskiej, Leszka Ziątkowskiego. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
     30. Nekropolie biskupie w nowożytnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) : prawodawstwo, lokalizacja pochówków, formy komemoracji / Krzysztof Rafał Prokop. - Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
     31. Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie 19 i 20 wieku / Andrzej Laskowski. - Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.
     32. Niezniszczalny : Bohdan Pniewski - architekt salonu i władzy / Grzegorz Piątek ; Teatr Wielki - Opera Narodowa. - Warszawa : Wydawnictwo Filtry, 2021.
     33. Osiedla Wrocławia : historia / red. Halina Okólska we współpracy z Tomaszem Kozubkiem. - Wrocław : Wydawnictwo Gajt 1991 s.c. : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2021.
     34. Inwentaryzacja zabytków architektury w lwowskim okręgu konserwatorskim 1920–1939 : szkice z dziejów / Piotr Lasek. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
     35. Pałac Królewski na Wawelu w czasach Zygmunta Starego : cztery studia / Stanisław Mossakowski. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
     36. Sanktuaria polskie / Adam Bujak, tekst Czesław Ryszka. - Kraków : Biały Kruk, 2021.
     37. Arcydzieła z Watykanu : wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II / redaktor naukowy Beata Gadomska ; redaktor prowadzący Monika Baranowska. - Warszawa : Arx Regia - Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, 2020.
     38. Eseje o arrasach króla Zygmunta Augusta / Magdalena Piwocka. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2020.
     39. Umarł król : 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego / redaktorzy naukowi katalogu Paweł Tyszka, Michał Zawadzki. - Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2020.
     40. Wszystkie arrasy króla : powroty: 2021-1961-1921 / autorzy tekstów Magdalena Ozga, Magdalena Piwocka, Jerzy Holc. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2021.
     41. Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach / Artur Błażejewski, Marcin Bohr, Adrianna Chrzanowska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2020.
     42. Grudziądz-Rządz (Rondsen, Kr. Graudenz), stan. 1 : archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z autorskim udziałem Sebastiana Chrupka, Aldony Garbacz-Klempki, Michała Jankowskiego, Anny Juga-Szymańskiej, Łukasza Kowalskiego, Tomasza Kozielca, Małgorzaty Pronobis-Gajdzis, Izabeli Szter ; Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. - Grudziądz : Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, 2020.
     43. Małe Czyste : gm. Stolno, stanowisko 20 : wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej / pod red. Ewy Bokiniec. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 2020.
     44. Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie : badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017 / Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Tyc, Wacław Gojniczek, Bożena Czwojdrak, Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka, Bogusław Chorąży, Grzegorz Chromik, Łukasz Łukaszewski. - Cieszyn ; Kraków : Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2020.
     45. Śląska fabryka fajek glinianych w Zborowskiem : wyniki badań, studia, konteksty / red. nauk. Barbara Papaj. - Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2020.
     46. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej / pod red. Bartłomieja Gruszki, Arkadiusza Michalaka. - Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
     47. Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu / red. Dariusz Poliński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" s.c. : Jagielloński Instytut Wydawniczy : Europejska Fundacja "Pamięć i Dziedzictwo", 2020.
     48. Żelazna Nowa : stanowisko 2 : cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu / Małgorzata Cieślak-Kopyt, Dorota Pogodzińska. - Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2020.
     49. Nazwać, żeby ocalić : klasycy myśli konserwatorskiej wobec reliktów przeszłości / Janusz Krawczyk. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
     50. Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych / Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Marcin Wiewióra. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
     51. Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych / Małgorzata Joanna Węgrzak. - Stan prawny na dzień 17 listopada 2020 r. - Gdańsk : Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020.
     52. Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia : dobre praktyki / [redakcja: Artur Gaweł, Karolina Radłowska i Przemysław Sianko]. - Białystok ; Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2017.
     53. Dziedzictwo rzemiosła artystycznego : tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. T. 1 / pod red. Piotra Niemcewicza i Marty Chylińskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
     54. Krajka : sokólska tkanina ludowa / Aleksandra Pluta, Edyta Wiśniewska. - Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2019.
     55. Mistrzowie reliefu : najcenniejsze plakiety XV-XVIII w. z dawnej kolekcji Andrzeja Ciechanowskiego / Artur Badach. - Warszawa : Arx Regia - Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2020.
     56. PAOJ : przewodnik architektoniczny dla osiedla domków fińskich na Jazdowie / Magda Koźluk, Mateusz Potempski, Dariusz Śmiechowski. - Warszawa : SAWAPW, 2019.
     57. Witraże : sztuka wciąż odkrywana / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka. - Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2020.
     58. Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie / Artur Gaweł. - Wydanie III, poprawione i rozszerzone. - Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2021.
     59. Anatomia grabieży : polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku / Dariusz Matelski. - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021.
     60. Model rewitalizacji miast polskich : na tle doświadczeń niemieckich / Aleksandra Jadach-Sepioło. - Warszawa ; Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2021.
     61. Od zakazu do wolności : historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki / Mateusz Maria Bieczyński. - Poznań : Silva Rerum : Uniwersytet Artystyczny, 2017.
     62. Artystyczne Przedmieście : o dawnych i współczesnych malarzach, grafikach i rzeźbiarzach sanockiego Przedmieścia / Jerzy Chytła. - Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2020.
     63. Bene ordinata et eleganter picta : kościół św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie (1667-1719-2019) : monografia wydana z okazji 350. rocznicy budowy kościoła oraz 300. rocznicy jej poświęcenia / autorzy: Jerzy Gorzelik, Piotr Górecki, Aleksander Konieczny, Michał Marchacz, Anna Szadkowska, Antonina Żaba ; rozdział wprowadzający: Michał Wilner. - Gliwice ; Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2019.
     64. Figuralne płyty nagrobne na Śląsku i Łużycach w okresie baroku (1650-1750) / Małgorzata Stankiewicz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021.
     65. Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016) / pod redakcją Jana Główki i Jerzego Szczepańskiego ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2020.
     66. Cerkwie Sądecczyzny / Zbigniew Muzyk. - Nowy Sącz : Wydawnictwo "Koliber", 2013.
     67. Cerkwie : wschodnia część Beskidu Niskiego / Zbigniew Muzyk. - Nowy Sącz : Wydawnictwo "Fundacja", 2002.
     68. Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem / Krzysztof Moskal. - Nowy Sącz : Wydawnictwo "Koliber", 2011.
     69. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych / Alina Maciejewska, Agnieszka Turek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
     70. Spodek w Zenicie : przewodnik po architekturze lat 1945-1989 w województwie śląskim / Anna Syska. - Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2020.