DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - kwiecień 2021 r.
     2021.04.30

     Wykaz nabytków - kwiecień 2021 r.

     1. Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu / red. Aleksandra Krypczyk-De Barra ; [aut. tekstów Aleksandra Krypczyk-De Barra, Andrzej Szczerski, Monika Tarnowska-Reszczyńska]. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2021.
      
     2. Andrzej Paszkowski i dzieje willi "Kozłówka" / Artur Bojarski. - Legionowo: Muzeum Historyczne w Legionowie, 2021.
      
     3. Obłędne ogrody : terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i na początku XX wieku / Anna Staniewska. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
      
     4. Jubileusz 300-lecia istnienia Parafii w Medyni Głogowskiej : 1718-2018 / tekst Irena Plizga, kalendarium Danuta Gołojuch, korekta i konsultacje Lucyna Solak. - Medynia Głogowska : parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 2018.
      
     5. Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928) / Krzysztof Haptaś. - Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, 2016.
      
     6. Męska rzecz / pod red. Małgorzaty Wrześniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.

     7. Wysoka k. Łańcuta : studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości / pod red. abpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha. - Wysoka ; Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2014.

     8. Wysoka k. Łańcuta : studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości. T. 2 / pod red. abpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha. - Wysoka ; Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2019.
      
     9. Archi(w)tektura Henryka Nahorskiego / Marta Leśniakowska, Iwona Jastrzębska-Puzowska, Katarzyna Gębarowska. - Bydgoszcz : Fundacja Farbiarnia, 2019.
      
     10. Kościół farny w Strzyżowie / rys historyczny Ludwik Grzebień ; zdjęcia Igor Witowicz. - Strzyżów : Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP ; Rzeszów : Larus Studio Witold Ziaja, 2016.

     11. Majerscy dla katedry przemyskiej : historia restauracji katedry przemyskiej obrządku łacińskiego w kontekście działalności Ferdynanda i Stanisława Majerskich / Bartosz Podubny. - Przemyśl ; Żołynia : Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 2020.

     12. Muzealna twarz Klio : wybór tekstów z lat 1999-2019 / Piotr Majewski. - Warszawa : Bellona : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2020.

     13. Renesansowy dwór obronny w Łękach Górnych / Barbara Bosak, Antoni Bosak. - Krosno : Wydawnictwo "Ruthenus" Rafał Barski, 2014.

     14. Park Mużakowski = Muskauer Park : plan : Łęknica/Bad Muskau. - Aktualizacja 2017. - [Polska] : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2021].

     15. Dzwony i wieże królewskiej Katedry na Wawelu : Dzwon Zygmunta / Mieczysław Rokosz. - Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.

     16. Dzwony pożyczone : studia historyczne i prawne nad problematyką strat dóbr kultury / Marceli Tureczek. - Poznań : Instytut Zachodni, 2020.

     17. Kopice : historia utraconego piękna / Janusz L. Dobesz, Irma Kozina, Maciej Mischok. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2020.

     18. In principio : mit początku w kulturze średniowiecznej Europy : tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego : materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej / pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka. - 398 s. : fot. barw. ; 24 cm.

     19. Sacrum na płótnie malowane : zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce / Ewa Kocój, Maria Borczuch-Białkowska, Lucyna Borczuch. - Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.

     20. Planty, promenady, ringi : śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa / Łukasz Bugalski. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2020.

     21. Alfons Karny : Galeria Portretów Wielkich Polaków / tekst Ryszard Saciuk. - Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, [2018].

     22. Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ; opracowanie: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś. - Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020.

     23. Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu : stan badań i ochrony / red. Małgorzata Karczewska. - Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.

     24. Jan Stanisławski i jego uczniowie : z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków / opracowanie merytoryczne Inga Kopciewicz. - Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020.

     25. Metropolitan Jewish cemeteries of the 19th and 20th centuries in Central and Eastern Europe : a comparative study / Rudolf Klein. - Petersberg : Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG, 2018.

     26. Miejsca pamięci czynu niepodległościowego na północno-wschodnim Mazowszu / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski. - Białystok : środek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.

     27. Muzeum Podlaskie prezentuje / pod redakcją Waldemara F. Wilczewskiego. - Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2020.

     28. Pamięć o Niepodległej na północno-wschodnim Mazowszu / red. Maciej Karczewski. - Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.

     29. Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772-1918) / Barbara Konwerska. - Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2020.

     30. W namiotach wezyrskich : komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej / Sabine Jagodzinski. - Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.

     31. Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju / Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. - Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2020.

     32. Polejowscy : karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku / Agata Dworzak. - Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika ; Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" : Uniwersytet Jagielloński, 2020.

