DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków lipiec - sierpień 2020 r.
     2020.09.01

     Wykaz nabytków lipiec - sierpień 2020 r.

     1.    Konińskie Zeszyty Muzealne / Muzeum Okręgowe w Koninie ; [Lech Stefaniak red. naczelny]. - Konin : Muzeum Okręgowe, 2006-.

     2.    Archeologia Bagicza : kulturowe oblicza życia i śmierci / Marta Chmiel-Chrzanowska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.

     3.    Atomowi żołnierze wolności : archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce / Grzegorz Kiarszys. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.

     4.    Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał 1. T. 1 / pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej. - Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019.

     5.    Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał 1. T. 2 / pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej. - Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019.

     6.    Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 1 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.

     7.    Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 2 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.

     8.    Kolonia Rychłocice stanowisko 1, województwo łódzkie : cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów / Wojciech Siciński ; przy współudziale: Rafała Brzejszczaka, Piotra Papiernika, Lubomiry Tyszler, Joanny Wichy, Anny Zielińskiej. - Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2019.

     9.    Kosin 10, Kopiec 4 i 8 : stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego / pod redakcją Anny Zakościelnej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie : "Ars Libri", 2019.

     10.    Nekropola z późnej epoki brązu : Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo / pod redakcją Andrzeja Krzyszowskiego. - Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019.

     11.    Sadłowo : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych / redakcja naukowa Jadwiga Lewandowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2019.

     12.    Skarb z Nowego Kramska : analizy, konteksty / redakcja Arkadiusz Michalak, Julia Orlicka-Jasnoch. - Zielona Góra ; Świdnica : Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, 2019.

     13.    Sośnia "Szwedzki Most" : materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera / Agnieszka Dziedzic. - Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2019.

     14.    Wczesnośredniowieczny gród i osada w Przytoku : stan. 1 i 2 : wyniki badań archeologicznych i środowiskowych / pod red. Bartłomieja Gruszki. - Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2019.

     15.    Wojna trzydziestoletnia : pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. : praca zbiorowa. T. 4 / pod red. Marcina Majewskiego ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. - Stargard : Muzeum w Stargardzie ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019.

     16.    Cud światła : witraże średniowieczne w Polsce / Dobrosława Horzela ; noty katalogowe Edyta Bernady [i 19 pozostałych]. - Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.

     17.    Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki : sprzeciw i fascynacja : dzieje recepcji / pod redakcją Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.

     18.    Pędzlem i dłutem : o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989) / Irena Kontny. - Wyd. 2. - Katowice : Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2019.

     19.    Kultury pamięci, kultury zapomnienia : osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich : studium wybranych przypadków / Joanna Pyzel. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

     20.    Nubia Christiana. 2 / red. Magdalena Łaptaś, Stefan Jakobielski ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.

     21.    Simo Heikkilä : designer's Life and Work / Anna Wiśnicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.

     22.    Bruegel w towarzystwie : Pieter Bruegel Starszy : dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / red. nauk. Joanna A. Tomicka. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.

     23.    Rembrandt osobiście : Rembrandt van Rijn : dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / red. nauk. Joanna A. Tomicka. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.

     24.    Wystawa, której nie było... : Ignacy Łopieński (1865-1941) : odnowiciel sztuki graficznej / koncepcja i opracowanie katalogu Piotr P. Czyż. - Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019.

     25.    Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. - Kraków : MN, 1999-.

     26.    Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. - Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.

     27.    Meandry ochrony dziedzictwa kultury : aspekty prawnokarne i kryminalistyczne / pod redakcją Marcina Sabacińskiego i Macieja Trzcińskiego. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.

     28.    Powszechna Wystawa Krajowa 1929 : architektura i urbanistyka / Joanna Bielawska-Pałczyńska, Hanna Hałas-Rakowska. - Łódź : Księży Młyn, 2019.

     29.    Przewodnik po secesji w Łodzi i województwie łódzkim / Maria Nowakowska. - Łódź : Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio, 2018.

     30.    Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2019 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.

     31.    Heinrich Graf von Brühl (1700–1763) : Bauherr und Mäzen / Hendrik Bärnighausen, Martin Schuster. - Altenburg : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2020.

     32.    Skarby epoki Piastów : w siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka 1320-2020 / redakcja Joanna Ziętkiewicz-Kotz. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.

     33.    XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.

     34.    XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Ewy Fudzińskiej ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.

     35.    XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. - Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018.

     36.    Helga Matzke presents : Central European drinking culture and Royal Silver dinner table (16th-18th centuries) / editor in chief Jan Godłowski ; texts by Jan Godłowski, Klementyna Ochniak-Dudek, Fred Matzke, Martin Eberle, Christina Ntaflou, Daniela Caroline Herrmann ; catalogue/notes on the objects Christina Ntaflou. - Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2020.

     37.    Profesor Edmund Małachowicz : architekt i konserwator : autentyczność i wiarygodność zabytku architektury / Elżbieta Grodzka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.

     38.    Zagrożone dziedzictwo : polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi / Wojciech Konończuk, współpraca: Piotr Kosiewski. - Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2020.

     39.    1 Pomorska Sesja Sprawozdawcza / pod red. Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych. - Gdańsk : Muzuem Archeologiczne, 2016.

