DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków marzec 2021 r.
     2021.03.01

     Wykaz nabytków marzec 2021 r.

     1    Dom podcieniowy na Żuławach / Marta Koperska-Kośmicka. - Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2020.

     2    Dziedzictwo kulturowe - teraźniejszość - przyszłość : markowy produkt turystyczny Pomorza / pod red. Mirosława Boruszczaka ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. - Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego, 2010.

     3    Kościoły Diecezji Tarnowskiej : nasze dziedzictwo. T. 2 / [aut. Małgorzata Krzyżanowska-Witkowska, Łukasz Wyszomirski ; tekst Piotr Drewniak, Agnieszka Mażuchowska, Krystyna Nowak, Elżbieta Rogucka, Roman Miarecki]. - Bydgoszcz : Ikona, [2019].

     4    Następstwa zagłady Żydów : Polska 1944-2010 / pod red. nauk. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2012.

     5    Ostrów Lednicki : palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego : chronologia i kontekst / red. Danuta Banaszak, Andrzej Kowalczyk, Arkadiusz Tabaka, Andrzej M. Wyrwa. - Lednica ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2020.

     6    Relikty i uzurpatorzy / Janusz Sujecki. - Warszawa : nakładem autora, 2020.

     7    Zakopane : drewniany kościół św. Jana na Harendzie / tekst Andrzej Skorupa ; fotografie Rafał Monita. - Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2020.

     8    Drzewa / [redakcja Tomasz Kunz]. - Kraków : EMG, 2018.

     9    Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774-1854) / Urszula Bończuk-Dawidziuk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : partner wydawniczy Strefa Kultury Wrocław, 2019.

     10    O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji / Iwona Szmelter. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.

     11    Architektki / redakcja Tomasz Kuntz. - Kraków : EMG, 2016.

     12    Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894 / Marlena Hajduk. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020.

     13    Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności / Katarzyna Obłąkowska. - Warszawa : Difin, 2021.

     14    Pionierki / redakcja Ewa Dąbrowska. - Kraków : EMG, 2019.

     15    Architektura XX wieku : zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie / red. Maria Jolanta Sołtysik, Marek Stępa. - Gdynia : Urząd Miasta, 2020.

     16    Park Mużakowski - Łęknica : przewodnik / Renata Stachańczyk. - Wyd. 3, poprawione. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     17    Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ : zbornik referatov 2. mednarodnega simpozija o mozaikih 21.-23. oktobra 2015 v Ljubljani = Protection and maintenance of mosaics in situ : proceedings of the 2nd International Symposium on Mosaics 21-23 October 2015 in Ljubljana / uredile Sabina Dolenec, Marina Lesar Kikelj, Judita Lux, Bernarda Županek. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; 2020.

     18    Journal of cultural heritage. - Paris : Elsevier, 1999-.

     19    Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi małopolskiej. T. 1-10. - Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, 2020.

     20    Kronika zabytkomaniaka. T. 4 / Katarzyna Zarzycka. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     21    Atlas Twierdzy Toruń. Z. 6, Bramy Twierdzy Toruń / Janusz Pokrzywnicki ; pod red. Janusza Tandeckiego i Lecha Narębskiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu. - Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2013.

     22    Kurhany na Wyżynie Lubelskiej / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Mączki ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. - Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2020.

     23    Lenda novi aevi : nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie - nowe odkrycia, najnowsze badania / red. Janusz Nowiński. - Ląd ; Poznań ; Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2019.

     24    Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym / Marian Pokropek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.

     25    Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych : VI konferencja naukowo-techniczna "REW-INŻ'2004". T. 3 / [kom. red. Krzysztof Chudyba et al.] ; Polska Akademia Nauk Komisja Budownictwa Oddział w Krakowie; Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Krakowie. - Kraków : [s.n.], 2004.

     26    Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku : historia i konserwacja : katalog wystawy / oprac. Barbara Pospieszna - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2005.

     27    U źródeł bolesławieckiej ceramiki : Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Barbara Glinkowska [et al.] - Jelenia Góra : Moniatowicz Foto Studio, 2012.

     28    Urban planning "à la française" : one thousand years of practice and European innovations : completing the image. Vol. 1, In search of the origins of European urban planning : models of medieval spatial organization in Southern France : from circulades to bastides / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     29    Urban planning "à la française" : one thousand years of practice and European innovations : completing the image. Vol. 2, Since the birth of absolutism through the Enlightenment / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     30    Zabytek zadbany AD 2020 / [tekst Joanna Piotrowska]. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     31    Cultural heritage, ageing, disability, and identity : practice, and the development of inclusive capital / Simon Hayhoe. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.

     32    Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego : krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego / red. Katarzyna Sadowska-Mazur. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     33    SAS : ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; tekst Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś. - Wyd. 2, rozszerzone. - Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2020.

     34    Standardy termomodernizacji obiektów zabytkowych : wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczące ochrony wartości dziedzictwa kulturowego w procesie poprawy charakterystyki energetycznej budowli zabytkowych / red. Marta Elas. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     35    Warszawskie synagogi : na tropie tajemnic / Jarosław Zieliński. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.

     36    Zarządzanie ryzykiem katastrof w światowym dziedzictwie / [red. polskiej wersji językowej Anna Marconi-Betka, Barbara Furmanik]. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     37    Kultury i krajobrazy pamięci / pod redakcją Marka Dziewierskiego i Bożeny Pactwy. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.

     38    Ustawa o rewitalizacji : komentarz / Tomasz Bąkowski. - Stan prawny na 31 maja 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

     39           Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego / pod red. Artura Dobrego, Janusza Trupindy. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.

     40           Blok jako dzieło sztuki : trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji : Le Corbusier, Émile Aillaud, Ricardo Bofill / Dorota Jędruch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020.

     41           Kaplica grobowa Łubieńskich i Sobańskich na cmentarzu w Wiskitkach / Marcin Brzeziński. - Warszawa ; Guzów ; Wiskitki : Fundacja im. Felixa hr. Sobańskiego, 2020.

     42           Między normą a naturą : początki portretu w Europie Środkowej (około 1350-1430) / Mateusz Grzęda. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" : 2020.

     43           Planowanie procesów rewitalizacji miast : teoria a praktyka / Katarzyna Olbińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

     44           Płaszczyzna porozumienia : stoły w XVIII i XIX wieku / Małgorzata Korżel-Kraśna. - Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2020.

     45           Dziedzictwo obok Mnie : poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach / red. Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     46           Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku / Marek Bednarek, Krzysztof Spychała. - Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.

     47           Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim / opracowanie Ewa Banik. - Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.

     48           Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce / opracowanie Joanna Banik. - Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.

     49           Ratusz w Oleśnie / opracowanie Katarzyna Latocha. - Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, [2020].

     50           Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu / Marcin Fabiański. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020.

     51           W stylu świdermajer / [wybór ilustracji i opis Ewa Moskwa] ; Wydział Archiwum Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. - Warszawa : Studio Reklamy i Wydawnictwo Masz, 2013.