     33. Tramwaje lwowskie 1880-1944 / Jan Szajner, Marcin Rechłowicz. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.

     34. The Old Town in Warsaw - Authenticity Unknow : Perservation and Conservation of the Plaster and Wall Paintings on the UNESCO World Heritage List / edited by Anna Jagiellak. - Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     35. Warszawskie Stare Miasto - autentyzm nieznany : zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO / redakcja merytoryczna Anna Jagiellak. - Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     36. Freski supraskie : relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu / redakcja Adam Ruta ; współpraca redakcyjna Aneta Jurgilewicz-Stępień i inni. - Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2019.

     37. Katalog ręczników ludowych gminy Orla / Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub. - Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.

     38. Kościoły Grybowa : monografia historyczno-artystyczna / Józef Skrabski. - Kraków : DodoEditor, 2010.

     39. W kręgu Branickich : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, maj-wrzesień 2019 / tekst Anna Dąbrowska ; noty katalogowe Anna Dąbrowska, Joanna Tomalska-Więcek. - Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.

     40. Drewniane kościoły : od Tatr po Gorce / Zbigniew Muzyk. - Wyd. 2 popr. - Nowy Sącz : "Wydawnictwo Fundacja" : Drukarnia BAAD, 2006.

     41. Drewniane kościoły : Ziemia Tarnowska - część południowa / ks. Tadeusz Bukowski. - Nowy Sącz : "Wydawnictwo Fundacja", 2005.

     42. Szkłem malowane : problematyka konserwatorska emalierstwa / Alina Tomaszewska-Szewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.

     43. Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek / pod redakcją Marcina Szymy i Marka Walczaka. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.

     44. Opolski Informator Konserwatorski / Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu. - Opole : Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu, 1981-. R. 2020.

     45. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. - Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-. T. 17 (2020).

     46. Ikona i Logos : [zeszyty muzealne Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku]. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2019-. T. 1 (2019).

     47. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2005-. T. 14-15 (2020).

     48. Osowa : osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą / Danuta Jaskanis, Paweł Szymański. - Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku ; Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

     49. Jaćwieskie ośrodki grodowe / Marcin Engel ; Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

     50. Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garncarzami" w Ożarowie / pod red. Wojciecha Brzezińskiego. - Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ; Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.

     51. Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk : osadnictwo z wczesnego okresu epoki brązu / Paweł Jarosz, Mirosław Mazurek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2020.

     52. Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. T. 1, Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego / Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki. - Łódź : Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2020.

     53. Badania kwartału IX : najstarsze ślady osadnictwa : praca zbiorowa. T. 5,1 / pod red. Marcina Majewskiego ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. - Stargard : Muzeum w Stargardzie ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019.

     54. Czernikowice : cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza / Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Majewski, Kamil Nowak ; Muzeum Miedzi w Legnicy. - Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2020.

     55. Kamienica Szlachecka : cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim / Małgorzata Tuszyńska ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. - Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.

     56. Między Słupią a Wierzycą : cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia / Piotr Fudziński. - Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.

     57. Na granicy światów : obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie / pod red. Michała Przeździeckiego i Witolda Migala. - Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2020.

     58. Wczesnośredniowieczna Niemcza : archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1981 / red. Joanna Kachel-Szyjka, Krzysztof Jaworski, Aleksander Limisiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.

     59. Wczesny i środkowy neolit na pojezierzu starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką / red. Olgierd Felczak. - Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2020.

     60. Znalezisko gromadne przedmiotów metalowych kultury łużyckiej w Brudzyniu, pow. żniński : VI sprawozdanie biskupińskie / red. nauk. Jacek Gackowski, Henryk P. Dąbrowski ; Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polskie Towarzystwo Historyczne. - Biskupin : Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ; Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020.

     61. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 4, Synteza / Bogusław Gediga, Anna Józefowska, Dagmara Łaciak, Izabella Dolata-Daszkiewicz ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2020.

     62. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 5, Opracowania specjalistyczne / red. Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2020.

     63. Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów : wstęp do badań / red. Jerzy Piekalski ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.

     64. Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie : badania interdyscyplinarne i konserwacja / pod red. Marty Stasiak-Cyran ; Muzeum Narodowe w Lublinie. - Lublin : Muzeum Narodowe, 2020.

     65. Grodzisko Piotrówka w Radomiu w świetle badań archeologicznych 2010-2013. Część 1, Stratygrafia i chronologia / Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk. - Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.

     66. Suraż : średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim / red. Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak. - Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.

     67. Ulica 3 Maja w Rzeszowie : archeologia, historia, archeometria, kafle piecowe, antropologia, radiologia, odontologia, katalog / red. Joanna Rogóż, Hubert Mącik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2019.