DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - czerwiec 2019
     2019.06.27

     Wykaz nabytków - czerwiec 2019

     1    Nadia konstruktorka : sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger / Karolina Zychowicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.
     2    Odzyskana stołeczność : Warszawa 1915-1918 / pod red. Barbary Hensel-Moszczyńskiej i Anny Topolskiej. - Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
     3    Plan Warszawy 1825 : plany miasta stołecznego Warszawy Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822 : ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / [książka] Henryk Bartoszewicz, Paweł E. Weszpiński ; [oprac. planu] Witold Pietrusiewicz, Katarzyna Wagner, [oprac broszury] Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński, Korpus Oficerów Wojskowych. - Warszawa : Muzeum Warszawy, 2017.
     4    Plan Warszawy 1955 : plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy : ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / Andrzej Skalimowski, Paweł E. Weszpiński ; Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. - Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
     5    Roczniki Sztuki Śląskiej / Muzeum Śląskie we Wrocławiu. - Wrocław : [s.n.], 1959-.
     6    Architektura w początkach państw Europy Środkowej / [red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak]. - Gdańsk : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2018.
     7    Dawniej : o ludziach i czasach w Markowej / Jacek Tejchma. - Wyd. 2. - Markowa : Wydawnictwo Szkolne OMEGA, 2017.
     8    Estetyka ogrodu : między sztuką a ekologią / Mateusz Salwa. - Łódź : Wydawnictwo Przypis, 2016.
     9    Glina : w obiektach zabytkowych - ochrona i konserwacja / pod red. Jacka Rulewicza. - Warszawa : Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny, 2019.
     10    Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa / red. Paweł Sankiewicz, Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Lednica ; Dziekanowice : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2018.
     11    Domy i ich mieszkańcy : w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku / autorzy Monika Badura et. al. ; [red. Joanna Dąbal] / - Gdańsk : Uniwersytet Gdański ; Muzeum Gdańska, 2018.
     12    Ikony z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Renata Kinga Jara. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2016.
     13    Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867) / Robert Mirończuk. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2018.
     14    Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku / pod red. Aleksandry Pudło, Waldemara Ossowskiego, Ewy Trawickiej. - Gdańsk : Muzeum Gdańska : Muzeum Archeologiczne, 2018.
     15    Kolonie robotnicze w Zabrzu i ich mieszkańcy : żyło się biednie, ale szczęśliwie / pod red. Beaty Piechty-von Schagen i Mirosława Węckiego. - Zabrze : Muzeum Górnictwa Węglowego, 2017.
     16    Miasteczko naszych dziadków : przewodnik / Danuta Blin-Olbert. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2018.
     17    Mrowino, stanowisko 3 : późny neolit nad środkową Wartą / pod red. Marzeny Szmyt ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. - Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018.
     18    Od epoki kamienia do współczesności : badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 1 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza. - Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2018.
     19    Od epoki kamienia do współczesności : badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 2 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza. - Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2018.
     20    Plebania z Ropy czyli z wizytą u księdza plebana w sanockim skansenie / Renata Kinga Jara. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2017.
     21    Radom-Wośniki, stanowisko 2, cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim / Elżbieta Małgorzata Kłosińska ; analizy specjalistyczne: Marcin J. Biborski, Jerzy Libera, Barbara Mnich, Patrycja Nowakowska, Joanna Piątkowska-Małecka, Anna Rauba-Bukowska, Grzegorz Skrzyński, Karina Smolińska, Krzysztof Szostek ; Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo. - Radom ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2018.
     22    Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) / Lubomira Tyszler, Anna Nierychlewska. - Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2018.
     23    Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu : studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Cz. 1 / red. Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2018.
     24    Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu : studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Cz. 2 / redakcja Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2018.
     25    Skarbnica karpackiej wielokulturowości / [tekst Jerzy Ginalski] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2018.
     26    Stolice wielkopolskiego protestantyzmu : Leszno i Śmigiel : współistnienie wyznań : dziedzictwo / pod red. nauk. Kamili Szymańskiej ; Muzeum Okręgowe w Lesznie. - Leszno : Muzeum Okręgowe, 2018.
     27    Średniowieczny system obronny miasta Poznania : fragment odcinka północnego : wyniki badań archeologicznych / pod red. Piotra Pawlaka ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. - Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018.
     28    Zespół osadniczy z epoki kamienia - Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1 / pod red. Danuty Król. - Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018.
     29    Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 1, Katalog / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
     30    Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 2, Tablice, część 1 / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
     31    Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 3, Tablice, część 2 / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
     32    Czarnówko, Fpl. 5 : vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 2, Acht Prunkgräber : Zeugnisse neuer Eliten im 2. Jh. n. Chr. im Ostseeraum / herausgegeben von Jacek Andrzejowski, Mariola Pruska und Jan Schuster ; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. - Lębork : Muzeum w Lęborku ; Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2018.
     33    Czarnówko, stan. 5 : cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Część 2 / Osiem grobów okazałych : narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego / Jan Schuster ; pod red. Jacka Andrzejowskiego, marioli Pruskiej i Jana schustera ; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. - Lębork : Muzeum ; Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2018.
     34    Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996 - 2000 na trasie gazociągu jamalskiego / red. A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański. - Warszawa : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
     35    Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie : osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim / Paweł Jarosz, Mirosław Mazurek, Anita Szczepanek ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2018.
     36    Fenomen miejsca : nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. zamojski / Jacek Górski, Anna Tyniec ; z udziałem Janusza Budziszewskiego, et. al. - Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2018.
     37    Krosno, stan. 1, nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły : materiały z badań w latach 1980-2009 / Agnieszka Jarzec ; pod red. Adama Cieślińskiego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Archeologii Europy Starożytnej ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
     38    Kuczbork-Osada : nekropola z pogranicza starożytnych światów / Andrzej Szela. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
     39    Łęgonice Małe, stan. II : cmentarzysko kultury przeworskiej nad Dolną Pilicą / Maria Kordowska, Katarzyna Kowalska ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. - Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2018.
     40    Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej / pod red. Wojciecha Borkowskiego i Marzeny Zieleniewskiej-Kasprzyckiej. - Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2018.
     41    Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński : osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych / red. Justyna Rodak. - Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2018.
     42    Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśniku (Podhorce na Ukrainie) / Radosław Liwoch. - Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2018.
     43    Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. - Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
     44    Rocznik Lwowski / Instytut Lwowski. - Warszawa : Instytut Lwowski, 1991-.
     45    Lăcaşuri din lemn : biserici de sat din Sălaj / [text Cristian Brăcăcescu]. - Bucureşti : Igloo, 2015.