     40.    2 i 3 Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014 / pod redakcją Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. - Gdańsk : Muzeum Archeologiczne ; Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

     41.    Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 3 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.

     42.    Sapientia aedificavit sibi domum : mądrość zbudowała sobie dom... T. 2 / red. nauk. Monika Czapska - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.

     43.    Karpackie miasta, miasteczka i wsie / Hanna Hrehorowicz-Gaber, Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Wojciech Wójcikowski. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

     44.    Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 1 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.

     45.    Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 2 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.

     46.    Krajobraz warowny Polski : procesy rewaloryzacji i percepcji : próba syntezy / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Anna Staniewska. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

     47.    Małe miasta o układach historycznych w Polsce Południowej / Agnieszka Ciepiela, Olga Kania, Rita Łabuz. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

     48.    Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 1, Konteksty, koncepcje, strategie / Armin Mikos von Rohrscheidt. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe : we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, 2020.

     49.    Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 109, Thomann - Toron / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. - Berlin : de Gruyter, 2020.

     50.    Architektura sakralna w Wielkopolsce i jej zleceniodawcy na tle regionalizacji baroku / Andrzej Józef Baranowski. - Warszawa : Liber pro Arte, 2020.

     51.    Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 3, Miejscowości G. Cz. 2 / Piotr Lasek, Piotr Sypczuk ; pod red. Piotra Laska. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020.

     52.    Muzeum Narodowe w Kielcach : Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej / redakcja naukowa Robert Kotowski ; opracowanie tekstu Joanna Kaczmarczyk, Iwona Rajkowska, Magdalena Śniegulska-Gomuła. - Kielce : Muzeum Narodowe, 2019.

     53.    Stylistic trends in Polish furniture 1918-1939 / Anna Kostrzyńska-Miłosz. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Liber pro Arte, 2019.

     54.    Sztuka w Świętokrzyskiem : studia z historii kultury i sztuki w 19 i 20 wieku / pod redakcją Jolanty Drążyk, Piotra Rosińskiego, Henryka Suchojada. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019.

     55.    Śródmieścia miast polskich : retrospekcja i przyszłość. Cz. 1 / praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Podhalańskiego. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.

     56.    Śródmieścia miast polskich : retrospekcja i przyszłość. Cz. 2 / praca zbiorowa pod redakcją Kingi Racoń-Leji. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.

     57.    Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów / pod redakcją Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak i Ryszarda Mączyńskiego. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

     58.    Dzieje wilanowskiej nieruchomości ziemskiej : związki funkcjonalno-gospodarcze / Mirosław Kłusek - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

     59.    Frysztak i okolice : podróż ze starą fotografią. 2 / Agata Zahuta. - Krosno : AGAZAH Agata Zahuta , 2020.

     60.    Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 1 / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. - Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017.

     61.    Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 2 / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. - Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017.

     62.    Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 4, Kościół katedralny w Pińsku / red. nauk. Dorota Piramidowicz ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.

     63.    Miastoprojekt - Łódź swojemu miastu : konkursy - projekty - realizacje / Rafał Pakuła. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.

     64.    Torunia przestrzeń wspólna : wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 r. / redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski. - Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2020.

     65.    Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty / Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zbigniew Osadowski. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2019.

     66.    Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny ; [Feliks Lenort red.]. - Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003-.

     67.    Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l'histoire de l'Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.

     68.    Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 : główne kierunki rozwoju / Jakub Adamski. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2017.

     69.    Kościół pw. św. Bartłomieja i kaplica Tęczyńskich w Staszowie / Agata Łucja Bazak. - Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2020.

     70.    Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 2, Obszary, relacje, oferta / Armin Mikos von Rohrscheidt. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe : we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, 2020.

     71.    Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. - [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.

     72.    Katalog nagrobków piastowskich / opracowała Aleksandra Losik-Sidorska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020.

     73.    Przewodnik po zabytkowym zespole cmentarnym w Łomży / Sławomir Zgrzywa, ks. kan. Marian Mieczkowski. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów : Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łomży, 2019.

     74.    Stawiski : historia miasta i okolic na tle dziejów Mazowsza do II wojny światowej / Zenon Krajewski. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2020.

     75.    XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie / o. Patryk Remigiusz Jankiewicz. - Kraków : Kustodia Ukrainy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 2014.

     76.    Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [ilustracje] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

     77.    Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [tekst] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

     78.    Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie : wystrój i wyposażenie / pod red. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej i ks. Wacława Dokturno. - Przeczno : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2019.

     79.    Santok : strażnica i klucz Królestwa Polskiego : wyniki badań z lat 1958-1965 / pod red. Knigii Zamelskiej-Monczak. - Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019.

     80.    World Heritage / UNESCO, INCAFO. - Madrid : INCAFO, Archivo fotografico, 1996-.

     81.    Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. - Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-.

     82.    Rocznik Krakowski / Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ; [red. Stanisław Krzyżanowski]. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1898-.

     83.    Denkmalpflege in Sachsen : Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. - Drezno : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.

     84.    Architectus : pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej / [red. nauk. Ewa Łużyniecka]. - [Wrocław] : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1997-.

     85.    Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku ; [Janina Hościłowicz, Lucyna Stalończyk red. zeszytu]. - Białystok : Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.

     86.    Etnografia Polska / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958-.

     87.    Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn. ; red. Barbara Chodyńska]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.