DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - marzec-czerwiec 2020 r.
     2020.07.01

     Wykaz nabytków - marzec-czerwiec 2020 r.

     1    Barok : historia, literatura, sztuka / [Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; red. nacz. Janusz Pelc]. - Warszawa : "Semper", 1994-.

     2    Historyczne ruiny - ochrona, użytkowanie, zarządzanie / red. naczelny Bogusław Szmygin. - Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Muzeum Łazienki Królewskie ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.

     3    Polski Słownik Biograficzny. T. 53/1, z. 216, Taube Johann - Teodorowicz Feliks / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019.

     4    Sztuka na Mazowszu : nowe otwarcie / pod red. Andrzeja Pieńkosa i Michała Wardzyńskiego. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2019.

     5    Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. T. 2, Źródła inspiracji / Marta Wiraszka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.

     6    Piękne przedmioty : ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich / pod red. Agnieszki Benderer, Małgorzaty Wrześniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.

     7    Raport. 14 / red. Sławomir Kadrow. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.

     8    Biżuteria w Polsce : konteksty, zbiory, ekspozycje / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. - Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.

     9    Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 11, Powiat żarski, gminy Brody i Jasień / Robert Romuald Kufel - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2020.

     10    Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 12, Powiat żarski, gminy Lipinki Łużyckie, Łęknica, Przewóz i Trzebiel / Robert Romuald Kufel - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2020.

     11    Cultural Heritage management in China preserving the cities of the Pearl River Delta / Hilary du Cros, Yok-shiu F. Lee. - Wyd. 2. - London ; New York : Routledge, 2011.

     12    Hodegetrie Krakowskie. T. 4, 1550-1750. T. 5, 1750-2018 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.

     13    Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Pres w Paryżu : Æternæ memoriæ Regis Ortodoxi / Paweł Migasiewicz - Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2019.

     14    O sztuce kopiowania : studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550 / Małgorzata Nowalińska. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.

     15    Ochrona artefaktów dziedzictwa kulturowego / red. nauk. Samanta Kowalska, Andrzej Szymański. - Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2019.

     16    Prace magisterskie 2017/2018. T. 6 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.] ; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.

     17    Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 14, Twórca i dzieło / red. Irena Rolska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2019.

     18    Archiwum Fary Chełmińskiej / Marek G. Zieliński. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.

     19    Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność, duchowość, architektura, wystrój : studia z historii sztuki / red. Rafał Eysymontt, Dariusz Galewski. - Wrocław : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Historii Sztuki, 2019.

     20    Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian / Agata Kubala. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019.

     21    Journal of cultural heritage management and sustainable development. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.

     22    Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. - Worms : Wernersche, 1987-.

     23    Denkmalpflege Informationen. - München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.

     24    Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets'. - Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.

     25    Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem / red. nauk. Józef Borzyszkowski ; red. Bronisława Dejna. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2018.

     26    Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności : studia i szkice / red. nauk. Lechosław Lameński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.

     27    Varstvo Spomenikov. - Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.

     28    Cultural Tourism / Hilary du Cros, Bob McKercher. - Wyd. 3. - New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020.

     29    DenkMal : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. - Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.

     30    Notes Konserwatorski / Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych ; [Barbara Drewniewska-Idziak red. nacz.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998-.

     31    Studia Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2004-.

     32    Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1974-.

     33    Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. - Lublin : [s.n.], 1959-.

     34    Bieszczad : sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami O/Michniowiec. - Michniowiec : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993-.

     35    Informatica museologica / Muzejski dokumentacioni centar. - Zagreb : Muzejski dokumentacioni centar, 1973-.

     36    Muzeologija / Muzejski dokumentacijski centar. - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1974-.

     37    Parki, ogrody, cmentarze / pod red. Ireny Kontny. - Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Regionalny Instytut Kultury, 2019.

     38    Wielkie murowanie : zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego / [red. nauk. Agnieszka Bocheńska et al.] ; Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. - Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, 2019.