DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - luty 2020 r.
     2020.03.02

     Wykaz nabytków - luty 2020 r.

     1             Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości : studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi / red. Aleksandra Posern-Zielińska, Joanna Sawicka, Jacek Kabaciński, Michał Kara, Kinga Zamelska- Monczak ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu. - Poznań : Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.

     2             Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) / pod red. Anny I. Zalewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2019.

     3             Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej : skorowidz kwerendalny / Janusz Pałubicki. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.

     4             Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku : materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.

     5             Sztuka w 20-leciu międzywojennym : w stronę tradycji / [red. Małgorzata Ruszkowska-Macur]. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.

     6             Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku / Magdalena Mielnik. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.

     7             Włochy w Gdańsku. T. 1, Eseje / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.

     8             Włochy w Gdańsku. T. 2, Katalog zabytków / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.

     9             Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [ilustracje] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

     10           Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [tekst] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

     11           Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1990-.

     12           Nowe Katowice : forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980) / Aneta Borowik. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019.

     13           Wojciech Sadley : tkanina życia / Jacek Barszcz, Jarosław Maciej Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Akademia Sztuk Pięknych, 2019.

     14           Ikony w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach / [red. Urszula Bańcerek]. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2017.

     15           Pokażę Wam inny Górny Śląsk : katalog zbiorów pocztówek Muzeum Śląskiego w Katowicach / oprac. Małgorzata Kaganiec. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2012.

     16           Szlak cysterski na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym / Janusz Gołaszewski, Bartosz Grygorcewicz, Ivo Łaborewicz. - Wrocław : Dolnośląska Organizacja Turystyczna : Archiwum Państwowe, 2017.

     17           Sztuka kobiet - kobiety w sztuce : artystki na Śląsku 1880-2000 / [red. nauk. Teresa Maria Kulak]. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2016.

     18           Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova / Muzeum Narodowe w Gdańsku. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019-.

     19           Varstvo Spomenikov. - Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.

     20           Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie / [Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ; red. Mirosław Opęchowski]. - Szczecin : Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 2006-.

     21           Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy ; [kom. red. Krzysztof Bartowski, Bogna Derkowska-Kostkowska, Piotr Winter ; red. nauk. Barbara Janiszewska-Mincer]. - Bydgoszcz : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1996-.

     22           Katalog studiów badawczych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 1954-1992 : badania laboratoryjne, metody badań i konserwacji / oprac. Jan Gromnicki. - Warszawa : Wydawnictwo PP PKZ, 1994.

     23           La Pagode d'argent. Vol. 1, les peintures murales de la galerie dans la cour de la Pagode d'argent (Vat Preah Keo Morokhot) : rapport de la Mission Polono-Cambodgiennie de Conservation des Monuments a Phnom Penh 1985-1992 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. - Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1992.

     24           Reports from Ashmunein : Polish-Egyptian archaeological and preservation mission at El-Ashmunein 1987-1990. Vol. 2 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. - Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1992.

     25           The Bayon Temple. Vol. 1, the report of the Polish-Cambodian archaeological and preservation mission 1990 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. - Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.

     26           The Megzid Janraiseg temple. Vol. 1, The Polish-Mongolian mission for conservation of historic monuments 1989 / [ed. Elżbieta Kowalczykowa et al.]. - Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.

     27           Mausoleum of Qurqumas in Cairo : results of the investigations and conservations works : 1984-1988. Vol. 3 / [ed. Jan Gromnicki et al.]. - Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.

     28           Stacje kolejowe : świat, Europa i Królestwo Polskie 1830-1915 : architektura i budownictwo / Jarosław Zieliński. - Wydanie I. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.

     29           Stacje kolejowe : Warszawa 1845-1915 : architektura i budownictwo / Jarosław Zieliński. - Wydanie I. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.

     30           The Temple of queen Hatshepsut. Vol. 4, The report of the Polish-Egyptian archaeological and preservation mission Deir El-Bahari 1980-1988 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. - Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.

     31           Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 8, Dziedzictwo nasze czy obce? / pod red. Katarzyny Zdeb, Kamila Rabiegi i Rafała Soleckiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.

     32           Marina El Alamein. Vol. 1, archaeological background and conservation problems the Polish-Egyptian preservation mission at Marina 1988, the Polish excavation mission at Marina 1987-1989 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. - Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.

     33           La Qal'a des Bani Hammad : rapport de la mission polono-algérienne 1987-1988. Vol. 1 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. - Varsovie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGROSS" : na zlec. PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.

     34           Recherches sur les monuments du Champa : rapport de la mission polono-vietnamienne 1981-1982. Vol. 2 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. - Varsovie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGROSS" : na zlec. PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.

     35           Reports from Ashmunein : Polish-Egyptian archeological and preservation mission at El Ashmunein / [ed. Jan Gromnicki et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1989.

