DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - wrzesień 2019 r.
     2019.10.09

     Wykaz nabytków - wrzesień 2019 r.

     1. Polanki : podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich / Marcin Gawlicki. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019.
     2. Czas przełomu : sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 / red. Karel Srp, Lenka Bydžovská. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury ; [Praga] : Arbor vitae societas, 2019.
     3. Damnica / Hannelore Schardin-Liedtke. - Szczecin : Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2019.
     4. Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym / Marian Pokropek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
     5. Heritage and Society / ed. by Robert Kusek and Jacek Purchla. - Kraków : International Cultural Centre, 2019.
     6. Skopie : miasto, architektura i sztuka solidarności / red. nauk. Łukasz Galusek. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
     7. Przemoc, konflikt, wojna / redaktorzy Maciej Dębiec, Sylwia Jędrzejewska. - Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2018.
     8. Życie codzienne / red. Maciej Dębiec. - Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2017.
     9. Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / heritage, culture & the present / Międzynarodowe Centrum Kultury ; red. nacz. Jacek Purchla. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010-.
     10. Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosza i J. Machnika i A. Szczepanek ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2019.
     11. Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosza i J. Machnika ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2017.
     12. French paintings from the 16th to 20th century in the collection of the National Museum in Warsaw : complete illustrated Catalogue Raisonné / Iwona Danielewicz ; red. Antoni Ziemba, Anna Kiełczewska. - Warsaw : The National Museum, 2019.
     13. Leonardo da Vinci : dzieła malarskie / Antonio Paolucci, Jerzy Miziołek. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
     14. Na jednej strunie Malczewski i Słowacki : obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / [red. nauk. Anna Grochala, Piotr Kopszak]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
     15. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 1938-1992 ; 2012-.
     16. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. - Kraków : MN, 1999-.
     17. Zamoyski ocalony / [koncepcja publikacji Ewa Ziembińska]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
     18. Maksymilian Gierymski (1846-1874) : katalog dzieł zebranych / koncepcja merytoryczna i red. nauk. katalogu Aleksandra Krypczyk-De Barra. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
     19. O miejsce książki w historii sztuki. Cz. 2, Państwo i kościół : w rocznicę chrztu Polski / red. Agnieszka Gronek.
     20. Ikonografia ulic Św. Jana, Floriańskiej i Pijarskiej oraz środkowych odcinków ulic Św. Tomasza i Św. Marka w Krakowie / Iwona Kęder, Waldemar Komorowski, Barbara Zbroja, Agata Dworzak, Michał Klinke. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
     21. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 1, Katalog / Mirosław Piotr Kruk. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
     22. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 2, Badania technologiczne / red. Mirosław Piotr Kruk. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
     23. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 3, Ilustracje / red. Mirosław Piotr Kruk. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
     24    Tychy : dziedzictwo nowego miasta : architektura i urbanistyka lat 1955-1989 / [red. nauk. Patryk Oczko]. - Tychy : Muzeum Miejskie, 2017.
     25. Tychy : sacrum w mieście socjalistycznym / Patryk Oczko. - Tychy : Muzeum Miejskie, 2019.
     26. Bramy nieba : bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. - Wyd. 2, zm. i popr. - Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2015.
     27. Nad brzegami Świdra / praca zbiorowa pod red. Stanisława Zająca. - Otwock : Brzegi Andriollego Fundacja Wspierania Kultury, 2019.
     28. Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Agnieszka Pospiszil, Svitlana Levoshko. - Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2018.
     29. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla dawnej cerkwi pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO / Dąbrówka Lipska, Roman Marcinek, Andrzej Siwek, Maciej Świątkowski, Maciej Warchoł ; współpr. Klara Kantorowicz, Karol Czajkowski, Bolesław Kobielski, Hubert Gałka ; koordynacja Mariusz Czuba. - Kraków : Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
     30. W przededniu wielkiej odbudowy : zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku / pod red. Justyny Lijki. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
     31. Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1990-.
     32. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 3, Miejscowości D-F. Cz. 1 / Piotr Sypczuk, Maria Szkurłat ; pod red. Piotra Laska i Wandy Mossakowskiej. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2018.
     33. Katalog zabytków sztuki : województwo podlaskie (białostockie) : powiat bielski : [ilustracje] / red. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; dokumentacja fot. Piotr Jamski. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
     34. Katalog zabytków sztuki : województwo podlaskie (białostockie) : powiat bielski : [tekst] / red. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; dokumentacja fot. Piotr Jamski. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
     35. Modernizm, sport, polityka : praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku / Przemysław Strożek. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2019.
     36. Re-Konstruktionen : Stadt, Raum, Museum : Stadt, Raum, Museum : Beiträge der 23. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Posen, 7.-10. Oktober 2015 / hrsg. von Piotr Korduba, Dietmar Popp ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii Sztuki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung - Institut der Leibniz Gemeinschaft. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Marburg : Herder-Institut, 2019.
     37. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. - [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
     38. Architektura w mieście, architektura dla miasta : przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w "długim" dziewiętnastym wieku / red. nauk. Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019.
     39. Autobusy z Sanoka 1950-2013 / Marek Kuc. - Wyd. 1, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2018.
     40. Ciechocinek : dzieje uzdrowiska / pod red. Szymona Kubiaka ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. - Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2001.
     41. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich : Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie / Romuald M. Łuczyński. - Wydanie 1. - grudzień 2018/2019. - Wrocław : Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2019.