DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków styczeń 2021 r.
     2021.01.11

     Wykaz nabytków styczeń 2021 r.

     Adaptive reuse of the built heritage : concepts and cases of an emerging discipline / Bie Plevoets and Koenraad Van Cleempoel. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.

     Open Heritage Data an introduction to research, publishing and programming with open data in the heritage sector / Henriette Roued-Cunliffe. - London : Facet Publishing, 2020.

     The Oxford handbook of public heritage theory and practice / edited by Angela M. Labrador and Neil Asher Silberman. - New York : Oxford University Press, 2018.

     Populism and heritage in Europe : lost in diversity and unity / Ayhan Kaya. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020.

     Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 110, Toroni - Tupynambá / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. - Berlin : de Gruyter, 2021.

     Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 111, Tur - Valldosera / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. - Berlin : de Gruyter, 2021.

     Bilde von Prage : czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach / Monika Jakubek-Raczkowska, Monika Czapska - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.

     Biuletyn Historii Sztuki : [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = Bulletin of Art History : a quarterly published by the Institute of Art History of the Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians' Society / Piotr Paszkiewicz red. nacz.]. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1954-.

     Bulletin van het Rijksmuseum. - Amsterdam: Rijks-Museum, 1953-.

     Cultural economics and cultural policies / edited by Alan Peacock and Ilde Rizzo with contributions by Giorgio Brosio [et al.]. - Dorchdert ; Boston ; London : Kluwer Acedemic Publishers, 1994.

     Economic Perspectives on Cultural Heritage / edited by Michael Hutter and Ilde Rizzo. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 1997.

     Geniusz Baroku Szymon Czechowicz 1689-1775 / red. Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha. - Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.

     A geography of heritage : power, culture and economy / Brian Graham, G.J. Ashworth, J.E. Tunbridge. - London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2004.

     Handbook on the economics of cultural heritage / ed. by Ilde Rizzo, Anna Mignosa. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013.

     Ingenium et labor : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Ziembie z okazji 60. urodzin / redakcja naukowa Piotr Borusowski, Agnieszka Rosales Rodríguez, Zuzanna Sarnecka, Joanna Sikorska, Aleksandra Sulikowska-Bełczkowska. - Warszawa ; Uniwersytet Warszawski : Muzeum Narodowe w Warszawie : 2020.

     Kwartalnik Historii Kultury Materialnej / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; [Andrzej Klonder red.]. - Warszawa : IAiE PAN.

     Late Medieval passion panoramas : background, function, reception / Kamil Kopania. - Warsaw ; Białystok : The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Branch Campus in Białystok, 2020.

     Ochrona Zabytków : kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie. - Warszawa ; Kraków : "Czytelnik", 1948-.

     Poland - China : art and cultural heritage / ed. by Joanna Wasilewska. - Kraków : Jagiellonian University Press, 2011.

     Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. nacz. Waldemar Okoń]. - Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-.

     Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja / [red. nacz. Edward Hardt]. - Kraków : AiP "raport", 2002-.

     Skarpa Warszawska / [red. nacz. Danuta Szmit-Zawierucha]. - Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2012-.

     Tkanina artystyczna w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku / Ewa Witkowicz-Pałka. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.

     Z głowy prababci : czepki, kopki, klapice / redakcja Ewa Tomaszewska. - Leszno ; Muzeum Okręgowe w Lesznie : 2020.

     Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów : vademecum dla zwiedzających / Marek Stokowski, Janusz Trupinda. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.

     Denkmalpflege Informationen. - München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.

     Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monuments'. - Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.

     Adhibenda : rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2014-.

     Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn. ; red. Barbara Chodyńska]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.

     100-lecie kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu : 19-20 maj 2007. - Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2007.

     50 lat architektury i urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk / red. Edmund Małachowicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Komisja Architektury i Urbanistyki. - Wrocław : Oddział PAN we Wrocławiu, 2002.

     Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych / Piotr Lityński. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

     Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 13, Powiat żarski, Gminy Lubsko i Tuplice / Robert Romuald Kufel. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2020.

     Ekonomia kultury : przewodnik Krytyki Politycznej. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

     Guidelines for elaboration of plans of management, use and protection of historic ruins / compiled by Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.

     Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych / Ewelina Szczech-Pietkiewicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH : Szkoła Główna Handlowa, 2019.

     Kultura a ekonomia / Marian Noga. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014.

     Kultura a rozwój / redakcja Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017.

     Kultura na peryferiach / pod redakcją Małgorzaty Jacyno, Tomasza Kukołowicza, Mikołaja Lewickiego. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018.

     Na skraju Kurpiowszczyzny : parafia pw. św. Floriana w Jednorożcu / Maria Weronika Kmoch. - Jednorożec : Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej", 2020.

     Ochrona zabytków architektury obronnej : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Krajowej Narady Konserwatorskiej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji : Giżycko, 12-14 września 1997 r. / red. nauk. Piotr Molski. - Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, 1997.

     Rewitalizacja miast : teoria, narzędzia, doświadczenia / praca zbiorowa pod redakcją Piotra Trzepacza i Agaty Warchalskiej-Troll - Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2017.

     Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.

     Transnational model of sustainable protection and conservation of historic ruins : best practices handbook / team of authors: Bogusław Szmygin [ i 52 pozostałych]. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.

     Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego / Andrzej B. Krupiński. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1989.

     Muzealnictwo / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; [Janusz Odrowąż-Pieniążek red. nacz.]. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1952-.

     Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa : strategiczny dokument samorządu w ochronie zabytków / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.

     Guidelines of modern management of historic ruins : best practices handbook / [compiled by Sergio Calò, Maurizio Malè, Eugenio Tamburrino ; Venetian Cluster]. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.

     Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. - Lublin : Politechnika Lubelska ; Duszniki-Zdrój : Muzeum Papiernictwa ; Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS Zamek Królewski, 2017.

     Transnational model form of socially useful use of historic ruins : best practices handbook / [compiled by: Patrizia Borlizzi, Antonino Frenda, Silvia Soldano, Marco Valle]. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.

     Uniwersalna karta oceny stanu technicznego obiektów tradycyjnych i zabytkowych / Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak, Kinga Toruń. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.

     Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów muzealnych / Magdalena Dyda. - Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2020.

     Badania techniczne historycznych ruin / Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz, Beata Klimek, Bartosz Szostak. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.

     (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej / redakcja naukowa Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2020.

     Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie / Bogusław Szmygin. - Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.

     Zespół zamkowy w Janowcu : ocena wartości i plan zarządzania / Bogusław Szmygin, Andrzej Siwek, Anna Fortuna-Marek. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.

     Olsztyński Rocznik Konserwatorski. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2014-.

     Roczniki Sztuki Śląskiej / Muzeum Śląskie we Wrocławiu. - Wrocław : [s.n.], 1959-.

     Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu ; Aleksander Starzyński red. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002-.

     Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.

     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków / Wojciech Lis. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020.