     36           Warownia Markovi Kuli : sprawozdanie z prac misji 1984-1988 / [red. Jan Gromnicki et al.] - Warszawa : Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.

     37           Los polacos en la conservacion de la Habana vieja / [red. Marek Barański, Tadeusz Sadowski]. - Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1988.

     38           Średniowieczne techniki budowlane w Macedonii w świetle badań warowni Markovi Kuli w Prilepie / Tadeusz Polak. - Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1987.

     39           Restytucja zabytków w Polsce : ograniczenia i perspektywy / red. nauk. Anna Gerecka-Żołyńska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.

     40           Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego / Piotr Schmidt. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2019.

     41           Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce / red. Karolina Jara, Aleksandra Paradowska. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019.

     42           The historic environment : policy & practice. - London : Maney Publishing, 2010-.

     43           Historyczne wnętrze urbanistyczne : materiały z seminarium, Toruń 19-20 września 2001 r. / [red. Michał Smoktunowicz]. - Toruń : Stowarzyszenie Polskie Dziedzictwo - Kultura Przyroda, 2001.

     44           Skarby archiwalne 1155-1939 : Sancti, beati atque illustres homines Ecclesiae - Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła / [tekst katalogu Jacek Krochmal]. - Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2016.

     45           Szlakiem architektury drewnianej : świątynie / [red. Lech Łbik]. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2019.

     46           Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin / [red. Mateusz Bogucki, Witold Garbaczewski, Grzegorz Śnieżko]. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2017.

     47           Journal of cultural heritage management and sustainable development. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.

     48           Willmann : opus magnum / pod red. Piotra Oszczanowskiego. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.

     49           Współczesność i historia : medale, plakiety i żetony z lat 1800-1889 : katalog zbiorów. T. 1 / Magdalena Karnicka. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.

     50           Współczesność i historia : medale, plakiety i żetony z lat 1800-1889 : katalog zbiorów. T. 2 / Magdalena Karnicka. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.

     51           Wyrzeźbiony Wrocław : rzeźbiarze wrocławscy pierwszej połowy XX wieku / pod red. Barbary Andruszkiewicz i Piotra Oszczanowskiego. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.

     52           Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 1, Ordery i odznaczenia dawnej Rzeczypospolitej, w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, XVII-XIX w. (1634-1831) / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. - Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.

     53           Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 2, Ordery i odznaczenia dawnej Rzeczypospolitej, Kraj i Uchodźstwo, 1919-1992 / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. - Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.

     54           Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 3, Ordery i odznaczenia Polski Ludowej (PRL) i III Rzeczypospolitej / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. - Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.

     55           Bratanków dzieje wspólne : unikaty ze zbiorów budapesztańskich / [autor tekstów Michał Mackiewicz]. - Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.

     56           Intorno a Marcello Bacciarelli : italiani nelle Varsavia dei Lumi / a cura di Andrzej Pieńkos e Mariusz Smoliński. - Warszawa : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.

     57           Mausoleum of Qurqumas in Cairo. Vol. 2, Results of the investigations and conservations works / [ed.-in-chief Lech Krzyżanowski et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.

     58           Recherches sur les monuments du Champa. Vol. 1, Rapport de la mission polono-vietnamienne 1981-1982 / [com. de red. Tadeusz Polak (président) et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.

     59           The temple of Queen Hatshepsut. Vol. 3, Results of the investigations and conservation works of the Polish-Egyptian archeological and preservation mission Deir el-Bahari / [editor-in-chief Lech Krzyżanowski]. - Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.

     60           Warownia Markovi Kuli : sprawozdanie z prac misji 1977-1983 / [red. Marek Barański, Tadeusz Sadowski]. - Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.

     61           Les ateliers Polonais de conservation - PKZ et la sauvegarde du patrimoine culture : 18-29 Janvier 1993, Paris, UNESCO / [responsable de la publication Marek Barański, Krystyna Kraśniewska]. - Varsovie : Wydawnictwa PKZ, 1993.

     62           Polish conservators of monuments in Asia / [ed. in chief Lech Krzyżanowski]. - Warszawa : Wydawnictwa PPPKZ, 1994.

     63           Profesorowi Witoldowi Henslowi / [Tadeusz Polak, Tadeusz Rosłanowski]. - Kraków : PKZ, 1979.

     64           Spis wydawnictw PP Pracownie Konserwacji Zabytków 1966-1980 / oprac. Małgorzata Łankiewicz, Jan Rudewicz. - Warszawa : Ośrodek Informacji PKZ, dr. 1981.

     65           Teraźniejszość rzeczy minionych / Janusz Kubiak. - Warszawa : PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Ośrodek Informacji Konserwatorskiej, 1983.