DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - sierpień 2019 r.
     2019.09.04

     Wykaz nabytków - sierpień 2019 r.

     1    Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku / Katarzyna Hewner. - Ciechocinek : [Parafia Rzymsko-Katolicka Świętych Piotra i Pawła], 2009.
     2    Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego / red. Magdalena Białonowska, Monika Bryl, Anna Frąckowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
     3    Sztuka pograniczy : studia z historii sztuki / pod red. Lechosława Lameńskiego, Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Marcina Pastwy. - Lublin : Wydawnictwo KUL ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
     4    Wędrowanie sztuki / pod red. Artura Badacha i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery. - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
     5    Historia sztuki na co dzień : studia z historii sztuki / [red. tomu Jarosław Jarzewicz, Janusz Pazder]. - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
     6    Miejsca dla kultury i rozrywek : idee, architektura, ludzie / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. - Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
     7    Paragone : rzeźba wobec awangardy / red. tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki. Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018.
     8    Bazylika w Strzegomiu : gotycki pomnik historii / Tomasz Mikołajczak. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018.
     9    Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka / Piotr Bohdziewicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973.
     10    Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 6, Powiat krośnieński, Gmina Gubin (Bieżyce-Luboszyce) / Robert Romuald Kufel. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2017.
     11    Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 7, Powiat krośnieński, Gmina Gubin (Łazy-Żytowań) / Robert Romuald Kufel. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2017.
     12    Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 8, Powiat krośnieński, gminy Krosno Odrzańskie i Maszewo / Robert Romuald Kufel. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2018.
     13    Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 9, Powiat wschowski, miasto i gmina Wschowa / Robert Romuald Kufel. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2019.
     14    Denkmalpflege Informationen. - München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
     15    Wycena nieruchomości zabytkowych : problemy i propozycje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Chrzanowskiego. - Zielona Góra ; Kraków : Zachodnie Centrum Organizacji, [1997].
     16    Najjaśniejszym : panegiryki i utwory pochwalne poświęcone królom i królowym polskim : w zbiorze starych druków Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
     17    Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. T. 2, Bawaria, Czechy, Polska / Katarzyna Płonka-Bałus. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
     18    Transformacje i redefinicje : adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji a zachowanie ciągłości historycznej miejsca / Julia Sowińska-Heim. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
     19    Drogi do Niepodległości : reminiscencje popowstaniowe / red. nauk. Tomasz Wolsza. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Muzeum Historii Polski, 2018.
     20    Gabinety i ogrody : polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania / Aleksandra Jakóbczyk-Gola. - Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2019.
     21    Drewniana architektura cerkiewna Małopolski Środkowej. Z. 1, Powiat jarosławski / Wojciech Sobocki. - Brøndby : Ator Tryk v/K. Mazur, [ca1986].
     22    Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945) / Mariusz Mierzwiński. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
     23    Organizacja życia na Zamku Krzyżackim w Malborku w czasach Wielkich Mistrzów : 1309-1457 / Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda. - Wyd. 3, uzup. i popr. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
     24    Boris Dubovik : "Moj lubimyj staryj gorod!" : staryj Tallinn glazami ohranausego pamatniki ctariny / Anu Sejdla, Rijn Alatalu. - [Tallinn] : Eesti ICOMOS : Ajakool, 2019.
     25    Diagnoza stanu ochrony historycznych struktur urbanistyczno-krajobrazowych powiatu poznańskiego na podstawie metody Historycznych Kodów Przestrzennych i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / Paweł Piotr Szumigała. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019.
     26    Drewniana architektura sakralna południowego Podlasia : (północnej części województwa lubelskiego) / Jan Maraśkiewicz. - Biała Podlaska : Jan Maraśkiewicz, 2019.
     27    Głogowskie Zeszyty Naukowe / Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych w Głogowie, [Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ; kom. red. przewodn. Leszek Lenarczyk]. - Głogów : Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych, 1985-.
     28    Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. - Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.
     29    Die Gartenkunst. - Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
     30    Journal of cultural heritage. - Paris : Elsevier, 1999-.
     31    Journal of cultural heritage management and sustainable development. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
     32    Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska : Katedra w Oliwie / Grzegorz Kotłowski, Elżbieta Starek ; zdjęcia Lucyna Lewandowska. - Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2019.
     33    Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l'histoire de l'Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
     34    Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.
     Wykaz nabytków - sierpień 2019 r.